LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi
adobestock_270047776

Yalnızca ölçebildiğiniz şeyi yönetebilirsiniz

Veri Kalitesi DenetimleriLEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) ve LEI tahsis eden kurumlarla yakın iletişim halinde olan GLEIF, LEI popülasyonu ile ilgili veri kalitesi kavramını açıklamak için bir dizi ölçülebilir kalite kriteri tanımlamıştır. Bunun için Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından geliştirilen standartlar kullanıldı. GLEIF, bir dizi tanımlanmış kalite kriteri oluşturarak, Global LEI Sistemi dahilindeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt tesis etti.

GLEIF'in Veri Kalitesi Denetimleri sağlanan referans verilerin Global LEI Sisteminde geçerli Durum Geçiş ve Doğrulama Kuralları ile uyumlu olmasını sağlar. Bu denetimler Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarına göre tanımlanmıştır.

Her bir Veri Kalitesi Denetimi olgunluk seviyesi, kalite kriteri, niyet ve ön koşul ve koşulu içeren resmileştirilmiş açıklama ile nitelenir.

Bu denetimler grubu Kural Ayarlarını oluşturur. Her bir denetim "X ise o zaman Y" tipinde olup X denetim ön koşulu ve Y ise denetim koşulu olarak tanımlanır. Bir kayıt, ilişki veya istisna denetim ön koşulunu karşılamıyorsa o zaman bu denetim "uygulanamaz" olarak değerlendirilir. Ön koşulu geçip koşul haline geliyor ve değer Y'yi karşılamıyorsa denetim "başarısız" olarak değerlendirilir; aksi durumda denetim "başarılı" olarak değerlendirilir.

GLEIF'in Kural Ayarı

 • Niyet
  Niyet sade bir dille yazılır ve geçerli Veri Kalitesi Denetiminin amacını özetler.
 • Ön Koşul
  Her Veri Kalitesi Denetimi tüm LEI Kayıtları için uygulanamaz. Örneğin, bazı Veri Kalitesi Denetimleri sadece fon tüzel kişilikleri veya aktif tüzel kişilikler için uygulanabilir. Her denetimin ön koşulu belirli bir denetim için uygulanamayan LEI Kayıtlarını eler.
 • Koşul
  Her Veri Kalitesi Denetiminde belirli kesin başarısızlık koşulları uygulanır. Sadece belirli bir Veri Kalitesi Denetiminin ön koşulundan geçen koşul LEI Kayıtlarına uygulanabilir.

Denetim Kategorileri

Veri Kalitesi Denetimleri, yapılarına ve ölçüm türüne göre de kategorilere ayrılabilir. Örneğin, meta denetimleri güncellik, geçerlilik ve erişilebilirlik kriterlerine odaklanırken format denetimleri genelde Ortak Veri Dosyası formatları ile uygulanır ve XML Şemasına dahil edilir. Kayıt seviyesi denetimleri zorunlu ve isteğe bağlı alan öğelerine uygulanır ve format ve makullük denetimlerini kapsar (örn. değer aralıkları).


Olgunluk Seviyesi Modeli

Global LEI Sisteminin genel veri kalitesini tanımlamak için GLEIF belirlenmiş kalite kriterlerini değerlendiren bir olgunluk modeli kullanır. Farklı kategorilerle ilgili denetimlerin türüne göre her denetim bir Olgunluk Seviyesine atanır. Mükemmel ve Beklenen olgunluk seviyelerine yalnızca tüm alt seviyeler tamamen sağlandıktan sonra ulaşılabilir.

1 - Gerekli:
Bu seviye tekrarlanabilir başarıyı gösterir ve şunlardan oluşur:

 • Format denetimleri
 • Zorunlu öğelerle ilgili tüm denetimler

2 - Beklenen:
Bu seviye, yönetilen başarıyı gösterir ve şunlardan oluşur:

 • Makullük denetimleri
 • İş kuralı denetimleri
 • İlişki bütünlüğü denetimleri
 • İsteğe bağlı öğelerle ilgili tüm denetimler

3 - Mükemmel:
Üçüncü seviye optimum başarıyı gösterir ve şunlardan oluşur:

 • Temsil denetimleri
 • Güncellik denetimleri
 • LEI yaşam döngüsü ve geçmiş kayıtlarla ilgili tüm denetimler

Veri Kalitesi Kriterleri

GLEIF, bir dizi tanımlanmış kalite kriteri oluşturarak, Global LEI Sistemi dahilindeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt tesis etti.

Kalite Kriterleri Tanım
Doğruluk Verinin tespit edilebilir hatasızlık derecesi / bir veri öğesinin veya bir veri dizisinin, doğru olduğu kabul edilen güvenilir bir kaynağa uygunluk derecesi veya verinin gerçek dünyadaki bir şeyi doğru bir şekilde gerçeği temsil etme derecesi
Erişilebilirlik Sürece dahil edilmiş güçlü koruma önlemleri ve kontrolleri ile verinin kolayca elde edilebilme ve yasal olarak erişilebilme derecesi
Eksiksizlik Verinin tüm zorunlu bölümlerinin doldurulma derecesi
Kapsamlılık Tüm gerekli veri öğeleri dahil olacak şekilde, bu tüm verilerin belgelendirilmiş amaçlanan kısıtlamalarla birlikte toplanmasını sağlar
Tutarlılık Benzersiz bir veri parçasının, çeşitli veri grupları genelinde aynı değere sahip olma derecesi
Geçerlilik Verinin güncellik düzeyi (bir veri değeri zamanda belirli bir noktada geçerli ise günceldir ve önceki bir zamanda geçerli fakat sonraki bir zamanda hatalı ise geçerliliğini yitirmiştir)
Bütünlük Tanımlanan veri ilişkisi kurallarına uygunluk derecesi (ör. birincil/yabancı ana referans bütünlüğü)
Menşe Özellik değerinin geçmişi veya kökeni
Temsil Verinin tasarlanan kullanım için formatı, modeli, okunabilirliği ve kullanışlılığı ile ilgili Veri Kalitesinin karakteristiği
Güncellik Bir verinin gerektiğinde kullanılabilirlik derecesi / verinin güncel olup olmadığını ve gereken zamanda kullanılabilir olup olmadığını içeren veri kalitesi kavramı; güncellik verinin kullanıldığı biçim ve bağlama göre belirlenir
Teklik Bir veri öğesinin tüm farklı değerlerinin sadece bir kez görünme derecesi
Geçerlilik Bir veri değerinin kendi alan değerine nasıl uyum gösterdiğine dair ölçüt (diğer bir ifadeyle, izin verilebilir değerler dizisi veya değerler aralığı)

İndirilebilir İlgili Dosyalar

GLEIF’in Kural Ayarlarını Keşfedin

GLEIF maksimum şeffaflığı hedefler ve bu nedenle her Veri Kalitesi Denetimi Şartnamesini yayınlar

Daha fazlasını oku

Veri Kalitesi Raporları

GLEIF aylık olarak Global ve LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporlarını yayınlar

Daha fazlasını oku

Veri Kalitesi İzleme

GLEIF sürekli izleme için en son araçları ve teknolojileri kullanır

Daha fazlasını oku