Çözümler GLEIF'in LEI için Dijital Stratejisi

GLEIF ve IDC Technology Spotlight: İşi Güvenle Sürdürmek - Dijital Kimliklerin Destekleyici RolüGüvenli ve güvenilir dijital kimlikler, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi, finansal katılım, tedarik zinciri verimliliği ve çok daha fazlası ile birlikte sahtekarlık ve risk azaltma ile ilgili olarak halihazırda ticaret akışlarını engelleyen bir dizi sorunun çözülmesi için hayati bir ön koşuldur.

IDC tarafından GLEIF için yürütülen araştırma, dijital olarak olgunlaşmış kurumların %79'unun artık güven programlarına öncelik verdiğini, %37'sinin "dijital güveni tehdit eden riskin azaltılmasını" dijital bir işletmeyi yönetmenin en zorlu yönlerinden biri olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bu talebi yansıtan IDC, Kimlik ve Dijital Güven (IDT) teknolojileri pazarında EMEA genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüme öngörüyor.

GLEIF sponsorluğunda yürütülen bu IDC Technology Spotlight, bu konuları açıklığa kavuşturarak LEI ve vLEI uygulamasının dünya çapında daha verimli, güvenli ve yenilikçi tedarik zinciri yönetimi sağlamak için sınır ötesi tüzel kişilik tanımlamasına nasıl katkıda bulunabileceğini araştırıyor.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak İndir: IDC Technology Spotlight: İşi Güvenle Sürdürmek - Güvenli ve Güvenilir Kimliklerin Destekleyici Rolü (IDC Technology Spotlight: Driving Business with Trust - The Sustaining Role of Secure and Reliable Identities)