LEI

LEI Ad AlanıLEI Tekdüzen Kaynak Adı (URN) Ad Alanı; DNS Kökü, IP adresleme ve diğer internet protokollerinin genel koordinasyonundan sorumlu olan sektör yetkilisi Internet Assigned Numbers Authority (IANA) tarafından tanınmaktadır. IANA'nın bu Ad Alanını tanıması, LEI'nin adlandırmasında ve bir URN kodunda nasıl temsil edilmesi gerektiğine yönelik küresel bir eş biçimlilik sağlıyor.

URN'ler, referansın uzun ömürlülüğünün yanı sıra bir kaynağın konumundan bağımsız olarak tanımlanmasını sağlamak için belirli gerekliliklere sahip kaynak tanımlayıcılardır. Ad Alanı, içindeki tanımlayıcılara (türlerin, işlevlerin, değişkenlerin vb. adları) bir kapsam sağlayan bildirimsel bir bölgedir. Ad alanları, kodu ve kaynakları mantıksal gruplarda düzenlemek ve tutarsız adlandırma referansları yoluyla "ad çakışmaları" riskine karşı koruma sağlamak için kullanılır.

LEI URN'nin biçimi şu şekilde olur (büyük ve küçük harfe duyarlı değildir): URN:LEI:[20 basamaklı LEI kodu] (Örneğin: urn:LEI:7LTWFZYICNSX8D621K86)

LEI Ad Alanının ve yapısının genel anlamda tanınması, LEI ile ilgili kodlarda küresel bir eş biçimlilik sağlamaya yönelik önemli bir adımdır. Bu tanımanın avantajlarından bazıları şu şekildedir:

  • 20 basamaklı LEI kodunun adında daha fazla güvenlik, tutarlılık ve güven sağlayan LEI'nin teknik netliği ve standartlaştırması.
  • Yazılım uygulamaları, atanan URN'leri kolayca kullanabilir ve çözümleyebilir (ör. farklı URN ad alanları arasında ayrım yaparak, kaynakları tutarlı bir şekilde tanımlayarak veya URN ad alanıyla ilişkili hizmetleri anlamlı bir şekilde çözümleyerek ve bunlara erişerek).
  • LEI'yi, herhangi bir alakalı amaç doğrultusunda tüzel kişisine ve ilişki verilerine çözümleyebilme.

Bir kullanım durumu örneği burada verilmiştir:

  • Avrupa merkezli A şirketi, dijital sertifika veya doğrulanabilir kimlik bilgisi gibi güvenli bir mekanizma yoluyla Çin merkezli B şirketinden bir LEI kodu alır.
  • B şirketinden alınan bu LEI'nin düzgün şekilde biçimlendirildiğini kontrol etmek için A Şirketi, IANA gibi üçüncü bir taraftan URN tanımına erişebilir.
  • Tanım, A şirketinin ISO 17442'ye göre doğru dizim biçiminde olduğunu kontrol edip LEI'nin doğru şekilde adlandırıldığı sonucuna varmasına yardımcı olur.

GLEIF, W3C Rights Automation Community Group'un eş başkanlarından LEI'yi pazar verilerinin kullanımına dahil olan tarafları (borsalar, aracılar, bankalar vb.) belirlemek için kullanma talebinin üzerine IANA'da LEI Ad Alanına yönelik tanınma araştırması yapmıştır. Eş başkanlar, GLEIF'ten özellikle LEI'lerle ilişkili bir URN (RFC 8141) ad alanı tanımlayıcısı geliştirme üzerinde çalışmasını istemiştir.

LEI Ad Alanı nerede bulunur?

LEI Ad Alanı, IANA web sitesinde denetlenen tanımlayıcıların eksiksiz bir listesiyle birlikte bulunabilir.

Public Technical Identifiers (PTI), internetin benzersiz tanımlayıcılarının koordinasyonundan ve denetlenmesinden sorumludur.