LEI Çözümleri Düzenleyici Kurumların LEI Kullanımı

GLEIF ve Data Foundation: ABD Federal Hükümeti için Kapsamlı Tüzel Kişi KimliğiGeçtiğimiz yıllarda, pek çok yetki bölgesindeki düzenleyici makamlar; riskin değerlendirilmesi, düzeltici adımlar atılması, piyasa suistimalinin asgariye indirilmesi ve finansal verilerin doğruluğunun geliştirilmesi için Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımını zorunlu kılmıştır. Finans piyasalarındaki şeffaflığın artırılması amacını güden dünyanın her yanından kamu otoritelerinin temsil edildiği LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC), her yetki bölgesinin kendi ihtiyaçlarına uygun bir LEI stratejisi benimsemeyi göz önünde bulundurmasını tavsiye etmektedir. Nisan 2018’de yayımlanan LEI ROC ilerleme raporunda bunun “farklı tüzel kişi türlerini kapsayan çok sayıda yerel kimlik tanımlayıcının mevcudiyetini gidermeye yardımcı olacağı” ve “ülkelerin [Global LEI Sistemi] tarafından geliştirilen altyapıdan faydalanmalarına olanak tanıyacağı” belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ve ABD merkezli Data Foundation, LEI’nin ABD federal kurumları tarafından kullanılmasının, tüzel kişi kimliğinin belirlenmesini nasıl kolaylaştıracağı ve finansal piyasaların içinde ve ötesinde nasıl fayda sağlayabileceğini araştırmak üzere güç birliğine gitmiştir. Bu amaçla, ABD hükümeti genelinde halihazırda kullanılan tüzel kişi kimliği belirleme sistemleri hakkında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Araştırma bulguları esasında GLEIF ve Data Foundation tarafından yayımlanan rapor ‘ABD Federal Hükümeti için Kapsamlı Tüzel Kişi Kimliği Belirleme Planlaması (Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government)’ indirilmek üzere aşağıda sunulmaktadır.

GLEIF ve Data Foundation ortak araştırma raporunda:

  • ABD federal kurumlarının tüzel kişi kimliği belirleme ihtiyaçlarının mevcut durumu incelenmekte ve her birinin kullandığı tüzel kişi kimlik belirleme sistemi açıklanmaktadır.
  • Global LEI Sistemi, ABD’de halihazırda kullanılan diğer sistemler ile karşılaştırılmaktadır.
  • ABD federal kurumlarının, özel veya kurum içi kimlik kodlarının yerine LEI kullanılmasından nasıl faydalanacağı tespit edilmektedir.
  • Belirli bir ABD tüzel kişi kimliği belirleme sisteminin LEI üzerine kurulu kapsamlı bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemine dönüştürülmesinin yapılabilirliği veya alternatif olarak, mevcut kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesinin değerini ortaya koyan etmenler ele alınmaktadır.

Bu araştırma, ABD federal hükümeti bünyesinde elli farklı tüzel kişi kimliği belirleme sistemi kullanıldığını ve bunların her birinin ayrı olup birbirleriyle uyumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla tüzel kişi kimliğinin belirlenmesi, pek çok federal kurumun görevleri açısından kayda değer bir güçlük olmaya devam etmektedir. Düzenleme, istatistik, tedarik veya yardım işlevini yerine getirmek amacıyla federal olmayan tüzel kişileri izleyen her kurumun kendi tüzel kişi kimlik belirleme sistemini oluşturması veya ilk olarak başka bir kurum tarafından oluşturulmuş bir sistemi kullanması gerekmektedir. Her iki yaklaşım da tüzel kişilerin eşlenmesi ve yasal sorumluluğun doğru tahsisi açısından zorluklara yol açmaktadır.

ABD federal hükümeti elli farklı tüzel kişi kimlik belirleme sistemi kullanıyor

50distinct-750x652
Grafikte kullanılan kısaltmalar için GLEIF ve Data Foundation araştırma raporunun ekine göz atabilirsiniz.

Uygun biçimde uygulandığı takdirde, LEI’yi esas alan kapsamlı bir tüzel kişi kimlik belirleme sistemi piyasalarda riskin tespit edilerek azaltılmasına, düşük performans kaydeden yüklenicilerin izlenerek ihalelerden men edilmesine ve tedarik zinciri verimliliğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda düzenleyici makamların, istatistik uzmanlarının, sözleşme ve tahsis görevlilerinin, kurumsal aktörlerin ve araştırmacıların sektör ve endüstriler genelinde bir tüzel kişinin hükümet nezdindeki eylemlerini ve etkileşimlerini anlamalarına olanak tanıyarak ABD’deki ekonomik ve kurumsal faaliyetlerin daha eksiksiz bir resminin çizilmesini sağlayabilir.

Özet olarak, GLEIF ve Data Foundation ortak araştırma raporu kapsamlı, açık ve standartlaştırılmış bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemi, hükümet-şirket ilişkisinin mevcut olduğu her yerde faydalı olabileceğini göstermektedir. LEI bu amaca hizmet edebilir.

GLEIF dünyanın her yerindeki hükümetleri LEI esasında standartlaştırılmış tüzel kişi kimliği belirleme sistemine geçmeyi göz önünde bulundurmaya davet ediyor

GLEIF bu araştırma raporundaki bulguların, halihazırda bir kısmı kuruluşa özel olan birden fazla kimlik belirleme rejimini dayanak almaya devam eden ABD dışında yetki bölgelerindeki düzenleyici makamlara esin kaynağı olabileceğinin altını çizmektedir. LEI, piyasalar, ürünler ve bölgeler genelinde tüzel kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik evrensel bir sisteme duyulan kritik ihtiyaca cevap vermektedir. LEI’nin yaygın biçimde benimsenmesi ve bunun sonucunda açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli referans verilerine erişim sayesinde her ülkedeki tüm paydaşlar ağ etkilerinden doğan sinerjiler geliştirebilecektir.

LEI esasında karşı tarafın kimliğinin daha kolay belirlenmesi, otomasyon ve dijitalleşmenin daha gelişmesine kapıyı aralayacak, işletmelerin ve vatandaşların dijital piyasaya katılımını daha kolay ve güvenli hale getirecektir. Standart tüzel kişi kimlik kodu olarak LEI üzerinde mutabakata varılmasının, tüzel kişi kimlik kodunu zorunlu kılan mevzuata tabi işletmeler için maliyet ve yükü kayda değer oranda azaltacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kural ve yönetmeliklere uyumu temin etmek üzere çok sayıda farklı yerel ve kuruluşa özel kimlik kodu alma zorunluluğu bilhassa küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından külfetlidir.

Operasyonel verimlilikler, maliyet tasarrufları, işlem yapma süresinin azaltılması ve daha güvenilir bilgi elde edilebilmesi, karşı tarafın kimliğinin belirlenmesini ve doğrulanmasını gerektiren her sürece LEI’nin dahil edilmesi ile başarılabilir. Aynı zamanda kamu otoritelerinin finansal piyasalarda ve ötesinde şeffaflığın artırılması hedefini de desteklemektedir.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: GLEIF ve Data Foundation Araştırma Raporu - ABD Federal Hükümeti için Kapsamlı Tüzel Kişi Kimliği Belirleme Planlaması (GLEIF and Data Foundation Research Report - Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government)