LEI LEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

Sorular ve YanıtlarGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis etmek için GLEIF tarafından akredite edilmiş yetkili bir Yerel İşletim Birimi (LOU) olmayı amaçlayan kuruluşlara daha fazla yardımcı olmak üzere, başvuruda bulunanlar tarafından yöneltilen soruları ve yanıtlarını kullanıma sunmaktadır.

GLEIF tarafından akredite olmayı amaçlayan kuruluşların temsilcilerinin sorularını info@gleif.org adresine göndermeleri istenmektedir. GLEIF, alınan sorular ve ilgili yanıtları geneli ilgilendiriyorlarsa gönderene dair bir atıf yapmaksızın web sitemizde yayınlamaya karar verebilir. Aşağıdaki sorular ve yanıtlar listesi, akreditasyon sürecine katılmış olan kuruluşlarla diyaloğu yansıtmaktadır. Bu liste gerekirse zaman zaman güncellenecektir.

1. GLEIF tarafından akredite bir LEI Tahsis Eden Kurum olmak için başvurumuza ilişkin tanımlı bir zaman çizelgesi veya son tarih var mı?
Hayır. Başvuruda bulunan hazır olduğuna inandığı herhangi bir anda akreditasyon sürecine başlayabilir. Diğer işlemle ilgili zaman çizelgesi gereksinimleri Akreditasyon Kılavuzu belgesinde açıklanmaktadır.
2. İmzalı bir Gizlilik Anlaşması (NDA) olmadan başvuru sürecine başlayabilir miyim?
Hayır. Başvuruda bulunanın Yetkili Temsilcisinin imzasını içeren geçerli bir NDA olmadan GLEIF akreditasyon iletişim araçlarına (Veri Odası ve Hizmet Portalı) erişim sağlamaz.
3. Ana Anlaşmanın 3. ve 4. Ekleri web sitenizin 'Gerekli Belgeler' bölümünde neden listelenmemektedir?
Ek 3 tamamlanmış Akreditasyon Planınız olmaktadır. Ek 4, Kontrol Listesi ve destekleyici belgelerden oluşan Akreditasyon Dokümantasyonunuzdur. Her iki Ek Ana Anlaşmanın parçası olup, akreditasyon için gereklidir.
4. Akreditasyon iletişim araçlarına (Veri Odası ve Hizmet Portalı) erişim için sağlanan kullanıcı adı ve şifresi kuruluşum içinde paylaşılabilir mi?
Evet, ancak tavsiye edilmez. İlk başvurunuzda, akreditasyon süreci için kaç kullanıcı hesabına gereksinim duyacağınızı belirtin. Bu kullanıcı hesapları hem Veri Odasına hem de Hizmet Portalına erişim sağlar. İç hesap verebilirliği geliştirme için bir en iyi uygulama olarak genellikle her kullanıcının benzersiz bir kullanıcı adına ve şifreye sahip olmasını tavsiye ederiz. Ancak, kendi yerel güvenlik gereksinimleri esasında bir veya daha fazla kullanıcı adı ve şifre istemek başvuruda bulunanın tercihidir.
5. Veri Odası ve Hizmet Portalından gelen otomatik mesajlar, kuruluşum içinde birden fazla irtibat noktasına gönderilebilir mi?
Hayır. Bir tek merkezi irtibat noktasına gerek duyarız. Ancak bu bir grup e-posta adresi olabilir.
6. Veri Odası ve Hizmet Portalı bildirimlerini gönderecek olan e-posta adreslerini verebilir misiniz? Bu e-postaların istenmeyen (spam) e-posta olarak etiketlenmediğinden emin olmak istiyorum.
Veri Odası e-posta gönderen adresi, info@gleif.org adresi olacaktır. Hizmet Portalı e-posta gönderenin adresi, accreditationrequest@gleif.org adresi olacaktır.
7. Bir belgeyi yanlış bir klasöre yüklersem ne olur?
Bu sorun değildir. Planınızı veya dokümantasyon materyallerinizi hazırlama sürecindeyken, materyallerinizin incelemeye hazır olduğunu GLEIF'e bildirinceye kadar, dosya ekleme, gönderdiğiniz tüm dosyaları silme ve değiştirme kapasitesine sahipsiniz. GLEIF incelemesi esnasında, sadece Veri Odasına gönderdiğiniz dosyaları okuyabileceksiniz.
8. Veri Odasına yüklediğim dosyalara GLEIF ne zaman bakacak?
GLEIF Veri Odasındaki dosyalara; (a) Başvuru Sahibi/Aday LOU isteğe bağlı bir konferans çağrısı talep ettiğinde ve 'Konferans Çağrısı Materyalleri' klasörüne belgeleri yüklediğinde veya (b) Başvuruda Bulunan/Aday LOU, Veri Odası materyallerinin nihai materyaller olduğunu ve GLEIF incelemesine hazır olduğunu GLEIF’e bilgilendirdiğinde bakacaktır. GLEIF bunun ardından, mevcut kaynakların sınırları dahilinde ve başvuruda bulunanın talebi doğrultusunda mümkün olan en kısa süre içinde iç süreci başlatacaktır.
9. Verilerim güvenli midir? Birisi verilerimi görebilir mi?
GLEIF bilgilerinizi korumak için her türlü makul önlemi alır. Yalnızca yetkili kullanıcılar belgelerinizi görüntüleyebilir. Bu, kullanıcı oturum açma bilgilerinizi paylaştığınız ekibinizin üyelerini ve GLEIF iç inceleme ekibini içerir. Diğer Başvuru Sahibi/Aday LOU'lar materyallerinize erişemez veya görüntüleyemezler. Başvuru Sahibi/Aday LOU'lar Veri Odasında sadece kendi klasörleri olmak üzere kısıtlı erişime sahiptir.
10. Akreditasyon Kontrol Listemi yazdırmada sorun yaşıyorum. Ne yapmalıyım?
Akreditasyon Kontrol Listesi düzenlenebilir bir PDF dosyasıdır. İstediğiniz kadar güncellenebilir ve kaydedilebilir. Bunu yazdırırken, en iyi sonuç için Adobe Acrobat kullanmanızı öneriyoruz.
11. Akreditasyon sürecinin Plan safhası için hangi materyaller gerekiyor?
Lütfen GLEIF web sitesindeki ‘Akreditasyon Planı Kontrol Listesi’ sayfasına bakınız. Sürecin bu safhası için tüm gerekli belgeleri belirtir. Ayrıca, GLEIF'e göndermeden önce gönderiminizin tam olduğunu kontrol etmek için de iyi bir araçtır. Bu kontrol listesi plan dokümantasyonunuzun parçası olarak gönderiminiz için de gereklidir.
12. Tek bir belge bir kılavuz gibi iki veya daha fazla bölüme/soruya ayrılıyorsa, dokümantasyonun yalnızca ilgili bölümünü mü yüklemeliyim yoksa, tüm kılavuzu yüklemeli ve soruya göre ilgili veriye çapraz referans mı yapmalıyım?
Bu size kalmıştır. GLEIF, Başvuru Sahibi/Aday LOU'nun, Akreditasyon Kontrol Listesinde sorulan soruya ve Veri Odasına yüklenen dokümantasyona açık bir çapraz referans yapmasını beklemektedir. GLEIF sadece Akreditasyon Kontrol Listesinde özellikle çapraz referans yapılan belgeleri veya bölümleri inceleyecektir. Sunum öncesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece, sunulan tüm materyallerin İngilizce olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Başka dillerdeki dokümanlar reddedilecek ve gerekli çeviriler sağlanıncaya dek başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır.
13. Genel bir sorum veya anlamadığım bir şey varsa, GLEIF ile üç konferans çağrımdan biri olarak sayılmadan bir iletişim kurabilir miyim?
Evet. Prosedüre veya yoruma yönelik türdeki sorular, üç konferans çağrısının biri olarak sayılmadan info@gleif.org adresine gönderilebilir. Yukarıda bahsedildiği gibi, alınan sorular ve yanıtlar geneli ilgilendiriyorsa, GLEIF gönderene dair atıf yapmaksızın web sitemizde yayınlamaya karar verebilir.
14. GLEIF'e iki takım halinde imzalı orijinal NDA ve Ana Anlaşmayı vermek zorunda mıyız? Bunu nasıl yapmalıyız?
Lütfen sürece başlamak için, talebinizle birlikte imzalı NDA anlaşmanızın bir kopyasını tarayarak şu adrese gönderin: accreditationrequest@gleif.org. Bu, başvuru sürecini başlatmamızı sağlayacaktır.

Ana Anlaşma ile ilgili olarak, uygun bir zamanda Baş Hukuk Müşavirliği tarafından sizinle irtibata geçilecek ve bu işlemi tamamlamak için gerekli talimatlar bildirilecektir.

Ana Anlaşma dokümanları GLEIF tarafından imzalandığında, erişiminiz için Veri Odasında ilgili klasöre yüklenecektir. İmzalanmış orijinal dokümanların bir nüshasını kayıtlarınız için kuruluşunuzun dosyasındaki adrese göndereceğiz.