LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi

İndirmelerİlgili tüm taraflar, GLEIF'in Veri Kalitesi hizmetleri hakkındaki detayları incelemeye davetlidir. Veri Kalitesi Raporları buradan indirilebilir.

XSD - LEI-CDF v3.1 için XML şeması tanımları

Ayrıntılı bilgi için bkz. XML Şeması

XSD - RR-CDF v2.1 için XML şeması tanımları

Ayrıntılı bilgi için bkz. XML Şeması

XSD - Raporlama İstisnası Formatı v2.1 için XML şeması tanımları

Ayrıntılı bilgi için bkz. XML Şeması

Durum Geçişi ve Doğrulama Kuralları v2.7.1

PDF - Bu belge, LEI Referans Verilerinin Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarına göre tahsis edilmesi, güncellenmesi, yönetilmesi ve yayınlanmasına ilişkin İş Kurallarını açıklar

Ayrıntılı bilgi için bkz. XML Şeması

Veri Kalitesi Kural Ayarları v3.3

PDF - GLEIF'in Ön Denetim olanağı ve günlük denetimlerinde kullanılan Veri Kalitesi Kural Ayarları

Ayrıntılı bilgi için bkz. Veri Kalitesi Denetimleri

XLS - GLEIF'in Ön Denetim olanağı ve günlük denetimlerinde kullanılan Veri Kalitesi Kural Ayarları

Ayrıntılı bilgi için bkz. Veri Kalitesi Denetimleri

Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü v.3.0

PDF - Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü aylık Veri Kalitesi Raporlarının arkasındaki metodolojinin ayrıntılarını verir

Ayrıntılı bilgi için bkz. Veri Kalitesi Raporları

LEI Verisi Sorgulama Kullanıcı Kılavuzu v1.1

PDF - Bu kullanıcı kılavuzu nasıl sorgulama talebi oluşturulacağına dair talimatları içerir

Ayrıntılı bilgi için bkz. LEI Verisi Sorgulaması

Mükerrer Kayıtlar için Kontrol Sözlüğü v1.2

PDF - Bu sözlük, kullanıcılara daha fazla şeffaflık sağlayan GLEIF’in Mükerrer Kayıtlar için Kontrol olanağının kısa açıklamasını içerir

Ayrıntılı bilgi için bkz. Proaktif Yönetim