Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI Lightbulb Blog Dizisinde No. 3 - Avrupa Komisyonu LEI'yi Para Aklama ve Terörizm Finansmanına Karşı Mücadelesinde Destekliyor

Yeni EC mevzuat teklifi paketi, AB vatandaşlarını illegal para akışı ve terörizm finansmanının sonuçlarına karşı korumaya yardımcı olması açısından bir şeffaflık aracı olarak destekliyor


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2021-08-03
  • Görünümler:

Temmuz 2021'de Avrupa Komisyonu (EC), yasa dışı para hareketlerini engelleme konusunda bir adım daha ilerledi. AB'nin para aklama ve terörizm finansmanı (AML/CFT) karşısındaki kurallarını güçlendirme amacı taşıyan, uzun süredir beklenen dört mevzuat teklifini yayınladı.

EC, paketle birlikte Tüzel Kişi Kimlik Kodunu (LEI) gelecekteki AML/CFT girişimlerinin önemli bir bileşeni olarak resmileştirerek herhangi bir ekosistemde şeffaflığı destekleyebilen benzersiz bir mekanizma olarak değerini resmi şekilde tanıdı. Dört EC teklifinden ikisi, LEI'nın mevcut olduğu yerlerde belirli müşteri tanımlama ve doğrulama senaryolarında kullanılması çağrısında bulunuyor:

  • AML/CFT Üzerine Yeni Düzenleme: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin, finansal sistemin para aklama ve terörizm finansmanı için kullanımını önleme teklifi;
  • Para Transferleri ile ilgili 2015 Düzenlemesi revizyonu: Para ve belirli kripto varlıkların transferine eşlik eden bilgilerle ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Düzenleme teklifi (yeniden şekillendirilmesi).

LEI'nın gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek AML/CFT mevzuat çerçevesi için geniş çaplı, AB genelindeki tekliflere dahil edilmesi, LEI'nın kamu yararına kullanılmasına yönelik G20 ve Finansal İstikrar Kurulu'nun temel bir bileşeni olarak tanınması açısından ileriye dönük büyük bir adımı temsil etmektedir. LEI'nın AB vatandaşlarını terörizm ve organize suçların etkisinden korumaya yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü her türlü görev, önemli bir toplumsal avantaj olarak görülebilir.

EC'nin LEI'yı birçok avantaj sağlayacak şekilde AML/CFT bağlamında desteklemesinin altında yatan nedenin kısa bir analizi. LEI'nın Üye Devlet düzeyinde ve AB düzeyinde kimlik doğrulama için sürekli kullanılması dil belirsizliği, insan yorumu ve manuel müdahale ile ilgili hata paylarını azaltmaya yardımcı olur. Geniş karşılıklı çalışabilirlik özellikleri, AB genelinde e-imza teknolojilerinin kullanımını zaten uyumlu hale getirmekte olan eIDAS uyumlu dijital sertifikalarla birlikte LEI’nin hem merkezi hem de merkezi olmayan dijital kimlik yönetimi sistemlerine kusursuz olarak entegre edilmesini sağlar.

Bunun ötesinde yeni EC teklifleri, özellikle kendi ülke sınırlarının dışında etkin olanlar olmak üzere AML/CFT kurallarına tabi olan operatörlerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla çok daha tutarlı bir çerçeve oluşturmayı amaçlar. Burada ve para aklama ile terörizm finansmanının sınır ötesi yapısı göz önüne alındığında LEI, finansal işlemlere dahil olan yasal tüzel kişilikler için "Reşit Taşı" olarak kullanılabilir. Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) tarafından denetlenen Global LEI Sistemi, tüzel kişiliğin ulusal kimlik sistemine bağlı tüzel kişiler için tanınmış, izlenen ve standart hale getirilmiş global bir kimlik oluşturan tek sistemdir. Her LEI ile bağlantılı yıllık olarak doğrulanan iş kartı bilgilerine açık ve çevrimiçi erişim ile birlikte sınırlar ötesindeki evrenselliği, LEI'nın AML/CFT teklifi ve tüm nitelikli yetkililerde tanımlanan "zorunlu taraflar" arasında etkili bilgi değiş tokuşu için benzersiz bir yere sahip olmasını sağlar.

LEI, AB'nin AML/CFT çerçevesinde resmi olarak ilk kez kabul edilse de LEI uzun süredir para aklama ve terörizm fonlamasıyla mücadele etme konusunda finans kuruluşlarının çalışmalarına yardımcı olan güçlü bir araçtır. LEI, finans kurumlarının tam otomatik ve kesintisiz işlemler yapmalarını sağlar. Modası geçmiş elle yapılan doğrulamaların yerini alan LEI, müşteri edinme ve devam eden uygunluk kontrollerinin hem hızını hem de etkinliğini artırır. Bu, yaptırımları ve izleme listelerini taramayı geliştirerek hem kurum hem de müşteri için yeni verimlilik olanakları aracılığıyla maliyetleri önemli ölçüde düşürmeyi de kapsar.

AML/CTF mevzuat yeniliklerinde müşteri tanımlama ve doğrulama amacıyla mevcut olduğunda LEI'nin kullanılmasına yönelik AB'nin en son önerisi, finansal işlemlerde taraf olan tüzel kişiliklerin şeffaflığını büyük ölçüde artırma potansiyeline sahiptir. Son AML skandalları, mali suçluların yasa dışı işlemlerini gizlemek için çoğunlukla sınırlar arasındaki bir ağda iş yaptığını gösterdi. Benzersiz tüzel kişilik tanımlaması için global bir standart olan LEI, sınırlar arasındaki bu bağlantıların ve işlemlerin görülür ve finansal kurumlar ile Finansal İstihbarat Birimleri tarafından kolayca yorumlanabilir olmasını sağlar. Bu nedenle tüzel varlıklara yönelik daha güçlü kimlik doğrulamasına katkı sağlar, şeffaflığı artırır ve yasa dışı işlemleri azaltır.

EC, LEI'yı AML/CFT mevzuat paketine dahil ederek, şeffaflığı ve finansal istikrarı artırmaya yönelik global standartlar uygulama ve bunları zorunlu kılma konusunda, Avrupa genelindeki çalışmalarını güçlendirmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB), LEI kullanımını gelecekteki tüm kamu raporlama ve finansal işlemlerini kapsayacak şekilde genişletmenin avantajlarını elde etti. Sonuç olarak, Avrupa Sistemik Risk Kurulu, finansal bilgileri bildiren tüzel kişilikleri belirlemek amacıyla ve bir finansal işleme dahil olan her türlü kuruluş tarafından LEI'ların AB genelinde sistemik ve kapsamlı olarak kullanımı için AB mevzuat çerçevesinin oluşturulmasını önerdi.

AML/CFT teklifleri bağlamında, şeffaflık hedeflerini aşmak isteyen "zorunlu taraflar" için bir Doğrulama Aracısı olmak çok çeşitli iş avantajları sunar. Doğrulama Aracısı rolü, müşteriler için LEI tahsisini kolaylaştırmak ve Doğrulama Aracısı kuruluşlarının kendilerine maliyet, verimlilik ve müşteri deneyimiyle ilgili çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla, Global LEI Sistemi içinde GLEIF tarafından oluşturuldu. Doğrulama Aracısı rolüyle ilgili daha fazla bilgiyi GLEIF web sitesinde bulabilirsiniz.

LEI, EC'in AML/CFT Mevzuat Paketi'nde Nasıl Referans Gösterildi?

AML / CFT Düzenlemesi

  1. Maddede belirtildiği gibi bu teklif, şunlarla ilgili kurallar içermektedir:
  • Para aklama ve terörizm finansmanını önlemek için zorunlu tarafların uygulaması gereken önlemler;
  • Tüzel kişilikler için yararlı sahiplik şeffaflığı gereklilikleri ve düzenlemeler;
  • Üstlenici araçların yanlış kullanımını sınırlamaya yönelik önlemler.

Zorunlu tüzel kişilikler teklifin 3. Maddesinde tam olarak tanımlanır ancak şunları içerir (bazı istisnalarla): kredi kurumları, finansal kurumları; emlak, değerli metaller ve taşlar, kumar hizmetleri, kripto varlık hizmeti sağlayıcıları ve kitlesel fonlama hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere bazı tür işlemlere dahil olan yasal temsilcilerden denetmen, muhasebeci ve vergi danışmanlarına kadar profesyonel olarak çalışan çeşitli doğal ve yasal kişiler.

LEI referansı "Müşteri Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulaması" başlıklı 18. Madde yer almaktadır. Metin, kullanılabilir olduğunda LEI'nın tüzel kişilik müşterinin kimliğini tanımlamak için zorunlu tüzel kişilikler tarafından alınması gerektiğini açıkça belirtir.

Para Transferleri ile ilgili 2015 Düzenlemesi revizyonu
Mevzuat paketinin duyurusunun yapıldığı basın bülteninde EC, mevcut AB AML/CFT çerçevesinde yapılan iyileştirmelerin temel nedeninin "teknik inovasyonla bağlantılı yeni ve artan zorluklar" olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu zorluklar arasında sanal para birimlerini, Tek Pazarda daha entegre finansal akışları ve terörist oluşumlarının dünya genelindeki yapısını göstermektedir.

Bu Para Transferleri ile ilgili 2015 Düzenlemesi revizyonunun esas odak noktası, AB AML/CFT kurallarının, kripto sektöründe tamamen geçerli olacak şekilde mevcut kapsamının ötesinde genişlemesini sağlamaktır. Bu, kripto varlıkların aktarımının tamamen izlenebilir olmasını sağlar ve bunların para aklama ya da terörizm finansmanı için olası kullanımlarının önlemesini ve bunların tespit edilmesini sağlar.

Bu mevcut durum karşısında LEI, mevzuat teklifleri paketinde iki kez referans gösterilmiştir.

  • Paraların veya kripto varlıkların Birlikte'ten Birlik dışına transferlerinin gönderici ve alıcının tam bilgilerini içermesi gerektiğini özetleyen 25. bölümde yeni bir gereklilikten bahsedilir: "Gönderici ve alıcının eksiksiz bilgiler, bu bilgiler gönderici tarafından göndericinin hizmet sağlayıcısına iletilmiş olduğunda Tüzel Kişi Kimlik Kodunu (LEI) içermelidir, böylece para aktarımına dahil olan tarafların kimliklerinin doğrulanması iyileştirilir ve finansal kurumlar arasında elektronik veri paylaşımı için Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından geliştirilen gibi mevcut ödeme mesajı formatlarına dahil edilebilir."
  • Göndericinin ödeme hizmeti sağlayıcına yükümlülüklerini özetleyen sonraki bölümde, Revizyon teklifinin 4. Madde'sinde para transferlerine dahil edilmesi gereken bilgilere yönelik gereklilikler belirtilmektedir. Son revizyonda, göndericinin geçerli LEI'sı için yeni bir gereklilik eklenmiştir: "ilgili ödemeler mesaj formatındaki gerekli alanın varlığına ve göndericinin gönderici ödeme hizmet sağlayıcısına bilgileri sağlamış olma durumuna tabidir...".

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Uyum, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Düzenleme, Politika Gereklilikleri, Risk Yönetimi, LEI Haberleri