Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Hindistan'daki KOBİ'lerin Finansal Katılımını Daha Fazla Desteklemek İçin Doğrulama Aracısı Çerçevesini Kullanma

Rubix Data Sciences, Mart 2022'de GLEIF'in Hindistan'daki ilk Doğrulama Aracısı oldu. Rubix'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Mohan Ramaswamy, Rubix'in Hindistan'daki KOBİ'lerin finansal katılımını daha fazla desteklemeyi sağlayacak Global LEI Sistemindeki yeni rolünü görüşmek üzere bir yılın ardından GLEIF ile bir araya geldi.


Yazar: Mohan Ramaswamy, Rubix Data Sciences Kurucu Ortağı ve CEO'su

  • Tarih: 2023-03-15
  • Görünümler:

2020 yılında GLEIF, Global LEI Sistemi içinde Doğrulama Aracısı (VA) rolünü kullanıma sunarak finans kurumlarının müşterileri için Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsisini basitleştirmelerini sağlamış, gelir elde etme sürelerini kısaltmış ve dijital inovasyon için kurumlarını geleceğe hazırlamalarına olanak tanımıştır.

Doğrulama Aracısı rolü Afrika, Çin, Avrupa, Hindistan, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'ya global olarak yayılan ondan fazla organizasyon tarafından yürütülmektedir ve Rubix Data Sciences, 2022'de ilk Hindistan merkezli Doğrulama Aracısı olmuştur. Rubix o zamandan beri LEI'nin daha fazla benimsenmesini sağlamak için bölgedeki önemli paydaşlar ve organizasyonlarla aktif bir şekilde iletişim içerisindedir.

Mohan Ramaswamy, Rubix Data Sciences'in Kurucu Ortağı ve CEO'sudur.

Hindistan'daki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) uluslararası pazarlara girmeye çalışırken hangi zorluklarla karşılaşmaktadır?

Sorunun en can alıcı noktası olan çoğu KOBİ'nin kimliğini kanıtlayamaması ve doğrulayamamasıdır ve bu da global finans sistemine resmen katılımı zorlaştırmaktadır. Global pazarda etkin bir şekilde yer alabilmek için bankaların ve devlet programlarının sermaye, kredi ve ticari finansman düzenlemelerine kesintisiz veya sınırlı erişim gereklidir. Bu hayati iktisadi kıymetler olmadan ithalat ve ihracat için işletme sermayesi ihtiyaçlarına finansman sağlayabilmek, kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak, dijital dönüşüm sağlamak ve yetenekli çalışanlar elde etmek neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu erişim için de KOBİ'lerin kim olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

KOBİ'ler aynı zamanda temel güven açığı sorunu yaşamaktadır. Doğrulanabilir bir işletme kimliği olmadan denizaşırı satın alıcıların ve satıcıların gözünde güvenilirlik ve meşruluk oluşturabilmek neredeyse imkansızdır. Bunun sonucunda, denizaşırı iş ortaklarının kimliğini doğrulamak da zordur.

Global olarak tanınan ve doğrulanabilir iş kimlikleri KOBİ'lerin daha fazla finansal katılım için ihtiyaç duydukları sermaye ve ticari finansmana erişim sağlamalarına nasıl yardımcı olur?

Hindistan, "JAM üçlüsü" (banka olmayan finansal aracılar için Jan Dhan banka hesapları, Aadhar Kimlik Numaraları ve Cep Telefonu Numaraları) ile daha fazla finansal katılım sağlamak konusunda büyük bir gelişme göstermiş olsa da hala yapılması gereken çok iş var.

LEI gibi doğrulanabilir bir işletme kimliği KOBİ'lere finansal ekosistemde kapılar açar. Geçerli bir tüzel kişi olduklarını kanıtlayabildiklerinde, bankalar, finansal kurumlar ve diğer kredi verenlerle finansal bir kayıt geçmişi oluşturabilirler. Bu da finansmana daha uygun şartlarda erişebilmelerini sağlayarak fahiş faiz oranları uygulayan kötü niyetli tefecilerin ağına düşmekten korur.

Ayrıca LEI sahibi bir KOBİ, büyük şirketlerle bir tedarikçi, müşteri, distribütör veya bayi olarak çok daha kolay işlem yapabilir ve ödemeleri resmi bankacılık sistemi üzerinden alıp göndererek bu şirketlerle bir ticari kredi geçmişi oluşturabilir.

Bölgedeki KOBİ'lere daha fazla fırsat sunmak için Doğrulama Aracısı olarak Rubix'in rolü nedir?

Hindistan'ın ilk Doğrulama Aracısı olduğumuzdan beri LEI'nin sunduğu faydalar konusunda farkındalık yaratmak için çalıştık ve rahatça LEI alabilmeleri için KOBİ'leri destekledik. LEI alındıktan sonra, ticari finansmana erişim sağlamak ve yerel ve global tedarik zincirlerine entegre olmak mümkündür. Bu da büyüme ve fırsatlar sağlayan verimli bir döngüyü destekler. Ayrıca, KOBİ'ler Hindistan ekonomisinin belkemiğini oluşturduğundan, bu durum bütün ülkedeki finansal katılımı hızlandırıp artıracağı gibi gelen sermaye yatırımlarını da kayda değer oranda artıracaktır.

Bu faydaların ışığında, Rubix, Hindistan'daki ihracatçılara ve tüzel kişilere LEI tahsis edilmesini kolaylaştırmak için Temmuz 2022'de Hindistan İhracat Kurumları Federasyonu (FIEO) ile bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Hindistan'ın sosyo-ekonomik büyümesini sağlamada kritik bir rol oynayan bu kurumların global pazarda öne çıkmalarına yardımcı olacağı için bu kurumlara LEI sağlamanın çok önemli olduğunu farkındayız.

Rubix, o zamandan bu yana LEI hakkında farkındalık yaratmak için binden fazla FIEO üyesi ve KOBİ ile etkileşime geçmiştir. FIEO üyeleri, Rubix ile bir LEI edinerek karşı taraflar, bankalar, finansal kurumlar ve diğer paydaş kurumlarla daha fazla güven ve şeffaflık oluşturmadan faydalanır.

Rubix, özellikle de KOBİ üyelerinin LEI edinmelerinin öneminin daha iyi anlaşılması için Gems & Jewelry İhracatı Teşvik Konseyi (GJEPC) gibi çeşitli ihracat teşvik konseyleri ile etkileşime geçmiştir.

Rubix aynı zamanda büyük kuruluşları tedarik ve dağıtım zincirlerinde LEI'yi zorunlu tutmaları konusunda teşvik etmektedir. Böylece, sadece kimlikleri doğrulanan tüzel kişilikler ile işlem gerçekleştirilerek dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı korunma sağlanacak ve kapsamlı bir risk yönetimine sahip olunacaktır. Aynı zamanda, bu büyük tedarik ve dağıtım zincirlerinin bir parçası olan KOBİ'leri de LEI sahibi olmaya yönlendirecektir.

Rubix'in bu rolü aracılığıyla müşterilerine sunduğu diğer faydalar nelerdir?

Son yıllarda LEI için kayda değer bir düzenleyici güç ortaya çıkmıştır. Örneğin, bankalar ulusal bankacılık düzenleyicisinin (Hindistan Merkez Bankası (RBI)) LEI kullanımını gerektiren çok sayıda düzenlemesine uymalıdır. Hindistan Sermaye Piyasası Kurulu (SEBI) da belirli finansal aracılar ve sermaye piyasası katılımcıları için LEI kullanımını zorunlu kılmıştır. Sigorta Düzenleyicisi (IRDAI) de kurumların belirli işlemler için LEI almalarını gerektirmektedir.

Doğrulama Aracısı olarak, bu düzenleyici gerekliliklere ve yönergelere uyumu kolaylaştırmak ve hızlandırmak için KOBİ'ler de dahil olmak üzere kurumların LEI'ye sorunsuzca ve uygun maliyetle sahip olmalarını destekliyoruz. Rubix, ilgili RBI, SEBI ve IRDAI yönergelerine uyumu sağlamak için müşterilerine LEI tahsis edilmesi amacıyla bankalarla birlikte aktif olarak çalışmaktadır.

Genel olarak, Prasar Bharati (Hindistan'ın kamu hizmetleri yayıncısı) gibi devlet kurumlarının Legal Entity Identifier India Ltd'den (LEIL) LEI almaları konusunda Rubix'e güvendikleri için gurur duyuyoruz. Benzer şekilde, büyük özel sektör iştiraklerinden biri olan Bank of India'nın çalışan fonlarının üçü (İkramiye Fonu, Tasarruf Fonu ve Emeklilik Fonu) için LEI almasına başarıyla yardımcı olduk.

Doğrulama Aracısı olmak, Rubix’in mevcut teklifini nasıl tamamlar ve geliştirir?

Rubix, risk yönetimi alanında faaliyet göstermektedir ve B2B kredi riski yaşam döngüsünün her aşamasına yönelik çözümleri vardır. LEI, müşterilerimizin kendi kimliklerini oluşturmalarına veya karşı tarafların kimliklerini doğrulamalarına yardımcı olan mevcut KYC tekliflerimizi tamamlamaktadır. En önemlisi de, LEI'nin bir tüzel kişiliğin yalnızca belirli bir ülkede değil, global olarak bir kimlik oluşturmasına yardımcı olmasıdır. Bu, KOBİ'ler de dahil olmak üzere Hindistanlı işletmeler için çok faydalı olacaktır.

Rubix aynı zamanda LEI'yi şirketler, adi şirketler ve ortaklıklarla ilgili İş Dünyası Bilgi Raporları (Sınır Ötesi ve Yurt İçi) ve Durum Tespit Raporlarına dahil etmiştir. Bankalar, finans teknolojileri, kredi sigortacıları, büyük şirketler ve KOBİ'ler risk kararları alırken bu raporlara güvenmektedir.

Özetle, Doğrulama Aracısı olmanın Rubix'in bankalar, finans teknolojisi, şirketler, sigortacılar ve KOBİ'ler de dahil olmak üzere tüm müşteri segmentlerimizin risk yönetimi ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde karşılamaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

Dünya ekonomileri "dijitalleşmeye" devam ettikçe, LEI'nin şirketlerin dünya çapında büyümelerine yardımcı olmadaki rolünün ne olacağını düşünüyorsunuz?

Global ölçekte, LEI şeffaflık sunar, kimlik doğrulamayı basitleştirir, işletmeler arasındaki ilişkileri net görebilmeyi sağlar ve kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeleye yardımcı olur. Bunlar, global finans sistemindeki riski azaltmak için gereklidir.

Dijital dönüşümün iş dünyasını nasıl hızla yeniden şekillendirdiğini düşündüğümüzde bunun önemi daha da artmaktadır. Şirketlerin kimliklerinin etkin bir şekilde tespiti ve doğrulanması için kimlik yönetimini global risk yönetiminin merkezine kaydıran yeni yöntemler ve sistemler gereklidir.

Dijital dünyada, LEI sahibi kurumlar bankalarla ve diğer finansal oyuncularla işlem yaparken daha az sorun yaşarlar. Aynı şekilde, uluslararası taraflarla işlem yapmak daha sorunsuzdur. Daha fazla yargı alanı ve düzenleyici LEI'yi kimlik doğrulayıcı olarak benimsedikçe, LEI'nin önemi, uygunluğu ve yararı da büyümeye devam edecektir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Rubix Data Sciences Kurucu Ortağı ve CEO'su Mohan Ramaswamy önde gelen çok uluslu şirketlerle 25 yılı aşan bir çalışma deneyimine sahiptir. Mohan, Rubix'i kurmadan önce Hindistan ve Güney Asya'da LexisNexis'in yöneticiliğini yaparak şirketi Hindistan Yasal Bilgi dünyasının en saygın markalarından biri haline getirdi. LexisNexis'te organik ve inorganik büyüme sağlamasının yanında Başbakanlık Ofisini de içeren çok sayıda prestijli projeye liderlik etti. LexisNexis'ten önce, dünyanın lider kurumsal bilgi şirketlerinden birinin bağlı kuruluşu olan Dun & Bradstreet India'nın Operasyon Direktörüydü. Dun & Bradstreet markasının Hindistan'da kurulmasına yardımcı oldu ve Hindistan'ın KOBİ'lere odaklanan ilk derecelendirme kuruluşu olan SMERA Ratings Ltd'nin (şimdiki adı Acuite Ratings & Research Ltd) kurulmasına yardımcı olan çekirdek ekipte yer aldı. Mohan makine mühendisidir ve Manipal TA Pai Management Institute'tan (TAPMI) MBA derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
LEI Eşleme, Açık Veri, LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, Müşterini Tanı (KYC)