Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF 2019 Yıllık Raporu, Avrupa Tek Elektronik Formatı ile Erken Uyumu Gösteriyor ve LEI’ye Dahil Olmanın Avantajlarını Sergiliyor

GLEIF, güveni artırmak ve veri toplama işlemini kolaylaştırmak amacıyla, ESMA’nın ESEF (Avrupa Tek Elektronik Formatı) zorunluluğuna dayalı dijital, makine tarafından okunabilir mali belgelere LEI’nin nasıl dahil edilmesi gerektiğini gösteriyor ve ilave en iyi uygulama olarak LEI’yi elektronik imzalara yerleştirmenin ne kadar basit olduğunu sergiliyor.


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2020-06-18
  • Görünümler:

GLEIF, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yıllık raporunu insan ve makine tarafından okunabilir Satır İçi XBRL ve HTML biçiminde ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) hem yıllık rapora hem de GLEIF'in imzaya yetkili üst düzey yöneticilerinin dijital sertifikalarına yerleştirilmiş şekilde yayımladı. Bu, XBRL International ve Workiva ortaklığı ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu (ESMA) işbirliği ile gerçekleştirildi.

Bu gelişme, AB tarafından regüle edilen piyasalarda tüm menkul kıymet ihraççılarına değerli ve önemli bir mesaj vermektedir:

  • GLEIF, 1 Ocak 2020 itibariyle yıllık mali raporlarını hazırlayan ihraççılar için elektronik raporlama formatını belirleyen yeni AB düzenlemesi olan Avrupa Tek Elektronik Formatına (ESEF) gönüllü olarak uyum sağlayan öncü kuruluş olmuştur.
  • İkinci olarak GLEIF, LEI’sini belgeye dahil etmek suretiyle ihraççıların ESEF’in zorunlu gerekliliklerini nasıl karşılayabileceklerini göstermektedir.
  • Üçüncü olarak, LEI’yi imza yetkililerinin elektronik imzalarına dahil etmek suretiyle GLEIF, Kavram İspatı yoluyla belgelerin gerçekliği ve bütünlüğüne ilişkin son kullanıcı güveni sağlayabilecek ek bir en iyi uygulama adımını eklemenin ne kadar basit olduğunu göstermektedir.

Finansal dokümanlara LEI’leri yerleştirin: Kamu yararını geliştirin

Birçoğumuzun toplum güvenliğini korumak için önemli ve olağanüstü önlemler aldığı bir zamanda, toplu çabalardan ve ‘birlikte çalışma’ ruhundan kaynaklanabilecek kamu yararı konusunda şu anda güçlü bir farkındalık mevcuttur. Bu ruh hali içinde, GLEIF ve ortaklarının kaydettiği ilerlemeyi göstermek için 2019 yıllık raporunu kullanmaya devam etmemize karşın, finans sektörünü bu fırsattan istifade ederek tüm piyasa katılımcılarının yararına olacak bir yaklaşıma uyum sağlamalarını hararetle tavsiye ediyoruz.

“Müşterilerimiz ESEF uyumluluğu için çalışırken platformumuzun ve destek ekiplerimizin sürekli onlara yardıma hazır olmasından gurur duyuyoruz. Satır İçi XBRL alanında dünya lideri olan Workiva, binlerce şirkete raporlama ve uyumlulukta veri şeffaflığını ve güvenini artırmada yardımcı oluyor.” - Marty Vanderploeg, Workiva CEO'su.

GLEIF, tüm ihraççıları ESMA tarafından belirtilen yeni tek elektronik format olan ESEF’e uyum sağlamaya yönelik çabalarını artırmaya şiddetle teşvik etmektedir.

ESMA, LEI’lerin finansal dokümanlara dahil edilmesini zorunlu hale getirerek GLEIF’in ESEF gerekliliklerine zamanında ve kaliteli uyumu savunmak için gösterdiği çabayı desteklemiştir.

ESMA Başkanı Steven Maijoor şöyle belirtmiştir: “ESMA, LEI’nin ESEF raporlarına nasıl dahil edildiğini göstermek dahil olmak üzere, GLEIF’in hazırlayıcıların ESEF gerekliliklerine nasıl uymaları gerektiğini gönüllü olarak gösterme çabalarını takdir etmektedir. ESMA, LEI’nin piyasa katılımcılarının benzersiz ve kalıcı bir şekilde tanımlanmasını sağlayan tek veri öğesi olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle ESMA’nın ESEF gereklilikleri, elektronik formatta hazırlanan yıllık mali raporlar için LEI kimlik kodunun kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.”

Bu yaklaşımın finansal piyasa katılımcıları açısından önemli avantajları şunları içerir:

  • Dosyalayan tüzel kişi kimliğinin LEI’si temelinde kolayca doğrulanması, belgelerin gerçekliği ve bütünlüğün konusunda yüksek son kullanıcı güveniyle sonuçlanır.
  • Dosyalayan tüzel kişiye ilişkin toplanan verilere otomatik erişim. Bu, Global LEI Dizini’nde mevcut tüzel kişi referans verilerinin gelişmiş görünürlüğü, bir LEI ile tüzel kişilerin önemli veri varlıklarını derleyen yeni çevrimiçi veri tabanları oluşturma fırsatları ve standart finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğini destekleyecek şekilde, firmalar hakkında birden fazla kaynaktan elde edilen bilgilerin kolayca toplanması dahil olmak üzere birçok fayda sağlayacaktır.
  • Bir tüzel kişinin sahiplik yapısı hakkında son kullanıcılar açısından artan şeffaflık. Dosyalayan tüzel kişi, iştirakleri, bağlı şirketleri ve ana şirketlerinin LEI’leri makine tarafından okunabilir finansal raporlarda sağlandığında, LEI’ler arasındaki ilişki ağı hızla ve otomatik olarak oluşturulabilir.
  • Düzenleyici kurumların piyasanın kötüye kullanımını asgariye indirmesi konusunda artan kabiliyet.

Ayrıca GLEIF, tüm ihraççıların GLEIF’i örnek almalarını ve ek bir adım olarak, yıllık mali raporlarını hazırlarken LEI’lerini hesaplarının imzasına dahil etmelerini kuvvetle savunmaktadır. Bu yaklaşımın geniş çaplı olarak uygulanması, sektör genelinde kazançlar sağlayacaktır. Güvenin artması, veri kontrolü yöntemlerinin gelişmesi ve sahtekârlığın azalması, düzenleyicilerin ve finans piyasası katılımcılarının tümünün işine yarayacaktır.

“GLEIF’in 2018 ve şimdi de 2019 yıllık raporu, LEI’nin XBRL standardıyla birlikte güveni ve şeffaflığı artırmanın güçlü ve küresel bir yolu olduğunu göstermektedir. Dünyanın her yerindeki şirketler, politika belirleyiciler ve düzenleyiciler için önemli bir gösterge işlevi görüyor.” - John Turner, XBRL International CEO’su.

Raporlamanın ötesinde LEI'ler: Ekonomik istikrarın ve dijital dönüşümün desteklenmesi

Mevcut küresel pandemiyi geniş bağlamda ele alırken, LEI’nin sağladığı güven ve şeffaflıkla birlikte ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlamada ve destekleme oynadığı değerli rolü de hesaba katmalıyız. Global LEI Sistemi, piyasa şeffaflığını ve etkinliğini sağlamak, risk yönetimini ve risk değerlendirmesini iyileştirmek ve finansal istikrarı desteklemek üzere tasarlanmış, geniş çapta kamu yararına bir araç işlevini görür. Sistem, 2008’deki mali çöküşün bir sonucu olarak kurulmuştur. Önümüzdeki aylarda önemli bir ekonomik belirsizlik dönemine geçmeye hazırlanırken bu sorumluluk daha da önemli hale gelmiştir.

Dünya giderek dijitalleştikçe LEI’nin rolü de daha kritik hale gelmektedir. Bankacılıktan tedarik zinciri yönetimine kadar tüm sektörler süreçlerin ve işlemlerin dijitalleşmesine uyum sağlamaktadır. Çevik piyasa katılımcılarının yeni teknolojileri benimseyerek geleneksel iş modellerine meydan okuması global dijital dönüşüme yol açarak kuruluşları, veri yönetimi ve tedarikçiler ve müşterilerle etkileşim yaklaşımlarını yeniden düşünmeye zorlamaktadır.

Dijital dünyada güven, başarılı ilişkilerin en önemli unsurudur. Ticaretin başarılı olabilmesi için kimin kiminle işlem yaptığının kesin olarak bilinmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında kimlik yönetimi, tüm dijital dönüşümün tam merkezinde yer almaktadır. Global LEI Sistemi, hem satıcıların hem de tüketicilerin önündeki kısıtlamaları ortadan kaldırarak dijital dönüşümü gerçek anlamda birlikte çalışabilir hale getirme olanağını sunmaktadır. Global LEI Sistemi, tüzel kişilerin güven problemlerini global ölçekte çözmektedir. LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) tarafından denetlenen, düzenleyiciler tarafından onaylanmış bir sistem olarak Global LEI Sistemi, ulusal kimlik sistemlerine bağlı tüzel kişiler için tanınmış, izlenen ve standart hale getirilmiş global bir kimlik oluşturan tek sistemdir. Sistem açık veriler tarafından desteklenmekte olup herhangi bir kişinin veya şirketin LEI'ye ve ilgili referans verilerine erişmesi mümkündür. Ayrıca Global LEI Sistemi, herhangi bir işlemde karşı tarafın kimliğini belirlemek üzere bir araç görevi görerek geleneksel ve çevrimiçi işlemler için köprü oluşturur ve tüzel kişiler hakkında havuzlarda tutulan verileri toplayabilir.

GLEIF 2019 Yıllık Raporunu burada görebilirsiniz.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Müşteri İlişki Yönetimi, Veri Yönetimi, Dijital Kimlik, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, Müşterini Tanı (KYC), LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Açık Veri, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Risk Yönetimi, Standartlar