Haber Odası ve Medya GLEIF Blogu

GLEIF Blog Yazma Politikası1. Giriş

İsviçre kanunları altında teşkil ve tescil edilen, genel merkezi St. Alban-Vorstadt 5, 4052 Basel, Switzerland, adresinde bulunan kâr gütmeyen bir kuruluş olan Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) www.gleif.org adresinde bulunan GLEIF web sitesinin operatörüdür ("Web sitesi"). Web sitesi kullanıcılara arasında, kullanıcılar ve GLEIF (bunları "Forumlar" olarak adlandırıyoruz) arasında çeşitli konulara ilişkin tartışmalara yorum yaparak ve katılarak etkileşimde bulunmalarına izin veren tartışma forumlarını ve blog yazma hizmetlerini içerir. Kullanıcılar tarafından bu Forumlara iletilen bilgiye "Kullanıcı İçeriği" diyoruz.

GLEIF bir Forumu görüntülemek veya katılmak istediğiniz takdirde uymanız gereken bu Forumların burada verilen kullanım kayıt ve şartlarına ("Şartlar") tâbi olmanızı teklif etmektedir. Foruma erişerek veya katkıda bulunarak, bu şartlara uymayı kabul ediyorsunuz, bu nedenle yapmadan önce lütfen dikkatlice okuyun.

Ayrıca, "GLEIF Web sitesi Şartlarımızı" ve burada başvuru amacıyla verilen Gizlilik Politikamızı da dikkatlice okuyun.

2. Forumların ve diğer kullanıcıların içeriklerine ilişkin tedbirler

Forumlar, GLEIF'in hiçbir kontrolünün olmadığı kullanıcılar tarafından gönderilen Kullanıcı İçeriği içerir ve bazı kullanıcılar uygun biçimde davranmayabilir ve yanıltıcı, hileli, gerçek olmayan, hatalı veya saldırgan Kullanıcı İçeriğini iletebilir. Bu nedenle, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin kesinliğini, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmeyiz ve kullanıcı tarafından yapılan tavsiye veya görüşü onaylamayız. Kendi kararlarınızdan ve dayanmayı düşündüğünüz herhangi bir bilgiyi uygun biçimde analiz etmekten ve doğrulamaktan sorumlusunuz.
Siz ve Forumlarda adı geçen (veya bağlantılı) herhangi bir üçüncü tarafın arasında yapılan herhangi bir anlaşma, işlem veya diğer düzenleme tamamen sizin riskiniz ve sorumluluğunuzdur.

3. Hakların verilmesi ve yaptığınız beyanlar

Bir Foruma herhangi bir İçerik yüklerseniz, iletirseniz veya gönderirseniz, bize bu tür Kullanıcı İçeriğini yüklemek, iletmek veya göndermek için tüm gerekli yasal haklara sahip olduğunuzu ve herhangi bir kanunu veya herhangi bir kişinin haklarını ihlal etmeyeceğinizi beyan edersiniz.

Web sitemizde sizin veya bizim yayımladığımız herhangi bir Kullanıcı İçeriğindeki telif hakkı sahipliğini koruyacaksınız, böylece istediğiniz gibi yeniden kullanmakta serbest olacaksınız. Kullanıcı İçeriğini bir Forumda iletmeyi kabul ederseniz, GLEIF'e uygun gördüğümüz şekilde kısmen veya tamamen Kullanıcı İçeriğini, size ödeme yapma gereği olmaksızın ve size atıfta yapılsın veya yapılmasın Web sitemizde veya başka şekillerde yayımlama, yeniden kullanma, arşivleme, değiştirme veya silme konusunda sınırsız süreli bir hakkı veriyorsunuz. Bu, bize kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla ve size yükümlülük doğurmaksızın yayımladığınız herhangi bir Kullanıcı içeriğini kopyalama, iletme, alıntı yapma, yayımlama, dağıtma, genel olarak görüntüleme, genel olarak ifa etme veya sair şekilde kullanım için dünya genelinde, münhasır olmayan, kalıcı, gayrikabili rücu, şerefiyesiz alt lisansla verilebilir bir lisansı verdiğiniz anlamına gelir. Kullanıcı İçeriği bağlamında sahip olabileceğiniz herhangi bir ahlaki hakkı da belirli dereceye kadar devreder veya bu hakların ihlalinden kaynaklanan iddiaları sürdürmekten feragat edersiniz.

Sizin veya bizim yayımladığımız Kullanıcı İçeriğinin tüm içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. GLEIF'e karşı herhangi bir üçüncü tarafça bize iletilen Forumları kullanımınızın, bu tür kullanımın Şartlar doğrultusunda olmaması halinde, neden olduğu zararlara veya maliyetlere ya da herhangi bir türde kayıplara ilişkin iddia veya taleplerden sorumlusunuz (ve GLEIF'i ve direktörlerini, yetkililerini, çalışanlarını ve temsilcilerini Forumlara katkıda bulunanları veya herhangi birini beri kılmayı ve tazmin etmeyi de kabul etmektesiniz).

4. Davranış kuralları

Forumlardan herkesin faydalanmasını istiyoruz ve bu nedenle, düşünceli ve samimi yorumlarınız ve içeriğiniz ile katkıda bulunmanızı rica ediyoruz. Ancak, Forumlara katılan her bir kişinin uyması gereken belirli zorunlu kurallar bulunuyor:

  • Herhangi bir yorumu iletirken veya tartışmaya gönderirken gerçek adınızı ve soyadınızı kullanmalısınız. Tabii ki, gerçek veya uydurma olsun başka bir kişiymiş gibi beyanda bulunamaz veya esasen ilişkili olmadığınız herhangi bir kişi veya organizasyonla herhangi bir bağlantıyı ima edemez ve Kullanıcı İçeriğinin kaynağını saklayamaz ve herhangi bir kişiyi veya tüzel kişiliği taklit edemezsiniz (GLEIF çalışanları veya Forum konukları veya ev sahipleri dâhil). İsimsiz iletiler kaldırılacaktır.
  • Diğer kullanıcılar için uygun saygıyı göstermelisiniz. Herhangi bir toplulukta olduğu gibi, çevrimiçi görüşme yalnızca tüm kullanıcılar kendilerini güvenli ve iyi karşılanmış olarak hissettiğinde gelişir. Irk, din, milliyet, cinsiyet, cinsel tercih, yaş, din, engellilik vb. kötüye kullanan veya bunlar temelinde ayrımcılık yapan dili kullanmamayı kabul etmektesiniz. Herhangi bir türde nefret söylemi, küfürlü kelimeleri veya rahatsız etmesi muhtemel diğer dil, Forumların tümüne veya bir kısmına erişimin derhal ve kalıcı biçimde askıya alınması için gerekçe oluşturur. Bir görüşe katılmıyorsanız, bu görüşü kendinizinkini ileterek itiraz etmekte serbestsiniz. Kişisel herhangi bir kullanıcıya saldırmamalısınız ve başka bir kullanıcıyı gizlice izlememeli veya taciz etmemelisiniz. Tehdit edici, kötüye kullanan, iftira niteliğinde, yakışıksız, müstehcen, başka bir bireyin gizliliğine veya özel haklarına taciz eden, diğer insanların güvenliğini veya refahını tehlikeye atabilecek veya sair suretle kanun dışı etkinlikleri açıklayan veya teşvik eden herhangi bir Kullanıcı İçeriğini iletemez, ilişkilendiremez veya sair suretle yayınlayamazsınız.
  • Yalnızca sizin orijinal içeriğiniz olan Kullanıcı İçeriğini yayımlayabilirsiniz ve Kullanıcı İçeriğini yayımlarken telif hakkı veya diğer hakları ihlal etmeyeceksiniz.
  • Konuda kalmanız gereklidir, örn. Forum veya Forumun konusuyla ilgisiz olan herhangi bir Kullanıcı İçeriğini göndermeyecek veya sair suretle yayımlamayacaksınız.
  • Diğer kullanıcıların kişisel verilerini toplamayacak veya saklamayacaksınız.
  • İtiraz edilebilir, saldırgan veya yasadışı içeriğe sahip web sitelerine veya erişim veya güvenlik sorunlarını ortaya koyan web sitelerine bağlantıları içeren herhangi bir içeriği, büyük harfli yorumları, tüm kalın veya yatık yazı tipi veya itiraz edilebilir avatarları yüklemeyecek, iletmeyecek veya göndermeyecek veya sair suretle kullanıma sunmayacaksınız.
  • Mal ve hizmetlere ilişkin reklâm veya promosyona ait herhangi bir şekli içeren bir Kullanıcı İçeriğini veya istenmeyen bir postayı veya diğer istenmeden yapılan iletişimin diğer şekillerini iletmeyecek, bağlantı kurmayacak veya sair suretle yayınlamayacaksınız.
  • Belirli bir payı veya diğer yatırımı satın alma veya satın almamaya dair tavsiyeleri içeren veya başka bir tarafa ait gizli yatırımı içeren veya herhangi bir payın veya diğer yatırımın fiyatını veya değerini etkileme amacına sahip herhangi bir Kullanıcı içeriğini iletmeyecek, bağlantı kurmayacak veya sair suretle yayınlamayacaksınız.
  • Web sitemizin veya herhangi bir bilgisayar yazılımının veya ekipmanın işlevine müdahale etmek, imha etmek veya sınırlamak için tasarlanan yazılım virüslerini, Truva atlarını, dosyaları veya kodu içeren herhangi bir Kullanıcı Kodu göndermeyecek veya iletmeyeceksiniz.
  • Diğer bir kullanıcının forumları kullanmasını kısıtlamayacak veya engellemeyeceksiniz.

5. Forumların gözlemlenmesi# 

Forumlarda potansiyel olarak yanıltıcı, gerçek olmayan, saldırgan, yasadışı, üçüncü tarafların haklarını ihlal eden veya potansiyel olarak bu Şartları (ve özellikle yukarıda 4 bent altında listelenen davranış kurallarını) ihlal edebilecek herhangi bir Kullanıcı İçeriğini herhangi bir anda kendi takdirimizle düzenleme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Web sitemizde yayımlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin sahip olabileceğiniz herhangi bir yasal hakkı ihlal ettiğine veya 'GLEIF Blog Yazma Politikası' altında izin verilmediğine inanıyorsanız, lütfen info@gleif.org adresi yoluyla iletişim kurarak belirli ayrıntılarla derhal bizi bilgilendirin.

Yukarıdaki kurallardan herhangi birini bir kullanıcı ihlal ederse, bu bireyi Forumlara ilave katılımdan yasaklama hakkını saklı tutarız.

Ayrıca, genel olarak kendi takdirimizle web sitemizde yayımladığımız içerikleri kaldırma ve hatta Forumları tamamen durdurma hakkına sahibiz.

6. Bu Blog Yazma Politikasında Değişiklik

GLEIF, bu Forumların sunulduğu Şartları kendi takdiriyle, herhangi bir anda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Şartları düzenli olarak incelemekten sorumlusunuz. Forumları devam eden kullanımınız ve erişiminiz bu tür Şartların tümünü kabulünüzü teşkil eder.