Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2017'nin İkinci Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

 • Tarih: 2017-07-13
 • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Temmuz 2017'de, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin temel gelişmelerin altını çizen ikinci çeyrek raporunu yayınlamıştır. Raporlar, özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentilerini incelemekte olup Global LEI Sistemi'nde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet düzeyini değerlendirmekte ve LEI yenileme oranları ve referans verilerinin doğrulamasını analiz etmektedir. Temmuz 2017'de yayımlanan bu ikinci rapordan itibaren, tüzel kişiler tarafından sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgilerine ilişkin istatistikler de sunulmaya başlanacaktır.

2017'nin ikinci çeyreğini kapsayan 'Global LEI Sistemi İş Raporu' (Global LEI System Business Report) aşağıdaki ‘ilgili bağlantılardan’ indirilebilir.

Bu blog yayınında, Global LEI Sistemi İş Raporu'ndaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar aşağıda bulunan "ilgili bağlantılar" bölümüne dahil edilmiştir.

İkinci Global LEI Sistemi İş Raporu'nun başlıca bulguları

Temmuz 2017'de yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporu, 2017'nin ikinci çeyreğinde gözlemlenen gelişmelerin analizini sunmaktadır. Şunlar gösterilmektedir:

LEI büyümesi ve yenileme

 • 2017 yılının ikinci çeyreğinin sonu itibarıyla, 30 LEI tahsis eden kurum tarafından yönetilen yaklaşık 503.000 aktif LEI bulunmaktaydı. Bu LEI'ler, 200 ülkedeki tüzel kişilikleri temsil etmektedir. Bloomberg Finance LP, akredite LEI tahsis eden kurum olarak LEI tahsis etmeye başlamıştır. Bronnoysund Register Centre, yönetimi altındaki LEI'lerin transferini tamamlamış ve operasyonlara son vermiştir. Surinam'da ilk kez LEI tahsis edilmeye başlanmıştır. Geçtiğimiz çeyreğe kıyasla genel pay yüzdesini bir puan artıran ve bugüne kadar tahsis edilen tüm LEI'lerin %26'sının yer aldığı ABD, en büyük pazar konumunu korumuştur.
 • En büyük LEI hacmine sahip beş ülke, toplu LEI payları yüzdesini bir puan artırmış; ilk on ülkenin toplu pazar payı ise geçtiğimiz çeyrekteki düzeyini korumuştur. İlk beş ve ilk on ülke, Global LEI Sistemi'nde aktif LEI'lerin sırasıyla %57 ve %76'sını oluşturmaktadır.
 • Genel olarak, üç aylık LEI büyüme oranı %3,7'den %4,4'e yükselerek Avrupa'da %14 düzeyindeki yıllık büyüme oranı yüzdesinde bir puan artışla sonuçlanmış, dünyanın kalanında ise %19 ile geçtiğimiz üç ay ile aynı düzeyde kalmıştır. Birinci çeyrekte gözlemlenen tahsis toplamına kıyasla, 2017'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık 4.000 adet daha fazla LEI tahsis edilmiştir. 2017'nin ilk çeyreğinde 20. sırada olan Hong Kong, ikinci çeyrekte ikinci sıraya yükselmiştir. Genel olarak, ilk beş ülkenin üç aylık büyüme oranı ortalaması ikinci çeyrekte %10'dan %13'e yükselmiştir.
 • Tahminle karşılaştırıldığında, 2017'nin ikinci çeyreğinde LEI popülasyonunda değişiklik yoktur. 2017 sonuna kadar LEI aktivitesine ilişkin GLEIF tahmini, önceki rapor ile aynı düzeydedir.
 • Hollanda'daki yenileme yüzdesi beş puan artmış, en yüksek orana sahip diğer ilk beş ülkenin yenileme oranları ise aynı kalmıştır. Ülkeler genelinde ortalama yenileme oranı %66'dır (önceki çeyreğe göre değişiklik yok). En düşük yenileme oranı %35 ile Brezilya'da gözlemlenirken, Japonya %90 ile en yüksek yenileme oranına ulaşmıştır. GLEIF, LEI sisteminin genel yenileme oranının yıl sonuna dek %73 seviyesine ulaşacağını tahmin etmektedir. En yüksek yenilememe oranına sahip beş ülke önceki çeyrek ile aynıdır.

LEI tahsis eden kurumlar arasında rekabet

 • Bünyesinde fazla sayıda LEI bulunduran ülkeler en az rekabetçi (en konsantre) olma eğilimindeyken aksi durumda bunun tam tersi söz konusudur. Her ülkenin konsantrasyon puanı, o ülkede faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumların portföy payı bazında ölçülmektedir. Kuzey Amerika, LEI tahsis eden kurumların hizmetlerini sunmada daha büyük bir fırsata sahip oldukları Kıbrıs, Norveç, Slovakya, Portekiz veya İrlanda'nın aksine en konsantre pazarlara sahiptir. 2017'nin ikinci çeyreğinde Kıbrıs en az konsantre pazar olarak belirlenmiştir. İlk çeyrek raporunda bu ülkedeki LEI tahsis eden kurumlar arasında rekabet ölçülmemiştir çünkü o dönemde Kıbrıs'ta kayıtlı aktif LEI sayısı 1000'den azdı.

Mayıs 2017'den beri tüzel kişiler tarafından rapor edilen ana şirket bilgileri

 • LEI referans havuzunu 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verisini içerecek şekilde kademeli olarak geliştirme süreci Mayıs 2017'de başlamıştır. Bu veri, bireysel şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilerin araştırılabilmesi amacıyla, bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin ve bunun tam tersinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Mayıs 2017 öncesi mevcut LEI'ler için Düzey 2 verilerinin LEI tahsis eden kurumlar tarafından toplanması ve doğrulanması yıllık LEI yenilemesi ile gerçekleştirilmektedir. Düzey 2 verisi, 2017'nin ikinci çeyreğinin son iki ayında yenilenen yaklaşık 42.000 LEI ve yeni tahsis edilen 14.000'in üzerinde LEI için toplanmıştır. Bu kayıtlarda, doğrudan ve nihai ana şirket raporlama dağılımı birbirine çok yakındır:
 • Tüzel kişilerin yaklaşık %14'ü LEI sahibi ana şirket rapor etmiştir. Tüzel kişilerin yaklaşık %33'ü LEI sahibi olmayan ana şirket rapor etmiştir. Tüzel kişilerin yaklaşık %50'si kullanılan tanıma göre ana şirketi bulunmadığını rapor etmiştir. Tüzel kişilerin yaklaşık %3'ü ana şirket bilgilerinin verilmesini veya yayınlanmasını kısıtlayan yasal engelleri bulunduğunu rapor etmiştir.
 • 193 nihai ana şirket tüzel kişi beşten fazla bağlı tüzel kişi ile ilişkilidir; nihai ana şirket başına en yüksek bağlı tüzel kişi sayısı ise 619'dur.
 • 222 doğrudan ana şirket tüzel kişi beşten fazla bağlı tüzel kişi ile ilişkilidir; doğrudan ana şirket başına en yüksek bağlı tüzel kişi sayısı ise 262'dir.

Raporlar, tek bir yetkili kaynaktaki ilgili referans verileri dahil olmak üzere geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içeren Global LEI Dizini'nden türetilmektedir. Bu veriler, LEI ile tanımlanabilen bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlamaktadır. Global LEI Dizini açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve çevrimiçi tek kaynaktır. İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilen Web tabanlı LEI arama aracını kullanarak LEI veri havuzunun tamamına kolaylıkla erişebilir ve burada arama yapabilir.

Üç aylık raporlar, Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporların kolaylıkla anlaşılabilmesi için, ilgili kavramlar GLEIF web sitesinin ‘Global LEI Sistemi İş Raporunu İndirin’ sayfasında özetlenmiştir (aşağıdaki ‘ilgili bağlantılara’ bakınız).

GLEIF aynı zamanda kullanıma sunduğu ‘İş Raporlama Sözlüğü’ (Business Reporting Dictionary) ile üç aylık raporlarda vurgulanan LEI faaliyeti hakkında bildirimde bulunmak için kullanılan formül ve algoritmaları tanımlamaktadır.

* GLEIF, 2017'nin 2. çeyreğine ait Global LEI Sistemi İş Raporu sürüm 1.0'ı 13 Temmuz 2017 tarihinde yayımlamıştır. Bu, 14 Temmuz 2017 Cuma tarihinde sürüm 1.1 ile değiştirilmiştir. Raporun 1.1 sayılı sürümünde, tamamen doğrulanmış ilişki kayıtlarının yüzdesini belirten 10. sayfadaki 2 ve 4 rakamları sırasıyla %24 olarak güncellenmiştir. Rapordaki özet metni de bu doğrultuda güncellenmiştir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Veri Kalitesi, Veri Yönetimi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip), Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Yenilemesi