LEI Verisi Global LEI Dizini

Global LEI Sistemi İş Raporunu İndirin


  • Tarih: 2022-10-20
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) üç ayda bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmelerin altını çizen raporlar yayınlar.

Raporlar, ilgili referans verileri dahil olmak üzere geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını tek bir yetkili kaynakta bir araya getiren Global LEI Dizini'nden türetilmektedir. Referans veriler, LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlar. Global LEI Dizini açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve çevrimiçi tek kaynaktır. İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilen Web tabanlı LEI arama aracını kullanarak LEI veri havuzunun tamamına kolaylıkla erişebilir ve burada arama yapabilir.

Üç aylık Global LEI Sistemi İş Raporları şu bilgileri sağlar:

  • LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyelinin gidişatı.
  • Global LEI Sistemi içinde LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet düzeyi.
  • LEI yenilemesi oranları.
  • Düzey 1 referans verisi doğrulama yüzdesi. (Düzey 1 verisi 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir.)
  • Düzey 2 verisi, yani ana şirket bilgilerinin tüzel kişiler tarafından bildirilmesine ilişkin istatistikler. (Düzey 2 verisi ‘kim kime sahip’ sorusuna yanıt verir.)

Üç aylık raporlar Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporların kolaylıkla anlaşılabilmesi için, ilgili kavramlar ‘Global LEI Sistemi İş Raporu Hakkında Arka Plan Bilgisi’ başlıklı belgede özetlenmiştir.

GLEIF, aynı zamanda "İş Raporlama Sözlüğü"ne (Business Reporting Dictionary) de erişim sağlamaktadır ve bu sözlük, üç aylık raporlarla vurgulanan LEI aktivitesiyle ilgili raporlama yapmak üzere kullanılan formüller ve algoritmaları tanımlamaktadır.

PDF olarak indirin: ‘Global LEI Sistemi İş Raporu Hakkında Arka Plan Bilgisi’ (Versiyon 1.2) (Background Information on Global LEI System Business Report (Version 1.2))

PDF olarak indirin: İş Raporlama Sözlüğü (Version 1.5) (Business Reporting Dictionary (Version 1.5))

PDF olarak indirin: Global LEI Sistemi İş Raporu (2022-10-20) (Global LEI System Business Report (2022-10-20))

Global LEI System Business Report | Q3 2022

İsteyen herhangi bir taraf, Global LEI Sistemi İş Raporunu veya bu rapor içindeki metrikleri iki kolay adımda yeniden oluşturabilir:

  1. Altın Kopya dosyasını tercih ettiğiniz dosya biçiminde indirin.
  2. Her bir metriğin iş tanımının yanı sıra pratik uygulamaya yönelik örnek kod için İş Raporlama Sözlüğüne bakın.

Üç aylık Global LEI Sistemi İş Raporu hakkındaki yorum veya soruları e-posta yoluyla şu adrese gönderebilirsiniz: info@gleif.org.