LEI LEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

LEI Tahsis Eden Kurum Ayrılma SüreciLEI tahsis eden kurum - aynı zamanda Yerel İşletim Birimi (LOU) olarak da bilinir - LEI'lerin tahsisi ve sürdürülmesi konusunda yetkili bir kurumdur. Bir LOU'nun ayrılma süreci aşağıdaki üç senaryodan herhangi biriyle başlatılır:

  1. LOU, Ana Anlaşmayı feshettiğine dair GLEIF'e bilgi verir.
  2. GLEIF, Ana Anlaşmayı feshettiğine dair LOU'ya bilgi verir.
  3. LOU, mücbir sebep ya da LOU'nun faaliyet göstermesini engelleyen başka herhangi bir önemli bir olay nedeniyle LEI hizmetlerini yürütememektedir.

Ayrılma süreci başlatıldıktan sonra, GLEIF'in "LEI Yönetim Devrini Başlatma" hizmeti başlatılır. Bu süreç kapsamında GLEIF, mevcut LOU'lardan herhangi birinin ayrılan LOU'ya ait LEI portföyünü devralmak isteyip istemediğini belirler. GLEIF bunun ardından, istekli LOU'ların uygun olup olmadığını değerlendirerek portföyü hangi LOU'nun (LOU'ların) devralacağını onaylar.

Ayrılan LOU, alan LOU(lar) ve GLEIF, LEI'lerin ayrılan LOU'dan alan LOU'ya (LOU'lara) topluca devredilmesini koordine eder.

Toplu devir işleminin başarıyla tamamlanmasından sonra GLEIF, LOU'nun ayrıldığını ve alan LOU'ya (LOU'lara) toplu devir işlemini GLEIF web sitesinde duyurur.

  • Ayrılma işlemi 3. senaryoyla başlatılırsa GLEIF aşağıdaki süreci izler:
    "Hizmet Düzeyi Anlaşması" uyarınca GLEIF, ilgili LEI portföyünü geçici olarak devralır ve "LEI Yönetim Devrini Başlatma" hizmetini başlatır. Bu, ilgili LOU'nun LEI dosyalarının günlük olarak yüklenmesini durduracak olması nedeniyle GLEIF'in iş günlerinde 48 saat içinde gerçekleştirilir.
    GLEIF bu süre içinde ilgili LEI'leri geçici olarak yönetir ve bu durumu GLEIF web sitesi aracılığıyla kamuya duyurur. Ancak GLEIF, LOU olarak görev yapmaz ve hiçbir LEI kaydı tahsis etmez veya yenilemez. GLEIF, yalnızca ilgili LEI'lerin Global LEI Sistemi'ne düzgün biçimde yüklenip eklenmesini sağlar ve ilgili tüzel kişiliklerin tek tek transfer edilmesini kolaylaştırmak için iletişim bilgilerini temin eder. GLEIF alan LOU'yu (LOU'ları) kesinleştirene kadar ilgili LOU'dan işe yeniden başlanacağına dair herhangi bir onay almazsa, toplu devir işlemine devam eder.
    3 ayın ardından işe yeniden başlanacağına dair olumlu onay ya da yanıt alınmadığı takdirde ilgili LOU'nun ayrılma işlemi gerçekleştirilir.

Ayrılma sürecinin başlıca hedefleri, ilgili tüzel kişilikler için LEI hizmetinin devamlılığının sağlanması ve toplu LEI devri işleminin Global LEI Sistemi'ne en düşük maliyeti getirecek şekilde gerçekleştirilmesidir.