Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Giderek Daha Dijital ve Birbirine Bağlı Hale Gelen Bir Dünyada Risk Tanımlaması ve Yönetimi

Bu blogda, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) Başkanı Alan Deaton, LEI'nin işletmelerin risk yönetimine yardımcı olmak için oynadığı önemli rolü özetlemektedir. Global bir pandemiden sonra piyasanın canlanmasının evrensel öncelik olduğu bir zamanda, global ekonomide güvenilir kimlikler ve şeffaflık ile riskin azaltılmasının büyümeyi, verimliliği ve stabiliteyi nasıl destekleyebileceğini özetlemektedir. Ayrıca, daha geniş çaplı LEI benimsemesinin faydalarını ortaya çıkarmak için sektörün iş birliği yapması gerektiğini vurgulamıştır.


Yazar: Alan Deaton

  • Tarih: 2020-04-22
  • Görünümler:

Finansal sektörde çalışan çoğu kişi LEI'ye ve LEI'nin ödeme sistemleri sektörü ile menkul kıymetler sektörüne ve dijital tedarik zincirine kattığı değere aşinadır. Aslında, çoğu sektör temsilcisi tüzel kişiler için benzersiz bir tanımlayıcı olarak görev yapan bu 20 karakterli alfanümerik kodun finans dünyasının ötesinde daha da büyük bir rol oynayabileceğini kabul etmektedir. Özellikle giderek dijitalleşen toplumumuz global bir pandeminin ekonomik etkilerinden toparlanmayı amaçladığı için LEI'nin risk tanımlamadaki ve yönetimindeki olası önemi göz ardı edilmemelidir. Her şey normale döndüğünde, risk azaltma ile desteklenen büyüme ve stabilite anahtar bir öncelik olacaktır.

LEI mirası: finansal piyasada stabiliteyi ve büyümeyi destekleme

LEI'nin kökleri 2008 ekonomik krizine dayanmaktadır. O dönemde, yalnızca ABD'de neredeyse dokuz milyon insanın işini kaybetmesine neden olan on yıllardan beri yaşanan en ağır gerileme gerçekleşti. Ekonomik gerilemenin bir sonucu olarak neredeyse 500 banka iflas etti. Krizin ABD'ye toplam net maliyetine ilişkin tahminler 10 ila 14 trilyon dolar arasında değişmektedir veya yıllık GSYİH'nin kabaca en fazla %80'i şeklindedir. ABD, bu tür kayıplar yaşayan tek yer değildi. Dünya çapında benzer olaylar görüldü ve bu durum Avrupa'dan Asya'ya, aşırı piyasa müdahalelerinin gerçekleştirilmesini gerektirdi.

Bu ekonomik krizin nedeni mevcut global durumdan oldukça farklıydı. Uzmanlar, 2008 gerilemesinin kısmen global finans sisteminin yüksek oranda bir noktada toplanmasından, birbirine bağlanmasından ve belki de bu bağlamda en önemlisi, opak hale gelmesinden kaynaklı olduğu konusunda hemfikirdir. İnovatif ürünler ve mekanizmalar, ABD'deki ev alıcılarını tüm dünyadaki finansal firmalarla ve yatırımcılarla birleştirdi. Bu firmalardan biri herhangi bir sorun belirtisi gösterdiğinde, diğer taraflar olası kayıp riskini değerlendirmekte zorlandılar. Benzer bir şekilde, finansal düzenleyiciler, kısmen tüzel kişileri veya enstrümanları temsil eden finansal verileri tanımlamak ve bu finansal verilerle bağlantı kurmak amacıyla sektör standartları ve global standartlar bulunmadığı için bu tür bir başarısızlığın sonuçlarıyla boğuşmuşlardır.

Krizin ardından, G20 ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) aracılığıyla faaliyet gösteren dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri, bu engelleri aşmaya yardımcı olmak için koordineli bir çözüm geliştirmeye karar verdiler. Böylece Global LEI Sistemi doğdu. Düzenleyiciler, sektör ve özel firmalar dahil olmak üzere tüm dünyadan paydaşlar, tüzel kişilerin tanımlanması amacıyla global bir standart geliştirmek için birlikte çalıştı. Bu kamu sektörü - özel sektör ortaklığı oldukça başarılı olmuştur ve 220'den fazla ülkede 1,5 milyondan fazla tüzel kişiye LEI tahsis edilmiştir.

Global LEI Sistemi yatırımcılar için şeffaflığı arttırır, finans şirketlerinin raporlama yükünü azaltır ve piyasa disiplini ile verimliliğini destekler. Ayrıca, gelecekte ortaya çıkabilecek benzer bir ekonomik sonucun önlenmesine yardımcı olmak amacıyla 2008 finansal krizinin temel nedenlerinden birini ele alır. Bu çabanın başarısı, kamu yararını geliştirme konusunda ortaklıkların büyük gücünü ortaya koymuştur.

LEI ROC Başkanı olarak bu başarılardan gurur duyuyorum. Ancak hâlâ yapılacak işler var. Dünya çapındaki piyasaların şeffaflığını ve verimliliğini artırmak için birçok cephede çaba gösterilmeye devam edilmektedir. Örneğin, Ekim 2019'da FSB, global olarak uyumlu olan bir Benzersiz Ürün Tanımlayıcısı (UPI) için yönetim düzenlemeleri oluşturdu; bu yönetim düzenlemeleri, borsa dışı türevi ticari raporlama verilerinin etkin kullanımını kolaylaştıracak ve yetkililerin sistemik riskleri değerlendirmesine ve piyasa suistimalini belirlemesine yardımcı olacaktır. Türev piyasalarında şeffaflık olmaması finansal kriz aracılığıyla tanımlanan ana sorunlardan biridir.

Geleceğe bakış: LEI'nin finans dünyasının ötesindeki potansiyeli.

Kamu politikası ve finansal stabilite hedeflerini gerçekleştirirken, LEI ticari işletmelerin ihtiyaçlarını destekleme konusunda da yararlı olmuştur. Firmalara sağlanan faydalar arasında yalnızca düzenleyici uyumluluğun maliyetini azaltma olasılığı değil, aynı zamanda tüzel kişi çözümleme maliyetlerini azaltma, verimliliği artırma ve operasyonel risk yönetimini iyileştirme olasılığını da içermektedir. İşletmeler için global tüzel kişi kimlik kodu ihtiyacı en fazla, büyük ve küçük, finansal ve finansal olmayan tüm firma çeşitlerinin artık faaliyet gösterdiği iş ortamında kendini belli etmektedir. Büyümeyi, verimlilikleri ve stabiliteyi destekleyen en iyi uygulama mekanizmaları, tüm dünyadaki piyasayı etkileyen global pandeminin etkilerinden güçlü bir şeklide kurtulmak isteyen firmalar için hayati önem taşımaktadır. Paralel olarak, tedarik zinciri giderek artan bir şekilde global ve dijital hale gelmiştir. Bu durum, iş ortaklarının tanımlanması için daha sıkı ve şeffaf sistemler gerektirir. LEI, tüzel kişilerin böylesine yüksek kaliteli tanımlamasını sağlayacak lider konumundaki adaydır. Açık ve serbestçe erişilebilen bir tüzel kişi referans verileri kaynağı olarak, yararlılığı daha geniş çapta benimsenmesiyle ve firmaların, aile yapılarının ve karşı taraflarının tanımlanmasında kullanılmasıyla büyüyecektir. LEI'yi dijital ticari süreçlere yerleştirmek, hem iş dünyasının hem de kamu politika yapıcılarının çıkarlarını benzer şekilde daha da artıracaktır.

FSB, 2019'da bugüne kadarki LEI benimsemesinin başarılarını ve eksikliklerini vurgulayan, LEI uygulamasının bir akran değerlendirmesini yayınladı. Değerlendirmede LEI'nin faydalarının, özellikle, karşı taraf risklerinin, birbirine bağlılığının ve karmaşık grup yapılarının düzenleyici ve özel sektör analizlerini desteklemesinin önemli olduğu belirtildi. FSB, akran değerlendirmesinde LEI ROC ve GLEIF'in piyasa katılımcıları için kullanım türlerini göstererek ve pilot programlar ile araştırma projelerini destekleyerek LEI'nin faydaları ile ilgili farkındalığı artırmak ve daha büyük bir benimsemeyi desteklemek için sektör ve kamu sektörüyle daha fazla çalışmasını önermiştir.

LEI ROC, Global LEI Sisteminde ortak çıkarlarımızı ve sağladığı faydaları geliştirmek için özel sektörle açık ve yapıcı bir diyalog kurmaya bağlı kalmaya devam etmektedir. GLEIF'in düzenli olarak gerçekleştirdiği "Piyasayla Tanışma" etkinlikleri, hem ROC hem de GLEIF için iş dünyasındaki farklı gruplardan uzmanlarla iletişime geçmek ve LEI'nin işlerin yürütüldüğü ortamı nasıl iyileştirebileceği hakkında konuşmak amacıyla harika bir olanak sağlar.

Global LEI sisteminin kamu politikası ve ticari süreç zorluklarını çözmedeki nihai başarısı, global düzenleyici topluluktan, özel sektör firmalarından ve sektör birliklerinden destek gerektirmeye devam edecektir. LEI ROC adına, Global LEI Sistemini toplu olarak geliştirebilmek ve kolayca erişebileceğimiz sayısız faydadan yararlanmak için tüm paydaşlarla iletişim içinde olmayı memnuniyetle karşılıyorum.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Alan Deaton, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi Başkanıdır. Federal Mevduat Sigortası Kuruluşu (ABD) Sigorta ve Araştırma Bölümünde Direktör Yardımcısı olarak hizmet vermektedir. Sigortalı mevduat kurumlarından toplanan kritik verileri yöneten, verilerin analiz edilmesi için kullanılan çeşitli veri yönetimi sistemlerini yürüten ve verileri kamu kullanımı için yayınlayan bir ekibi denetlemektedir. Alan, 1997 yılından bu yana FDIC’de çalışmaktadır ve proje yönetimi, veri yönetimi, finansal analiz ve ekonomik analiz gibi alanlarda görev almıştır.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Düzenleme, Risk Yönetimi, LEI Haberleri, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)