Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Global Legal Entity Identifier Foundation, Tüzel Kişi Kimlik Kodu Tahsis Eden Kuruluşlarının Akreditasyonuna Başlıyor

Akreditasyon kurumu olarak rolünde Global Legal Entity Identifier Foundation, Tüzel Kişi Kimlik Kodlarını tahsis eden kurumlar olarak faaliyet göstermeyi amaçlayan kuruluşların uygunluğunu değerlendirir.


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2015-10-07
  • Görünümler:

7 Ekim 2015 tarihinde Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), finansal işlemlere katılan tüzel kişilere Tüzel Kişi Kimlik Kodlarını (LEI'ler) tahsis eden kurumların uygunluğunu onaylayan akreditasyon programının lansmanını yapmıştır. LEI'ler, bu tüzel kişilere ait açık ve tek kimlik tanımlamasını sağlar. Önceki yetkilendirme prosedürlerine dayalı olarak halen LEI'leri tahsis eden kurumlar, gelecekte LEI'leri tahsis etmeyi isteyen herhangi bir kuruluşun yapması gerektiği gibi GLEIF tarafından akredite edilmelidir. Bu blog, GLEIF akreditasyon programının lansmanı hakkında temel bilgileri özetler.

Bu blogta belirtilen kaynaklar 'ilgili bağlantılar' bölümüne dâhil edilmiştir.

Özet: LEI girişiminin hedefleri

2011'de Yirmiler Grubu (G20), global LEI ve destekleyici bir yönetim yapısına ilişkin tavsiyeler sağlaması için Finansal İstikrar Kurulu’na (FSB) çağrıda bulunmuştur. Bu, LEI'lerin tahsis edilmesi yoluyla dünya genelinde finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait artık tek olan kimliği sağlayan Global LEI Sisteminin geliştirilmesine yol açmıştır. FSB, LEI'nin global benimsemesinin çok sayıda "finansal istikrar hedefini" desteklediğine ve ayrıca "özel sektöre pek çok faydayı" sunduğuna vurgu yapmıştır.

LEI, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından geliştirilen ISO 17442 standardına dayalı 20 basamaklı bir alfanümerik koddur. LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır.

Haziran 2014'te Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan GLEIF LEI'nin uygulamasını ve kullanımını desteklemek için oluşturulan kâr gütmeyen bir kuruluştur. GLEIF hizmetleri Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlar. GLEIF ayrıca açık veri lisansı yoluyla kullanıcılarına ücretsiz olarak tam global LEI havuzuna erişimi sağlamak için teknik altyapıyı kullanıma sunmuştur. GLEIF, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) tarafından gözetilirler. LEI ROC, Ocak 2013 yılında Global LEI Sistemini koordine etmek ve denetlemek üzere kurulan 40'dan fazla ülkede 60'ın üzerinde kamu kurumundan oluşan bir gruptur.

Akreditasyon, GLEIF tarafından yürütülen çok sıkı bir değerlendirme sürecidir

Bir akreditasyon kuruluşu olarak görevinde, GLEIF LEI'leri tahsis eden kurumların uygunluğunu değerlendirmektedir. Önceki yetkilendirme prosedürlerine dayalı olarak halen LEI'leri tahsis eden kurumlar, gelecekte LEI'leri tahsis etmeyi isteyen herhangi bir kuruluşun yapması gerektiği gibi GLEIF tarafından akredite edilmelidir.

Akreditasyon, GLEIF tarafından yürütülen çok sıkı bir değerlendirme sürecidir. Aday kuruluşlar, GLEIF ile LEI tahsis eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yöneten bir sözleşme çerçevesi olan Ana Anlaşma dahilinde belirtilen gereksinimleri karşılamalıdırlar. Ana Anlaşmaya son hali, GLEIF'ı, mevcut LEI tahsis eden kurumların temsilcileri ve LEI ROC'u içeren kapsamlı bir inceleme sürecini takiben verilmiştir.

GLEIF akreditasyon programı başlatılmadan önce, LEI ROC, LEI Tahsis Eden Kurumlar olarak kuruluşları onaylamaktan sorumluydu. GLEIF LEI ROC ve GLEIF arasındaki bir Mutabakat Zaptının sonuçlandırılmasıyla aday kuruluşları değerlendirme sorumluluğunu üstlenmiştir.

LEI ROC, LEI Tahsis Eden Kurumların onayına ilişkin yeni başvuruları kabul etmeyecektir. Bu tarihe kadar LEI ROC tarafından onaylanan LEI tahsis eden her kurum, GLEIF tarafından akredite edilmek için başvuracaktır. Bunlar, akreditasyonu amaçlayan yeni bir kuruluş gibi aynı değerlendirme kriterlerine tâbi olacaktır. Sadece GLEIF tarafından akredite kuruluşlar LEI'leri tahsis etmekle yetkili olacaktır.

Önceden tahsis edilen LEI'ler geçerli kalırlar

LEI ROC onayına dayalı olarak şu anda faaliyet gösteren kurumlar, GLEIF akreditasyon sürecinden geçerken LEI'leri tahsis etmeye devam edecektir. Tahsis edilen tüm LEI'ler, tahsis eden kurumun GLEIF tarafından akredite edilip edilmediğine bakılmaksızın geçerliliklerini sürdürürler. Şu anda LEI'leri tahsis eden bir kurumun GLEIF akreditasyonu gereksinimlerini yerine getirmemesi durumunda, ilgili bu kuruluş tarafından tahsis edilmiş olan LEI'ler, GLEIF tarafından akredite edilmiş bir tahsis eden kuruma devredilecektir.

LEI tahsis eden kurumlar (ayrıca Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar) olarak da ifade edilirler) kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri temin ederler ve bir LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim şeklinde görev yaparlar. Bir tüzel kişi kendi ülkesindeki bir LEI tahsis eden kurumu kullanmakla sınırlandırılmamıştır; bunun yerine, kendi yargı yetkisi alanında LEI kayıtlarını doğrulamak için akredite ve uygun olan herhangi bir Yerel İşletim Biriminin kayıt hizmetlerini kullanabilir.

GLEIF, LEI'leri tahsis etmek ve korumak için akredite olan kurumların, Ana Anlaşma’da belirtilen hizmet oryantasyonu ve kalitesi bağlamındaki gereksinimleri karşılamaya devam edip etmediklerini yıllık olarak doğrulayacaktır.

GLEIF akreditasyon programının uygulaması, LEI verisinin kalitesini, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini en uygun hale getirmek amacıyla Global LEI Sistemi’ndeki ortaklarını desteklemek için sonraki altı ay içinde başlatılacak birçok GLEIF hizmetinin ilkidir.

GLEIF Başkan Gerard Hartsink şöyle yorumda bulunuyor: "GLEIF ve LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi arasındaki Mutabakat Zaptının sonuçlandırılması ile, GLEIF LEI'nin genel bir kamu yararı olmasını sağlayarak daha fazla sorumluluğu üstlenmiştir. LEI'nin kullanımı, finansal piyasaların şeffaflığını ve stabilitesini arttırır. Ayrıca, azalan karşı taraf riskleri dâhil olmak üzere işletmeler için somut faydalar sağlar.

GLEIF, 7 Ekim 2015 tarihinde web sitesinde Mutabakat Zaptını, Ana Anlaşmayı ve ilgili akreditasyon dokümantasyonunu yayınlamıştır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), GLEIF Akreditasyonu, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Veri Kalitesi