Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Tüzel Kişi Kimlik Kodu Haberleri: Kasım 2015 Güncellemesi

Global Legal Entity Identifier Foundation, Tüzel Kişi Kimlik Kodu benimsenmesiyle ilgili en son global düzenleyici gelişmelere dair genel bir bakışı sağlar


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2015-11-12
  • Görünümler:

Bugüne kadar 400.000'den daha fazla Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI'ler) tahsis edilmiştir. Şimdiye kadar ki bu etkileyici kabul düzeyine dayalı olarak ve tüm katılımcıların mali piyasalardan artan görünürlüğü, bütünlüğü ve istikrarı talep ettiğini akılda tutarak, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) zamanı gelince geniş kapsamlı LEI benimsenmesinin gerçekleşeceğinden emindir.

Bu dikkate alınarak, yeni finansal hizmetlerin global uygulamasının bir gecede gerçekleşmeyeceği unutulmamalıdır. Sürekli ve devam eden bir danışmanlığın yanı sıra kamu ve özel sektörler arasında işbirliğini gerektirir.

LEI'lerin kullanımını şart koşmak, münferit yargılama yetkisi alanlarında faaliyet gösteren makamların ayrıcalığıdır. Bu nedenle GLEIF yönetmeliğin LEI'nin kabulünde itici güçlerden biri olmayı sürdüreceğini beklemektedir. Sonuçta, GLEIF düzenleyici raporlama ve gözetimde tüzel kişinin tanımlanmasıyla ilgili girişimleri yakından gözlemlemektedir.

İleride, GLEIF Blogu dünya genelinde kamu yetkili makamları tarafından başlatılan ilgili girişimler hakkında düzenli güncellemeleri sağlayacaktır. Bu blog, Ağustos 2015'ten bu yana başlatılan LEI kabulü ile ilgili düzenleyici işleme dair genel bir bakışı sunmaktadır.

Bu blogta belirtilen kaynaklar, aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne dâhil edilmiştir.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu: türev işlem kuralları yürürlüğe girer

Ekim 2015, Finance Magnates Retail FX tadil edilen şekliyle (Raporlama Kuralları) Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) Türev İşlem Kuralları (Raporlama) 2013 nezdinde, Avustralya borsa dışı (OTC) türevlere (30 Haziran 2014 itibarıyla 5 milyar A$'lık brüt nosyonel mevcut pozisyonlardan daha azı ile) ait tahsis kuruluşlarının "12 Ekim 2015'ten itibaren ilk kez raporlanabilir işlemlerini ve 18 Nisan 2016'ya kadar olan raporlanabilir pozisyonlarını raporlamaları gerekeceğini" ifade etmiştir. Çoğu raporlama tüzel kişisi için anahtar, raporlanması gereken verinin tespit edilmesi, bu veriyi toplayan ve ilgili ticari işlem havuzu için kabul edilebilir bir formda gönderen BT sistemlerinin geliştirilmesi olacaktır."

Raporlanabilir işlemler ve raporlanabilir pozisyonlarla ilişkili olarak raporlanması gereken ortak veri aşağıdakiler için LEI'leri içerir:

  • Karşı taraflar.
  • Lehdarlar (karşı taraftan farklıysa).
  • Raporlamada bulunan kişi (raporlayan karşı taraf değilse).
  • İşlemi yapan aracı – varsa.
  • İşlemi sonuçlandıran kliring üyesi – varsa.

Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri Ulusal Belge 45-106 Prospektüs Muafiyetleri ve Beraberindeki Politikaya yönelik değişiklikleri teklif etmektedir

Lexology tarafından raporlanan şekilde, 13 Ağustos 2015'te Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA) "Ulusal Belge 45-106 Prospektüs Muafiyetleri ve Beraberindeki Politikaya yönelik değişiklikleri teklif etmiştir" şeklinde bir yorumu yayınlamıştır. Teklif edilen değişiklikler "Açıklama gerekliliklerini artırırken, Kanada genelinde prospektüs muafiyet dağıtımlarına ilişkin rapor formunu uyumlu hale getirmeyi amaçlar".

"Şu anda, tahsis edenler ve sigortacıların British Columbia dışında herhangi bir Kanada yargı yetkisinde bir muafiyet dağıtımını takiben Form 45-106F1'de bir raporu göndermeleri zorunludur. 2011'den bu yana British Columbia, kendine ait, daha kapsamlı, Form 45-106F6 üzerinden muafiyet dağıtımlarının raporlanmasını zorunlu kılmıştır. Burada teklif edilen değişiklikler Form 45-106F1'in yerini alacak yeniden tek, ulusal raporlama formu (Teklif edilen Form) olacaktır ve Form 45-106F6 iptal edilecektir.

Lexologye göre, "CSA tarafından sorulmakta olan ana soru Teklif Edilen Formun daha büyük kamu bilgilendirmesi ve ilişkili maliyet ve tahsis edenlerin sorumluluğu ile ilişkili faydalar arasındaki uygun dengeyi sağlayıp sağlayamayacağıdır." Teklif Edilen Form, tahsis edenler için uygulanabilir şekilde LEI dâhil olmak üzere belirli tanımlayıcı sayıların açıklanmasını zorunlu kılacaktır. CSA 13 Ekim 2015 tarihine kadar teklif edilen değişiklikler konusunda yorumları kabul etmiştir.

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, ticari havuzlar kanununa yönelik teklif edilen değişiklikler hakkında yorum yapmak istemektedir

5 Kasım 2015 tarihinde, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC) 90 günlük bir yorum döneminde 91-507 sayılı OSC Kanunu Ticari İşlem Havuzları ve Türevleri Veri Raporlaması (TR Kuralı) ve beraberindeki politikaya yönelik değişiklikleri yayınlamıştır.

OSC'ye göre, "teklif edilen değişiklikler, birbirleriyle ilişkili olan son kullanıcı yerel karşı taraflar arasındaki türevler işlemlerine ilişkin TR Kanunu altındaki raporlama zorunluluklarını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, teklif edilen değişiklikler, raporlamanın eşdeğer ticari işlem raporlama kanunları ile uyumlu biçimde yapıldığı yabancı bağlı şirketler ile türev işlemleri yapan son kullanıcı yerel karşı tarafları için belirli raporlama yükümlülüklerini hafifletecektir. Teklif edilen değişiklikler ayrıca veri harmonizasyonunu daha iyi tanıtmak ve işlem düzeyi verisinin kamuya açık biçimde dağıtılması yoluyla Ontario türev pazarına şeffaflığı getirmek amacıyla mevcut LEI gerekliliklerini de değiştirecektir."

“Bu değişiklikler borsa dışı türevler piyasasında şeffaflığı ve verimliliği artıracaktır, diğer yanda karşı tarafların anonimliğini korumayı hedefleyecektir,” diyor Kevin Fine, OSC Türevler Şubesi Direktörü. OSC CSA'nın Borsa Dışı Türevler Komitesi ile Quebec'teki değişiklikleri ve menkul kıymetler düzenleyicileri ile çalışmıştır ve Manitoba şe zamanlı olarak benzer değişiklikleri yayınlamaktadır.

TR Kanunu, 31 Aralık 2013'te yürürlüğe girmiştir. TR Kanununa yönelik en yakın tarihli değişiklikler 30 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

OSC'nin yetkisi yatırımcılara, adil olmayan, uygunsuz veya sahtekarlık uygulamalarına karşı koruma sağlamak ve adil ve verimli sermaye piyasaları ve sermaye piyasalarına olan güveni desteklemektir.

Daha fazla bilgi için, ayrıca aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne dahil edilen Lexologyde yayımlanan 'Manitoba, Ontairo ve Quebec'te teklif edilen ticari işlem raporlama kanunu değişiklikleri" başlıklı makaleye de bakın.

Ödemeler ve Pazar Altyapıları konulu Komite, muhabir bankacılık hakkındaki danışmanlık raporunu yayınlamıştır

Ekim 2015'te, Ödemeler ve Pazar Altyapıları (CPMI) konulu Komite, muhabir bankacılık hakkındaki danışmanlık raporunu yayınlamıştır. Uluslararası Uzlaşmalar Bankası'nın web sitesinde belirtilen şekilde, muhabir bankacılık "özellikle sınırlar ötesi işlemlerde global ödeme sisteminin temel bir bileşenidir. Muhabir bankacılık ilişkileri yoluyla, bankalar farklı yargı yetkilerinde finansal hizmetlere erişebilir ve diğerlerinin yanında uluslararası ticaret ve finansal katılımı destekleyerek müşterilerine sınır ötesi ödeme hizmetlerini sağlayabilirler. Yakın zamana kadar, bankalar geniş bir muhabir bankacılık ilişkileri ağını muhafaza etmiştir, ancak bu durumun değişebileceğine dair artan sayıda göstergeler bulunmaktadır. Özellikle, bu hizmetleri sağlayan bazı bankalar sürdürdükleri ilişkilerin sayısını azaltmaktadır.

"CPMI danışmanlık raporu bazı temel tanımları sağlar, ana muhabir bankacılık düzenlemesinin ana türlerini belirtir, yakın tarihli gelişmeleri özetler ve temel faktörleri ele alır. Rapor, şunlarla ilgili belirli teknik kriterleri gözden geçirir: (i) müşterini tanı (KYC) araçları; (ii) LEI'nin artan kullanımı; (iii) bilgi paylaşımı mekanizmaları ve (iv) ödeme mesajlarında iyileştirmeler. Bu teknik kriterlerin her birine ait avantajların ve dezavantajların ayrıntılı bir değerlendirmesini takiben, rapor endüstri ve yetkili makamlar tarafından değerlendirilmek üzere dört tavsiyeyi sunmaktadır."

Rapor, 7 Aralık 2015 itibarıyla tavsiye edilen teknik kriterler hakkında yorumları istemektedir.

**Avrupa Menkul Kıymetler Otoritesi, Avrupa Piyasaları Altyapı Düzenlemesinin uygulaması hakkında Soru ve Yanıtlarına ait bir güncellemeyi yayınlamıştır.

1 Ekim 2015 tarihinde, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Piyasaları Altyapı Düzenlemesinin (EMIR) uygulaması hakkında soru ve yanıtlarına (S-Y) dair 14. güncellemeyi yayınlamıştır. "Bu güncelleme bir karşı tarafın LEI'yı aldığı veya bir birleşme veya satın alma nedeniyle LEI değişiklikleri durumunda karşı tarafın tanımlayıcısını güncellemek amacıyla karşı taraflar ve ticari işlem havuzları tarafından izlenecek bir prosedür hakkında kılavuzu içerir.

ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu: teklif edilen kanun yapımına dair bildirim

Energy Legal Blog tarafından bildirilen şekilde, 17 Eylül 2015 tarihinde ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) Bölgesel İletim Organizasyonları (RTO) ve Bağımsız Sistem Operatörleri (ISO) tarafından yönetilen toptan piyasalarına katılmak amacıyla tüzel kişilerin açıklaması zorunlu olan bilginin önemli ölçüde genişletilmesini öneren teklif edilen düzenleyici işlem yapmaya dair bir bildirimi düzenlemiştir. FERC'in teklifi "piyasa katılımcılarının geniş bir dizideki sözleşmeli, çalışan ve diğer iş ilişkilerine ilişkin ek bilgiyi sağlamasını zorunlu kılacaktır". Piyasa katılımcılarının bir LEI alması gerekli olacaktır.

Energy Legal Blog şunlara işaret etmektedir: “FERC’in teklifi, onaylanmışsa, her bir piyasa katılımcısının kendi Bağlantılı Tüzel Kişi veri başvurusunda kendilerine ait LEI'yi ve Bağlantılı Tüzel Kişilerinin her birine ait LEI'yi rapor etmelerini zorunlu kılacaktır (biliniyorsa)”. FERC "pazar katılımcılarının Bağlantılı Tüzel Kişi ve LEI Verisini açıklamasını zorlama, rekabet önleyici ve manipülatif davranışın filtrelenmesinde ve algılanmasında FERC'e ve her bir piyasaya yardımcı olacaktır. FERC ayrıca "karmaşık olabilecek piyasa katılımcıları ve diğer tüzel kişiler arasındaki ilişkilere açık bir pencereden yoksun olduğunu" belirtmiştir. Ayrıca, "farklı piyasalar ve etkinlik yerlerinde farklı tanımlayıcıları altında ticari işlem yapabilecek belirli bir piyasa katılımcısının kimliğine ilişkin belirsizlik nedeniyle piyasa manipülasyonunu algılamak ve önlemek amacıyla bu bilgiyi tam anlamıyla kullanamayacağını" da eklemiştir.

ABD Kongresi: ‘2015 tarihli Finansal Araştırma Sorumluluğu Dairesi Kanunu’

‘2015 tarihli Finansal Araştırma Sorumluluğu Dairesi Kanunu’ 9 Ekim 2015 tarihinde ABD mevzuat sürecinde gündeme getirilmiştir. Bu kanun “Finansal Araştırma Dairesinin Hazine Bakanlığı bünyesinde bir sonraki yıl için Ofis önceliklerine dair ayrıntılı bir iş planını ve finansal işlemleri yapan yasal olarak farklı tüzel kişilikleri tanımlamak için birincil finansal düzenleyici kuruluşların benzersiz bir alfa-nümerik sistemi ("Tüzel Kişi Kimlik Kodu") kabul etmede kaydettikleri ilerlemenin ayrıntılı bir açıklamasını ve bu tür bir sistemin kullanımını gerektiren bir listeyi ve ayrıca bu kuruluşlar tarafından kabulünü sağlamak için yapılan eylemleri yayımlamasını zorunlu kılmak için Dodd-Frank Wall Street Reform ve Tüketici Koruma Kanununu tadil etmektedir. Kanun, Dairenin Daire bünyesindeki verinin bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için yeterli koruma tedbirlerini kullanan bir siber güvenlik planını geliştirmesini ve uygulamasını zorunlu kılmaktadır." (Kongre Kitaplığı Özeti.)

ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu, Konut İpoteği Açıklama Kanununu uygulayan C Yönetmeliğini tadil eden nihai bir düzenlemeyi yayınlamıştır

21 Ekim 2015 tarihinde Ballard Spahr LLP tarafından belirtilen şekilde ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB), Konut İpoteği Açıklama Kanununu (HMDA) uygulayan C Yönetmeliğini tadil eden nihai bir düzenlemeyi yayınlamıştır. Bu, çoğu borç verenin ipotek kredi verme sürecinde şeffaflığı oluşturma çabasıyla ipotek uygulamaları ve krediler hakkında belirli bilgileri raporlamasını gerektirir.

Nihai düzenleme CFPB'nin "finansal krizin ortaya çıkardığı bilgi bakımından eksiklikleri ele almak ve ülke genelinde ev sahiplerinin, potansiyel ev sahiplerinin ve komşuların ihtiyaçlarını karşılamak için HMDA verisinin güncellenmesi gerektiğine" dair inancını yansıtmaktadır.

Nihai düzenleme "C Yönetmeliğine tâbi 'Kapsanan Kuruluşların' türlerini; C Yönetmeliğine tâbi işlemlerin türleri; kapsanan kuruluşların toplaması, kaydetmesi ve raporlaması gereken belirli bilgiler ve veriyi raporlama ve açıklamaya ilişkin süreçleri değiştirir. Bu hükümlerin çoğu 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecektir.  Kapsanan kuruluşlar 2018'de yeni HMDA bilgisini toplayacak ve 1 Mart 2019 tarihinde bunu raporlayacaktır.

Ballard Spahr LLP 1 Ocak 2018 tarihinden sonra ‘Kapsanan Kuruluşların’ kapsanan kredilerin kaynaklandığı yer, satın alımları ve başvuruları hakkındaki ek bilgiyi toplamak, kaydetmek ve raporlamak zorunda olacaktır. CFPB, bu ek bilginin hem kuruluşların hem de düzenleyicilerin adil borç verme sorunlarının büyük ihtimalle var olacakları en riskli alanlara dikkatlerini odaklamalarına yardımcı olarak olası adil borç verme sorunlarını filtreleme yeteneğini geliştireceğine işaret etmektedir."

Ballard Spahr LLP ayrıca iyi oluşturulmuş veri standartları ile raporlama gereksinimlerini uyumlu hale getirme ve bu sayede borç verenler üzerindeki raporlama yükünü azaltma çabasıyla, HMDA Düzenlemesinin yasal tüzel kişi kimlik kodu, evrensel kredi kimlik kodu, kredinin amacı, ön onay, yapım yöntemi, kullanım türü, kredi miktarı, etnik köken, ırk, cinsiyet, satın alma türü, oran farkı, ipotek durumu, ret nedeni dâhil olmak üzere belirli veri noktalarını değiştirdiğini ayrıca raporlamaktadır.”

LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ‘Global LEI Sistemi ve LEI'nin düzenleyici kullanımları’ ilerleme raporunu yayımlamaktadır

LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) Ocak 2013 yılında dünya genelinde tüzel kişilik tanımlaması Global LEI sistemini koordine etmek ve gözetmek için oluşturulan 40'ın üzerinde ülkeden yaklaşık 60'tan fazla resmi kuruluştan oluşan bir gruptur. GLEIF gözetmeni rolünde LEI ROC, GLEIF'in Global LEI Sisteminin ilkelerini uygulamasını sağlar. 5 Kasım 2015'te, LEI ROC ‘Global LEI Sistemi ve LEI'nin düzenleyici kullanımları’ ilerleme raporunu yayınlamıştır. LEI ROC'ta temsil edilen yargı yetkisi alanlarındaki "resmi kuruluşlar bu raporda açıklanan LEI'yi kullanan en az 48 düzenleyici işlemi" benimsemiştir. Rapor, LEI'nin bu kullanımlarının Yirmiler Grubunun çok sayıda hedefine G20 tarafından ifade edilen "LEI'nin resmi kuruluşları ve piyasa katılımcılarını finansal riskleri tanımlama ve yönetmede desteklemesi gerektiğine dair amaca uyumlu biçimde katkıda bulunduğunu belirtmektedir".

LEI'nin kabulü ile ilgili düzenleyici girişimler hakkında daha fazla bilgi için, GLEIF web sitesi sayfası 'Düzenleyici İşlem Yapma' (bkz. aşağıdaki 'ilgili bağlantılar').

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Düzenleme, Uyum, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Muhabir Bankacılık, LEI Haberleri