LEI Verisi LEI Verisine Erişim ve Kullanım

Düzey 1 Verileri ile ilgili ROC PolitikasıDüzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) 28 Mart 2018'de Tüzel Kişilik Etkinlikleri ilgili olarak, tüzel kişiliği, tüzel kişiliğin ilişki verisini değiştiren veya LEI'ların oluşturulmasına ve/veya kullanımdan kaldırılmasına yol açan etkinlikleri belirten "Global LEI Sistemi'ndeki Tüzel Kişilik Etkinlikleri (daha önce “Kurumsal Eylemler” olarak adlandırılan) ve Veri Geçmişi" adlı politikayı yayımladı. Bu politika ile ilgili detaylı bilgileri bu sayfadan indirebilirsiniz.

Aralık 2020'de ROC bazı tüzel kişiliklerin nasıl Kamu Tüzel Kişilikleri veya Uluslararası Organizasyon olarak sınıflandırıldığını açıklayan "Genel Kamu Tüzel Kişilikleri İçin LEI Uygunluğu Kılavuz Belgesi" başlıklı bir politika yayımladı. Bu politika ile ilgili detaylı bilgileri bu sayfadan indirebilirsiniz.


Global LEI Sisteminde Tüzel Kişilik Etkinlikleri (daha önce “Kurumsal Eylemler” olarak adlandırılan) ve Veri Geçmişi

ROC belgesinin temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Terminoloji değişimi: GLEIS içindeki referans ve ilişki verisinde kurumsal eylemler yerine "tüzel kişilik etkinlikleri" olarak kaydedilecek etkinlikleri adlandırmak için.
 • Kademeli bir yaklaşım: Tüzel kişilik etkinliklerini kaydederken sıklıkla gerçekleşen ve Düzey 1 ve Düzey 2 referans verileri (örn. isim değişiklikleri, birleşmeler ve satın almalar) etkileyen etkinlikleri önceliklendirmek ve görece olarak daha az sık gerçekleşen etkinliklere (örn. tersine devralma) daha az öncelik vermek için. Uygulama öncesinde bütünüyle göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda teorik senaryo ve istenmeyen sonuç olduğundan dolayı, tekrarlayan, aşamalı bir yaklaşım daha fazla arzu edilir.
 • LOU'ları kontrol ettikleri tüzel kişiliklerde meydana gelen tüzel kişilik etkinlikleri kaynaklı olası değişikliklerden haberdar etmek ve etkilenen tüzel kişilikler tarafından LEI kayıtlarının güncellenmesini sağlamak (normal kendi kendine kayıt işlemiyle) için ticari veya düzenleyici veri akışları GLEIS içinde yer almalıdır. Faaliyetlerini durduran tüzel kişilikleri için tüzel kişiliğin onayı olmadan, mevcut ROC politikalarına ve GLEIF teknik standartlarına uygun olarak kayıtların güncellenmesi için veri akışları kullanılabilir.
 • Başlangıç tarihleri GLEIS içinde yer almalıdır. Başlangıç tarihleri, tüzel kişiliğin GLEIS'e tanıtıldığında geçerli olan kayıt gerekliliğine ek olarak yasal olarak faal olduğu zamanı gösterir.
 • Kullanıcılar çok sayıda kanaldan tüzel kişiliğin veri geçmişine kolayca erişip kullanabilmelidir (örn. bir kullanıcı arayüzü, bir uygulama programlama arayüzü veya indirilebilir dosyalar).
 • Kompleks Satın Almalar ilgili yetki alanlarının resmi kayıtlarında yer alan yasal olaylar dizisini, resmi kaynaklara ek GLEIS kayıtlarının mevcut GLEIS ilkelerine uygun olarak olabildiğince doğru şekilde gösterecektir.
 • Şirket bölünmesi ilişkileri ROC tarafından ileri bir tarihte belirlenecek olası zorunlu rapor ile bilikte GLEIS içinde tamamen opsiyonel şekilde kaydedilecektir.
 • Faaliyetlerini durduran tüzel kişilikler tanımı, yasal olarak var olan ama hiçbir faaliyeti olmayan tüzel kişilikleri doğru şekilde kaydedecek biçimde netleştirilmelidir.
 • Mali tablolar, konsolide mali tabloların hazırlanmasını destekleyen diğer belgeler, düzenleyici dosyalama ve üçüncü taraf veri sağlayıcılar gibi diğer kaynakları içeren halka açık ve halka kapalı bir dizi kaynak veri doğrulama için kullanılabilir.

Genel Kamu Tüzel Kişilikleri İçin LEI Uygunluğu

ROC belgesinin temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

 • ROC GLEIS içinde Kamu tüzel kişilerinin özellikle belirlenmesini teklif eder. Bunun için mevcut "FON", "ŞUBE", "TEK MALİK" tüzel kişilik kategori türlerine ek olarak iki yeni "tüzel kişilik kategorisi" oluşturulacaktır.
 • Yeni tüzel kişilik kategorisi türleri “YURTİÇİ KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ” ve “ULUSLARARASI ORGANİZASYON” olacaktır.

İndirilebilir İlgili Dosyalar