Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2020'un İkinci Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2020-07-23
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Temmuz 2020'de, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmeleri vurgulayan son üç aylık raporu yayınlamıştır. Raporda, özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentileri değerlendirilmekte, Global LEI Sisteminde çalışan LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet düzeyi ölçülmekte ve LEI yenileme oranları ve referans veri doğrulaması analiz edilmektedir. Temmuz 2017'den beri, tüzel kişilerce sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgilerine dair istatistikler sunmaktayız.

2020’nin birinci çeyreğini kapsayan 'Global LEI Sistemi İş Raporu’ (Global LEI System Business Report) aşağıdaki ‘ilgili bağlantılardan’ indirilebilir.

Bu blog yayınında, en son rapordaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar, aşağıdaki "ilgili bağlantılar" bölümünde yer almaktadır.

En son Global LEI Sistemi İş Raporuna ait ana bulgular

COVID-19 pandemisinin GLEIF ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis eden ortakları üzerindeki etkisi bugüne kadar sınırlı olmuştur. Özellikle 2020 yılının ikinci çeyreğinde, yeni LEI tahsisleri pandemi öncesi trendlere geri dönmüş olup genel yenileme oranı toparlanmaya başlamıştır. Bu trendler, aşağıdaki raporda daha ayrıntılı açıklanmaktadır. Genel olarak, Global LEI Sisteminin 2020 yılının ikinci çeyreğindeki ticari faaliyeti, Şekil 5’te gösterildiği gibi GLEIF’in tahmininden de iyi olmuştur. Ayrıca, 2020’nin ikinci çeyreğinde birleşen veya faaliyetini durduran tüzel kişilerin sayısı artmıştır. Geçen çeyrekte 4.000 olan sayıyla karşılaştırıldığında, muhtemelen küresel pandeminin de etkisiyle bu çeyrekte faaliyetini durduran tüzel kişi sayısı 7.000’den fazla olmuştur. Global LEI Sistemi, özellikle kriz zamanlarında, devletler ve sektörler için daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla kurulmuş olup GLEIF bu süre zarfında tam destek verme taahhüdünde bulunmaktadır.

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyeli: Gidişat

2020’nin ikinci çeyreğinin sonunda, toplam LEI popülasyonu 1,6 milyonu aşmıştır. Bir önceki çeyrekte tahsis edilen yaklaşık 76.000 LEI'ye kıyasla, bu çeyrekte 61.000'den fazla LEI tahsis edilmiştir. Bu durum, %4 oranında bir üç aylık büyüme gerçekleştiğini göstermektedir (önceki çeyrek: %5,2). 2020 yılının ilk çeyreğinde yeni tahsis edilen LEI’lerin sayısındaki önemli artışın nedeni öncelikle AB'deki Securities Financing Transaction Regulation (Menkul Kıymet Finansmanı İşlemleri Yönetmeliği) (SFTR) raporlaması olmuştur. Üç aylık LEI büyümesi, 2020 yılının ikinci çeyreğinde pandemi öncesi trendine geri dönmüştür. İlk çeyreğin son haftalarında yeni LEI tahsisi sayısında düşüş olmasına karşın COVID-19’un yeni tahsisler üzerindeki genel etkisi orta düzeyde olmuştur.

İkinci çeyrekte, yargı alanı düzeyinde çeyrek bazında en yüksek LEI büyüme oranı Çin’de (%24,5) görülmüş olup onu Türkiye (%8,9), Estonya (%8,9), Letonya (%7,1) ve Norveç (%6,9) takip etmiştir. Temel olarak düzenleyici uygulamalar sayesinde Çin’in üst üste dört çeyrek dönem büyümeye liderlik ettiğinin belirtilmesi gerekir.

Global LEI Sisteminde rekabet

Bu rapor, yargı alanında hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısı esasında, 1.000’den fazla LEI’si bulunan en az ve en çok rekabetçi piyasaları belirlemektedir. 2020’nin ikinci çeyreğinde, yukarıdan aşağıya sırasıyla en az rekabetçi beş piyasa Çin, Hollanda, İtalya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti olmuştur. Yine yukarıdan aşağıya sırasıyla en çok rekabetçi beş piyasa ise Litvanya, Romanya, Portekiz, Letonya ve Malta olmuştur. 2020 yılının birinci çeyreğine göre sıralamada bir değişiklik olmamıştır.

LEI yenileme oranları

Yıllık yenileme süreci, tüzel kişi referans verilerinin tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum tarafından en az yılda bir kez gözden geçirilerek yeniden doğrulanmasını temin eder. Global LEI Sistemi, verilerin en son doğrulandığı zaman dilimine dair mutlak şeffaflık sunma konusunda benzersizdir.

2020’nin ikinci çeyreğinde, %64,2 olan genel yenileme oranı, önceki çeyrekten (%62,5) yüksek olmuştur. Bu çeyreğin sonunda tüm LEI’lerin %68’si yenilenmiş durumdaydı (son çeyrek: %68).

AB’deki yenileme oranı biraz artarak %66,2 olmuştur (önceki çeyrekte %65,9'dur). AB dışı yargı alanlarında biraz düşerek %55,9 olmuştur (önceki çeyrek: %56,1). Raporlama döneminde, Almanya (%80,7) en yüksek yenileme oranı sergileyen beş yargı alanı içine girmiştir. Yenileme oranlarında en üst beşe giren diğer ülkeler Finlandiya (%91,4), Liechtenstein (%90,8), Japonya (%89,1) ve İsviçre (%79,8) olmuştur.

Çin’deki yenileme oranları artmış (2020’nin birinci çeyreğindeki %45,8'le kıyaslandığında %56,8) ve bu ülke artık en yüksek yenilememe oranına sahip beş yargı alanı arasından çıkmıştır. Bu sıralamaya Brezilya (%59,1), Amerika Birleşik Devletleri (%56), İngiltere (%55,6), Rusya Federasyonu (%54,5) ve Tayland (%52,2) dahildir.

COVID-19 pandemisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yenileme faaliyetlerini etkilemiş gibi görünse de, toplam yenileme oranı ikinci çeyrekte iyileşme göstermiştir. Genel olarak yenileme oranı hâlâ pandemi öncesi seviyenin altında olmasına rağmen, GLEIF bunun yıl boyunca düzeleceğine ve yenileme faaliyetleri üzerinde uzun vadeli önemli bir etkinin olmayacağına inanmaktadır.

LEI tahsis edenler arasındaki LEI transferleri

2020 yılının ikinci çeyreğinde GLEIF, yeni bir akredite LEI tahsis eden kuruluş olan Xerius ile çalışmaya başlamıştır. Transfer istatistikleri, ikinci çeyrek boyunca 3.000’den fazla toplu LEI transferi aldığını göstermektedir.

Düzey 1 referans veri doğrulaması

LEI referans verileriyle erişilebilen kartvizit bilgileri (örneğin resmi tüzel kişi adı ve tescilli adresi) "Düzey 1" verileri olarak adlandırılır. Bu, "kim kimdir" sorusuna açıklık getirir. LEI tahsis eden kurum tarafından kullanılan doğrulama prosedürlerine bağlı olarak, tüzel kişinin kayıt için sağladığı bilgileri doğrulamak üzere yetkili kamu kaynaklarında yeterli bilgi varsa, Düzey 1 verileri tamamen doğrulanmış olarak kabul edilir. Aksi durumda veya tüzel kişinin yerel sicil kaydını ibraz etmesi gerekmediğinde (örn. fon veya tröst), LEI kaydıyla erişilebilen iş kartı bilgileri "sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış" şeklinde sınıflandırılır.

2020'un ikinci çeyreğinde LEI popülasyonunun tümü genelinde tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verisi oranı önceki çeyreğe göre biraz artarak %81,1’den %81,4’e yükselmiştir.

Tüzel kişilerin ana şirket bilgilerini raporlamasına dair istatistikler

2020’nin ikinci çeyreğinde, toplam LEI popülasyonunun %91’ini temsil eden yaklaşık 1,46 milyon LEI kaydı yaptıran tüzel kişi (önceki çeyrekte 1,41 milyon), doğrudan ve nihai ana şirketlere dair bilgiler raporlamıştır. Bu çeyrekte yeni LEI tahsis edilen veya mevcut LEI’si yenilenen bu LEI kaydı yaptıranların %99,9’u ana şirket bilgilerini rapor etmiştir.

Raporlama döneminde, LEI’si bulunan doğrudan ana şirket rapor eden tüzel kişilerin oranı %6 olmuştur. Tüzel kişilerin %5'i, LEI'si bulunmayan doğrudan ana şirket rapor etmiştir. Tüzel kişilerin %81'i, kullanılan tanıma göre hiçbir doğrudan ana şirket rapor etmemiştir. Tüzel kişilerin %8'i, doğrudan ana şirket bilgileri vermelerini veya yayınlamalarını önleyen yasal engellerin olduğunu belirtmiştir. Son dört çeyrek boyunca dört kategorinin tümünün payı sabit kalmıştır. Düzen, nihai ana şirket raporlaması için neredeyse aynı olmuştur.

Üç aylık raporlar Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporı kolayca anlayabilmek için belgedeki ilgili kavramları özetledik "Global LEI Sistemi İş Raporu'na Dair Arka Plan Bilgileri" (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF, aynı zamanda "İş Raporlama Sözlüğü"ne (Business Reporting Dictionary) de erişim sağlamaktadır ve bu sözlük, üç aylık raporlarla vurgulanan LEI aktivitesiyle ilgili raporlama yapmak üzere kullanılan formüller ve algoritmaları tanımlamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Yenilemesi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip)