Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2018'in Dördüncü Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2019-02-06
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Şubat 2019'da, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmelerin özetlendiği dördüncü çeyrek raporunu yayımlamıştır. Raporlarda özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentileri incelenmekte olup Global LEI Sistemi içerisinde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet seviyesi değerlendirilmekte ve LEI yenileme oranları ile referans verilerinin doğrulanması analiz edilmektedir. Temmuz 2017’den beri aynı zamanda, tüzel kişiler tarafından sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgileri hakkında istatistikler de sunulmaktadır.

2018’in dördüncü çeyreğini kapsayan 'Global LEI Sistemi İş Raporu’ (Global LEI System Business Report) aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünden indirilebilir.

Bu blog yayınında, en son rapordaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar, aşağıda bulunan ‘ilgili bağlantılar’ bölümüne dahil edilmiştir.

En son Global LEI Sistemi İş Raporu'nun başlıca bulguları

Şubat 2019'da yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporu, 2018'in dördüncü çeyreğinde gözlemlenen gelişmeleri analiz etmektedir. Şunlar gösterilmektedir:

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyeli: Mevcut durum

2018’in dördüncü çeyreğinin sonunda toplam LEI popülasyonu 1,3 milyonu aşmış durumdadır. Üçüncü çeyrekte tahsis edilen yaklaşık 57.000 LEI’ye kıyasla 2018'in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 55.000 LEI tahsis edilmiştir. Bu rakam, dördüncü çeyrekte %4,4 düzeyinde üç aylık büyüme anlamına gelmektedir (üçüncü çeyrek: %4,8).

Dördüncü çeyrekte yargı alanı düzeyinde en büyük LEI büyüme oranı, Hindistan'da gözlemlenmiştir (%30,3). Hindistan’ı, Estonya (%9,7) ve Birleşik Arap Emirlikleri (%9,6) izlemektedir. Hindistan 2018 boyunca, yargı alanı seviyesinde LEI büyümesi açısından başı çekmiştir. Bu durum öncelikle Hindistan Merkez Bankası’nın, LEI kullanımını zorunlu hale getiren çeşitli düzenleme girişimlerinden kaynaklanmaktadır.

Global LEI Sistemi'nde rekabet

Bu rapor, yargı alanında hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısı esasında, 1.000’den fazla LEI’si bulunan en az ve en çok rekabetçi piyasaları belirlemektedir. 2018’in dördüncü çeyreğinde, yukarıdan aşağıya sırasıyla İtalya, Hollanda, İspanya, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti en az rekabetçi beş piyasa olarak sıralanmıştır. En rekabetçi piyasalar arasında yukarıdan aşağıya sırasıyla Litvanya, Romanya, Portekiz, Bulgaristan ve Malta yer almaktadır.

LEI yenilemesi oranları

Yıllık yenileme süreci, tüzel kişi referans verilerinin tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum tarafından en az yılda bir kez gözden geçirilerek yeniden doğrulanmasını temin eder. Global LEI Sistemi, verinin en son doğrulandığı zaman dilimi hakkında mutlak şeffaflık sağlama konusunda da benzersizdir.

2018’in dördüncü çeyreğinde genel yenileme oranı %70,1 ile önceki çeyreğe (%69,1) kıyasla hemen hemen aynı düzeyde seyretmiştir. (Bu oran, önceki çeyrek sonu itibariyle toplamda en az 1.000 LEI’ye sahip yargı alanlarını kapsamaktadır.) 2018’in dördüncü çeyreğinin sonunda tüm LEI’lerin %76’sı geçerli durumdaydı (üçüncü çeyrek: %81,8).

3 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren gözden geçirilmiş AB Finansal Araç Piyasaları Yönergesi (MiFID II) ve Düzenlemesi’nin (MiFIR) etkisi dolayısıyla 2017’nin dördüncü çeyreğinde 386.000’den fazla LEI’nin tahsis edilmiş olduğu dikkate almaya değerdir. 2018’in dördüncü çeyreğinde yenilenmesi gereken bu LEI’lerin %72’den fazlası zamanında yenilenmiştir.

AB'de yenileme oranı istikrarını korumuştur (%70). AB dışı yargı alanlarında yenileme oranı önemli bir gelişme kaydederek %57,6’ya çıkmıştır (üçüncü çeyrek: %52,3). Raporlama döneminde, en yüksek yenileme oranları aşağıdaki beş yargı alanında gözlemlenmiştir: Yukarıdan aşağıya sırasıyla Finlandiya (%94), Hindistan (%92,8), Japonya (%92,2), Lihtenştayn (%88,5) ve Estonya (%81,7). Brezilya (%58,6), ABD (%54,5), Birleşik Krallık (%47,6), Rusya Federasyonu (%47,4) ve Kanada (%44,1) yukarıdan aşağıya sırasıyla en yüksek yenilememe oranlarının sergilendiği yargı alanları olmuştur.

Düzey 1 referans veri doğrulama

LEI referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, örneğin, tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine ‘Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. LEI tahsis eden kurum tarafından kullanım halinde olan doğrulama prosedürlerine dayanarak tüzel kişinin kayıt için sağlamış olduğu bilgileri doğrulamak amacıyla yetkili kamu kaynaklarında yeterli bilgiler mevcut olduğu takdirde Düzey 1 verisi tamamen doğrulanmış olarak kabul edilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, bir LEI kaydında mevcut iş kartı bilgileri ‘sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış’ olarak sınıflandırılır.

2018'in ikinci çeyreğinde LEI popülasyonunun tümü genelinde tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verisi oranı %84,6’dan %76,1’e düşmüştür. Bu düşüş, en büyük LEI tahsis eden kurum olan Business Entity Data B.V’nin yönetimi altındaki önemli sayıda geçmiş LEI’yi ‘tamamen doğrulanmış’ statüsünden ‘sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış’ statüsüne geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Business Entity Data B.V. halihazırda tüm LEI popülasyonunun yaklaşık %31’ini yönetmektedir. Özellikle 2018’in ikinci çeyreğinde Business Entity Data B.V. tarafından yönetilen LEI’lere ait tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verilerinin yüzdesi ani bir düşüşle %84,5’ten %59,1’e inmiştir. Business Entity Data B.V. bu durumu, kademeli olarak düzeltme sürecindedir. Dördüncü çeyrek itibarıyla, Business Entity Data B.V. kendi yönetimi altındaki LEI’lere ait Düzey 1 referans verilerinin %64,8’inin tamamen doğrulandığını rapor etmiştir.

Dördüncü çeyrekte LEI popülasyonunun tümü genelinde tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verisi oranı tekrar %78,2’ye yükselmiştir. Önümüzdeki dönemlerde yükselmeye devam etmesi beklenmektedir.

Ana şirket bilgilerinin tüzel kişiler tarafından bildirilmesine ilişkin istatistikler

2018’in dördüncü çeyreğinde LEI popülasyonunun toplamının %87’sini* temsil eden yaklaşık 1.140.000 milyon LEI kaydı yaptıran kuruluş, doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında bilgi vermiştir. Bu çeyrekte yeni LEI tahsis edilen veya mevcut LEI’si yenilenen şirketlerin %99,9’u ana şirket bilgilerini rapor etmiştir.

Yasal engelleri gerekçe göstererek ana şirketleri hakkında bilgi sağlamaktan veya yayımlamaktan kaçınan (‘opt-out’) tüzel kişilerin genel yüzdesi ciddi bir artışla %4’ten %19’a yükselmiştir. Bu durum, Business Entity Data B.V. tarafından gerçekleştirilen bir raporlama değişikliğinden kaynaklanmaktadır.

Business Entity Data B.V, 2018’in dördüncü çeyreğinde yönetimi altındaki LEI’lerin %28,7’sinin, ana şirket bilgilerini vermekten kaçındığını bildirmiştir. Bu LEI tahsis eden kurum raporlaması sonucunda, tüm LEI popülasyonuna ilişkin istatistikler tüzel kişilerin %9,6’sının yasal engelleri gerekçe göstererek, ana şirketleri hakkında bilgi sağlamaktan veya yayımlamaktan kaçındığını ortaya koymaktadır.

Diğer yandan Business Entity Data B.V. portföyü haricinde, LEI popülasyonu için ana şirket bilgilerini bildirmekten kaçınma oranının sadece %2,5’e düştüğü de not edilmelidir.

Üç aylık raporlar Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporların kolaylıkla anlaşılabilmesi için, ilgili kavramlar şu belgede özetlenmiştir: ‘Global LEI Sistemi İş Raporu Hakkında Arka Plan Bilgisi’ (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF aynı zamanda kullanıma sunduğu ‘İş Raporlama Sözlüğü’ (Business Reporting Dictionary) ile üç aylık raporlarda vurgulanan LEI faaliyeti hakkında bildirimde bulunmak için kullanılan formül ve algoritmaları tanımlamaktadır.

* GLEIF, 2018'in 4. çeyreğine ait Global LEI Sistemi İş Raporu sürüm 1.0'ı, 6 Şubat 2019’da yayımlamıştır. Bu, 11 Nisan 2019 Perşembe tarihinde sürüm 1.1 ile değiştirilmiştir. Raporun 1.1 sürümünde, sayfa 2’deki özet metin, doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında bilgi rapor eden LEI kaydı yaptıran kuruluş payını %87 olarak güncelliyor.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Yenilemesi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip)