LEI Verisi LEI Verisine Erişim ve Kullanım

Düzey 2 Verileri ile ilgili LEI ROC Politikası2015 yılında Tüzel Kişi Kimlik Kodu Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) tarafından gerçekleştirilen görüş alımının ardından, 10 Mart 2016 tarihinde LEI ROC şu belgeyi yayımlamıştır: Global LEI Sisteminde tüzel kişilerin doğrudan ve ana şirketler hakkında veri toplama – Faz 1 (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1)Bu belge aşağıdan indirilebilir. Bu belgede mevcut 'kim kimdir' hakkındaki 'Düzey 1' verilerini tamamlamak üzere ‘kim kime sahip’ hakkındaki 'Düzey 2' verilerinin toplanmasına ilişkin sürece ait politika tasarımı açıklanmaktadır.

LEI-ROC belgesinin temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir:

  • Bir LEI'ye sahip veya alan tüzel kişiler konsolide finans açıklamalarını hazırlayan en yüksek düzeyde tüzel kişilik olarak tanımlanan kendi nihai muhasebe konsolide ana şirketinin yanı sıra doğrudan muhasebe konsolide ana şirketini rapor edecektir. Her iki durumda da ana şirketin tanımlanması, bu ana şirkete uygulanan konsolidasyonun muhasebe tanımına dayalı olacaktır.
  • LEI ROC, pratik özelliklerinin, farklı bir amaç için tasarlanmış olmaları (örn: işletmenin sürekliliği temelinde faaliyetleri yatırımcılara rapor etmek) sebebiyle ortaya çıkan sınırlamalardan daha önemli olduğu sonucuna vardığı için, muhasebe tanımları başlangıç noktası olarak seçilmiştir. Bu pratik özellikler şunlardır: (i) hem finansal hem de finansal olmayan şirketler açısından geçerlidir; (ii) konsolidasyon kapsamında IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve US GAAP (Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe İlkeleri) arasında daha fazla yakınsama doğrultusunda uluslararası karşılaştırılabilirlikleri artmıştır ve (iii) genel olarak kullanılmaktadır, kamuya açıktır ve uygulamaları düzenli olarak harici denetçiler tarafından gözden geçirilmektedir.
  • Toplanan bilgiler Global LEI Sistemi'nde yayımlanacaktır, dolayısıyla bu bilgiler kamu makamları ve piyasa katılımcıları tarafından serbestçe kullanılabilir. Ancak, LEI'ye sahip olmayan ana şirketlere dair veri toplanmasına ilişkin sorunların incelenmesine olanak tanımak için, LEI'ye sahip olmayan ana şirketler hakkındaki veriler ilk başta yayımlanmayacaktır. Bu aşamada Global LEI Sistemi, sadece geçerli yasal çerçeve doğrultusunda kamuya açıklanabilecek ilişki verilerini kaydedecektir.
  • Tüzel kişiler, Global LEI Sistemi'nin LEI tahsis eden kurumlarına ilişki bilgisini rapor edecektir. Bu kurumlar ise, varsa kamuya açık belgelere (örn. denetlenmiş konsolide finansal tablolarındaki bağlı kuruluşların listesi; düzenleyici başvuruları) veya diğer kaynaklara dayalı olarak ilişki bilgisini doğrulayacaktır.
  • Ana şirketlere dair bilgiler, bir LEI'nin yayınlanması veya yenilenmesi için sunulması gereken bilgilerin bir parçası olacaktır, fakat bu bilgiyi LEI ROC raporunda ayrıntılı olarak açıklanmış nedenler sebebiyle reddetme seçeneği bulunacaktır.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi'nde tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplamak için gereken organizasyonel ve teknik standartlar geliştirmiştir.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi: Global LEI Sisteminde tüzel kişilerin doğrudan ve ana şirketler hakkında veri toplama – Faz 1 (LEI Regulatory Oversight Committee: ‘Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1’)