LEI LEI’nin Semantik Temsili

RDF (Kaynak Tanımlama Çerçevesi) LEI ModeliGLEIF data.world ile iş birliğine giderek GLEIF Altın Kopya Dosyaları'nın içindekileri kullanıma sunmuş ve data.world/gleif adresinde Kaynak Açıklama Çerçevesi (RDF) formatındaki bağlantılı açık veriler olarak erişilebilir hale getirmiştir.

data.world ile ortaklık halinde tanımlanan GLEIF verilerinin semantik modeli içeriğin ayrıntılarını ve GLEIF Altın Kopya verilerinin yapısını sunar. Bu model, GLEIF Altın Kopya dosyalarının segmentleri arasında sınıfları, özellikleri ve ilişkileri tanımlayan bir dizi RDF ontolojisi olarak yayımlanır.

LEI için RDF Ontolojileri:

GLEIF Altın Kopya dosyaları indirilmiş, RDF bağlantılı açık veri biçimine dönüştürülmüş ve data.world adresinde kullanıma sunulmuştur. RDF bağlantılı açık veri biçimindeki GLEIF verileri şu anda her hafta güncellenip yenilenmektedir.

GLEIF Bağlantılı Açık Verilerle Sağlanan Yeni Özellikler ve Uygulamalar

Bağlantılı veri bilgisi grafiği olarak GLEIF verilerinin kullanılabilirliği LEI verilerinin tüm kullanıcılarının kendi uygulamalarını açık bir şekilde bağlamalarını sağlar. Bu, tamamen yeni bir entegrasyonu ve LEI'nın GLEIF'in merkezi bir geliştirmesini gerektirmeksizin son kullanıcılar ve satıcılar tarafından benimsenmesini kolaylaştırır.

Genel olarak bilgi grafikleri yasal raporlama, iş istihbaratı, risk yönetimi, tedarik zinciri, iş geliştirme veya müşteri/karşı taraf yönetimi gibi çok sayıda uygulama çeşidi için çok büyük bir çekiş gücü kazanmaktadır. GLEIF LEI verilerinin bu bağlantılı açık veri platformunda kullanılabilirliği, GLEIF'ın ilerlemeye devam etmek ve bu potansiyel iş alanlarına odaklanmadan yararlanmasını sağlayacaktır.

Ayrıca RDF bağlantılı açık veri grafiği aynı prosedürler ile başkaları tarafından oluşturulabilir. Bu, GLEIF LEI verileri sağlamaya ilişkin ölçeklendirilebilir bir çoğaltma stratejisini üçüncü taraflar aracılığıyla bağlantılı açık veri biçiminde temsil eder.

Doğrulanabilir LEI (vLEI), gelecek için doğrulanmış kimlik bilgisi kontrolü, milyonlarca Benzersiz İşlem Tanımlayıcısı'nın (UTI'lar) ön ekleri ve LEI'nın dijital ekonomideki diğer kullanım alanları gibi LEI'nın benimsenmesini artırmak ve LEI popülasyonunu artırmak için planlanmış gelecekteki iş senaryoları ve ölçeklendirilebilirlik gereksinimleri dikkate alındığında, bu verileri satıcılar, yasa koyucular ve son kullanıcılara sunmak son derece yararlı olacaktır.

LEI-CDF 3.1, RR-CDF 2.1 ve Raporlama İstisnaları 2.1 Uyumluluğu İçin GLEIF Bağlantılı Açık Veri Revizyonları

GLEIF tarafından yayımlanan ve diğer ROC kılavuzlar ile politikalarına yanıt olarak LEI referans veri modelindeki yeni veri öğelerini ve içerikleri bir araya getiren Düzey 1 ve Düzey 2 veri şemaları ve gereksinimlerinin yeni sürümleri. LEI-CDF 3.1, RR-CDF 2.1 ve Raporlama İstisnaları 2.1 veri biçimi standartlarına eklenen revizyonlar nedeniyle, GLEIF Altın Kopya veri kümelerinin bağlantılı açık veri sürümünü kullanmaya yönelik semantik tanımları sağlayan GLEIF ontolojileri revize edilmiştir. Bu çalışma şu anda devam etmektedir ve 2022'de gerçekleştirilecek yeni GLEIF XML veri biçimlerine geçiş sırasında hazır olması planlanmaktadır.