LEI Verisi LEI Verisine Erişim ve Kullanım

Düzey 2 Verisi: Kim Kime SahipTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), LEI ile tanımlanabilen bir tüzel kişi hakkında bilgi sunan ana referans verisine bağlanır.

LEI referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgileri (örneğin tüzel kişinin resmi unvanı ve kayıtlı adresi) "Düzey 1" verisi olarak adlandırılır. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. Buna ek olarak, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini içerir. Özellikle, LEI sahibi olan veya LEI alan tüzel kişiler, kendilerinin ‘nihai muhasebe konsolide ana şirketinin’ yanı sıra ‘doğrudan muhasebe konsolide ana şirketini’ de rapor eder. (Tüzel kişilerce temin edilen doğrudan ve nihai ana şirket bilgilerine ilişkin ayrıntılı istatistikler için üç ayda bir yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporuna göz atabilirsiniz.)

Bunun sonucunda Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli LEI verileri esasında kurumsal noktaların global olarak birleştirilmesine olanak tanıyan, benzersiz ve ücretsiz bir veri kaynağını kullanıma sunar.

Kurumsal noktaların açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli LEI verileri ile birleştirilmesi.

LEI kaydı yaptırmış bir tüzel kişinin doğrudan ve / veya nihai ana şirketi bir LEI almışsa ana şirket(ler)in LEI’si bağlı tüzel kişinin LEI kaydı ile birlikte yayınlanır. Benzer şekilde, LEI almış bir kuruluşun doğrudan veya nihai ana şirketi olan bir kuruluşun LEI kaydında da bağlı tüzel kişinin veya tüzel kişilerin LEI’si görülür.

Global LEI Sisteminde doğrudan ve nihai ana şirketler hakkında veri toplanmasına ilişkin ilkeler, 2016 yılının Mart ayında Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından yayınlanan politika belgesinde açıklanmıştır. Veri toplama, Mayıs 2017'de başlamıştır.

GLEIF Global LEI Dizinini yayımlamıştır. Bu dizin, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içerir. GLEIF kamuya açık LEI veri havuzuna erişim için çeşitli yöntemler sunar. Seçilen LEI veri havuzu erişim yöntemine bağlı olarak kullanıcılar, LEI ile eşleştirilmiş diğer kimlik kodları veya zenginleştirilmiş referans verileri gibi, LEI kaydı ile ilgili ek bilgiler edinebilirler.

İlgili herhangi bir taraf, kayıt olması gerekmeksizin LEI veri havuzunun tamamına ücretsiz olarak erişebilir ve arama yapabilir. LEI veri havuzuna erişim için GLEIF tarafından sunulan çeşitli araçları araştırmak için web sitesinin şu özel sayfalarına göz atabilirsiniz:

LEI tahsis eden kurumların Düzey 2 verilerini nasıl raporladığı hakkında daha detaylı bilgi almak ve GLEIF tarafından geliştirilen ilgili teknik dokümantasyonu indirmek için ilgili GLEIF Web sitesi sayfalarına bakabilirsiniz: