Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Finansal Katılım Röportajları Serisi #2 – 81 milyar Amerikan Doları ticari finansman açığının desteklenmesi Afrika için Finansal Düzenleme ve Kapsayıcılık (Cenfri) Merkezinden Barry Cooper açısından ne anlama gelebilir

GLEIF'in Afrika'daki ticari finans açığını kapatmak için tasarlanmış dijital iş kimliği girişiminin başlatılmasından sonra, projenin kıtada ve ötesinde KOBİ'lerin daha fazla finansal katılımını sağlamada ne kadar etkili olacağıyla ilgili düşüncelerini duymak için önemli ortaklarla görüşüyoruz.


Yazar: Barry Cooper, Teknik Müdür, Cenfri

  • Tarih: 2021-10-06
  • Görünümler:

Dünya genelindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler), kendilerinin bankalara, hizmet sağlayıcılara ve diğer işletmelere kim olduklarını kanıtlayabilecekleri yasal belgeleri eksik. Sonuç olarak, milyonlarca kurum, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, ticaret finansmanına erişim sağlamakta ve ortaklık kurmakta zorlanıyor.

GLEIF'in Afrika'daki bu ticari finans açığını kapatmak için tasarlanmış dijital iş kimliği girişiminin başlatılmasından sonra, projenin kıtada ve ötesinde KOBİ'lerin daha fazla finansal katılımını sağlamada ne kadar etkili olacağıyla ilgili düşüncelerini duymak için önemli ortaklarla görüşüyoruz.

Barry Cooper, Afrika finans sektörünün gelişimi için çalışan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olan Finansal Düzenleme ve Kapsayıcılık (Cenfri) Merkezinde Teknik Müdürdür.

Cenfri'nin hem düzenleyiciler hem de Finansal Hizmet Sağlayıcıları (FSP'ler) ile ilişkileri vardır ve Afrika'da geniş bir erişime sahiptir. Cenfri'nin girişimdeki rolü çok kapsamlıdır ve girişimin MSME'ler üzerinde en fazla etkiye sahip olabileceği ve örnek bir olay olarak görev alabileceği, uygun bölgelerdeki aday bankaları bulmak, girişimle ilgili olarak düzenleyicilerle etkileşim kurmak, seçilen bankaya LEI sürecinde kılavuzluk etmek ve talepleri karşılamak için çalışma oturumları düzenlemek ve rapor yazımı ve doğrulaması gibi çok sayıda işi içerir. Cenfri ve Cornerstone Advisory Plus'ın değerlendirme mekanizması uygun şekilde düzenlenen piyasaları ve mikro, küçük ve orta ölçekli şirket (MSME) müşterilerine güçlü bir ilgi duyan ve yatırım yapan FSP'leri başarıyla tespit etmiştir.

Neden girişime katılmaya karar verdiniz?

Cenfri kimlik, kara para aklamayla mücadele (AML), terörün finanse edilmesiyle mücadele (CFT), müşterini tanı (KYC) ve MSME finans sorunlarıyla ilgili çok sayıda çalışma yürütmüştür ve bu fırsat bizim işimize hitap etmektedir. Ayrıca, en iyi ve en yeni uygulamalara liderlik etmek istiyoruz ve Afrika'da ilk olması ve temel uygulamaları şekillendirmek konusunda önemli bir fırsat sunması bakımından bu girişim oldukça ilgimizi çekiyor.

Kurumunuz LEI girişimine katılmaktan nasıl fayda sağlamaktadır?

Cenfri'nin bu girişime katılarak sağladığı fayda, Zimbabve gibi odak noktamız olan Afrika ülkelerinde MSME finans sorunlarını çözmeye yönelik yaklaşımlarımıza katkı sağlayacak sürecin prototiplendirmesi konusunda benzersiz bilgiler edinmektir.

LEI girişimi aynı zamanda kurumlara ve düzenleyicilere AML-CFT, uyum ve risk azaltma talepleri için önerebileceğimiz bir araç sağladı. Ayrıca, Cenfri kendimiz kullanarak fayda sağlayabileceğimiz kendi LEI'sını edindi.

LEI kullanımı Afrika'daki SME'lerin orta ve uzun vadede nelerin üstesinden gelmelerini sağlıyor?

Afrika'da, her biri farklı süreçlere ve yapısal özelliklere sahip kendi tüzel kişilikleri ve sicilleri olan 54 ülke bulunuyor. Durum tespiti ve risk yönetimi süreçleri için bilgilerin güvenilir şekilde doğrulanması ve şirketleştirilmesi yerel ülke düzeyinde yüksek beceri seviyeleri gerektiriyor ve bu da büyük ölçekli işlemlerde önemli ölçüde zaman ve maliyet ve iş gücü gerektirebiliyor. Afrika'daki MSME ve bazı kurumsal işlemler gelişmemiştir veya varsayılan yüksek risk tahminlerine tabidir.

LEI kullanımı MSME'lerin küresel olarak erişilebilir, güvenilir ve doğrulanabilir olan çok daha güçlü bir kimlik sahibi olmalarını sağlar. Yerel bankalar kendi ulusal sistemleri, riskleri ve süreçleri konusunda çok daha fazla deneyime sahiptir. LEI bu bilgiyi küresel olarak erişilebilir bir hale getirir. LEI risk yönetimi bilgi eşitsizliklerinin üstesinden gelerek daha erişilebilir ticari finansman, daha doğru finans riski derecelendirmeleri, düşük olumsuz risk primleri, sınırlı işlem gecikmeleri ve daha az dolaysız retlerle daha iyi resmi ticaret akışları sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Aynı zamanda, MSME'ler için daha fazla görünürlük yaratmaya yardımcı olur ve normalde bağlantı kuramayacakları ortaklarla ticaret yapma ve bağlantı kurma fırsatlarını artırır. Ayrıca, en yüksek küresel standartlara uymalarını sağlayarak AML-CFT için uyum taleplerini çözebilir.

Afrika'nın 81 milyar Amerikan Doları tutarındaki ticari finansman açığı daraltılabilirse Afrika SME'sinin görünümü nasıl olur? Bölge ekonomisi açısından ne anlama gelecektir?

81 milyar Amerikan Doları tutarındaki ticari finansman açığını daraltmanın Afrika ekonomisi ve orada yaşayanlar için uluslararası pazarlarda önemli ölçüde büyüme ve rekabetçilikle birlikte maddi sonuçları olur. Asıl soru, ticari faaliyetlerdeki değişimlerin en düşük gelir seviyeleri üzerinde olumlu etkiler yaratacak şekilde kapsayıcı mı olacağı yoksa sınırlı sayıda ana sektöre ve mevcut şirkete fayda sağlayıp toplumun üst sınıflarıyla mı sınırlı kalacağı. LEI gibi olumlu önlemler MSME'lerin adil bir ilişkiye katılım göstermesine yardımcı olur ve sürdürülebilir büyüme ve ekonomik çeşitliliği destekler. Dünya Bankası'na göre dünya genelindeki istihdamın %50'sinden fazlasına katkıda bulunan MSME'lerin ölçeğindeki ve gelirindeki küçük bir artışın istihdam seviyeleri üzerinde önemli bir etkisi olabilir ve hizmetlerin pazarlara daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlar. Ticari açığın daraltılması, kapsayıcı bir büyüme ve gelişme sağlamak için Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin gelişimiyle bağlantılı olmalıdır.

Tüm SME'ler küresel olarak tanınan işletme kimliklerine sahip olursa Afrika halkı için hangi fırsatlar yaratılabilir?

Tüm SME'lerin bir LEI'sinin olması her yerde geçerli, kıta çapında, sağlam ve uyumlu bir küresel kimlik oluşturacaktır. Yalnızca küresel ticaret açısından değil, geçmişte 54 ülke arasında sistematik olarak güç olan Afrika bölgesi içindeki ticaret için de önemli ölçüde iş ve istihdam potansiyeli fırsatlarının ortaya çıktığını görüyoruz. LEI MSME'lerin sadece küresel olarak değil, kendi ülkelerinde ve bölgelerindeki erişilebilirliğini ve rekabetçiliğini büyük ölçüde geliştirecektir. Daha önceden açıklandığı gibi ılımlı bir MSME büyümesinin çeşitli ekonomik sektörlerdeki ve özellikle de alt gelir seviyesindeki istihdam üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Gelişmiş ağ oluşturma etkileriyle LEI aynı zamanda malların ve hizmetlerin ülkeler arasında daha iyi dağıtılmasıyla sonuçlanıp Afrikalıların ek yerel, sürdürülebilir ürünlere ve hizmetlere erişebilmelerini sağlayabilir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Barry Cooper, Cenfri'de Teknik Müdürdür. Finansal düzenlemelerin insan hakları üzerindeki etkisinin üzerinde durularak dijital ödeme araçlarının ve para birimlerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesine özellikle ilgi duymaktadır. Barry Cenfri'ye katıldığından beri Risk, Havaleler ve Bütünlük (RRI) programı ve Sahra Altı Afrika'daki bir dizi projenin altında FinMark Trust ve sonrasında FSD Afrika için proje yöneticisi olarak Cenfri'nin ödemelerini ve finansal bütünlüğünü yönetmekte ve hükümetler, bağışçılar ve özel sektöre yönelik eyleme geçirilebilir tavsiyeler sunmak için çeşitli finansal taleplerle ilgili araştırma yürütmektedir. Cenfri'deki işine ek olarak, Barry şu anda Covid-19 Ödemeleri Çalışma Grubunda yer almaktadır ve ITU'daki dijital finansal hizmetler odak grubunda çalışmaktadır. IFAD adına PRIME RAI CDD girişiminin direktörlüğü yürütmektedir ve daha yenilikçi ve erişilebilir KYC ve CDD süreçleriyle sondaki düşük gelirli, kırsaldaki ve kadın alacaklıların işlemlerini kolaylaştırırken genel uyum ve risk yönetimi etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.


Bu makale için etiketler:
Global LEI Dizini, Doğrulama Aracıları, Dijital Kimlik, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Veri Yönetimi, Uyum, Yönetim, Düzenleme, Müşterini Tanı (KYC), LEI Eşleme, LEI Haberleri, LEI Yenilemesi