LEI LEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

Gerekli BelgelerLEI Tahsis Eden Kurum olmak isteyen kuruluşların, CC0 lisansı (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)) altında sağlanan aşağıdaki belgelerin her birini Akreditasyon Süreci esnasında uygun şekilde değerlendirmeleri ve dahil etmeleri gerekecektir:

Temel Dokümantasyon:

Ana Anlaşma

Ana Anlaşma Ekleri:

Ek 01: Gizlilik Anlaşması
Ek 02: Akreditasyon Kontrol Listesi
Ek 02: Akreditasyon Kılavuzu
Ek 03: Başvuruda Bulunanın Tamamlanmış Akreditasyon Planı ve Destekleyici Dokümantasyon
Ek 04: Adayın Akreditasyon Kontrol Listesi ve Destekleyici Dokümantasyon
Ek 05: LOU Sözleşmesi Gereklilikleri
Ek 06: Hizmet Düzeyi Anlaşması
Ek 07: Ödemeler
Ek 08: Yan Yükümlülükler
Ek 09a: GLEIF Kullanım Şartları Şablonu
Ek 09b: Kullanım Şartları Şablonu LOU için Şablon
Ek 10: Yıllık Akreditasyon Doğrulama Gereksinimleri
Ek 11: İsviçre Veri Koruma Kanununun ilgili hükümleri
Ek 12: Taraflara ait iletişim bilgileri
Ek 13: Ana Anlaşmadan münferit sapmalar
Ek 14: Üçüncü Taraf Hizmetlerine ilişkin Gereksinimler

Destekleyici Belgeler:

Akreditasyon Planı Kontrol Listesi
Sicil Envanteri Çalışma Formu
Tahmini LEI Hacmi Analizi
Fonlar Soru Formu
Maliyet Kurtarma Uyum Formu

Geçerli Kanun:

GLEIF ile işbirliği, İsviçre kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın, her anlamda İsviçre maddi hukuk kuralları doğrultusunda yönetilecek, incelenecek ve yorumlanacaktır. GLEIF, İsviçre federal ve kanton kanunları ile federal ve kanton mahkemeleri içtihatlarına yönelik bazı çevrimiçi kaynaklara yararlı bağlantıları içeren bir listeyi kendi web sitesinde sunmaktadır, ancak her türlü şüphenin giderilmesi amacıyla belirtmek gerekir ki bu liste hiçbir şekilde yürürlükteki İsviçre maddi hukuk kanunlarının kapsamını kısıtlayacak şekilde yorumlanmayacaktır.

Swiss Federal Law

Decisions of the Swiss Supreme Court

Law of the Canton Basel

Court decision of the Canton Basel

Yayımlanan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için GLEIF tarafından her türlü özen gösterilmesine rağmen, bu bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği veya eksiksizliği bağlamında garanti verilemez. GLEIF önceden bildirim yapmaksızın içeriği kısmen veya tamamen değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. GLEIF; yayımlanan bilgiye erişim, kullanım veya kullanılamama ya da bağlantının kötüye kullanımı ya da teknik hatalardan doğan maddi veya maddi olmayan her türlü zarar veya kayıptan hiçbir durumda yükümlü olmayacaktır.