LEI LEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

Mevcut AdaylarAkreditasyon Sürecinin ilk safhası, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Tahsis eden bir kurum olmayı amaçlayan kuruluşun, yani Başvuruda bulunan Yerel İşletim Biriminin (LOU) bir akreditasyon planı oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Plan GLEIF tarafından onaylandıktan sonra Ana Anlaşma imzalanır. Başvuruda bulunan LOU’nun statüsü Aday LOU haline gelir ve akreditasyon sürecinin ikinci aşamasına geçilir.

Tüm Aday LOU'lar aşağıda belirtilen şekilde GLEIF web sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Tam olarak faal LEI Tahsis Eden Kurumlarının listesi buradan görüntülenebilir.

Aday Ana Anlaşma Tarihi
African Export-Import Bank 2023-09-26
Druk Holding and Investments Limited 2023-06-21