Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

XBRL International, Dijital İş Raporlamasında Tüzel Kişiye Hitaben GLEIF ile Müşterek Çalışma Grubunu Oluşturmaktadır

Çalışma grubu, XBRL taksonomileri ve vaka belgeleri içinde Tüzel Kişi Tanımlayıcılarının tutarlı kullanımı hakkında tavsiyeleri geliştirecektir


Yazar: Stephan Wolf

 • Tarih: 2016-06-20
 • Görünümler:

10 Haziran 2016'da, XBRL International XBRL belgeleri içinde tüzel kişiye atıfta bulunmada tutarlılığı oluşturmak için en iyi yolları incelemek ve sağlam tavsiyelerde bulunmak için Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ile işbirliği halinde bir çalışma grubunu oluşturduğunu duyurmuştur. Grup, XBRL taksonomileri ve vaka belgeleri içinde Tüzel Kişi Tanımlayıcılarının tutarlı kullanımı hakkındaki tavsiyeleri geliştirmek için görevlendirilecektir.

XBRL, finansal performans, risk ve uyum bilgisinin dijital raporlamasına ilişkin uluslararası standarttır, bununla birlikte diğer pek çok türdeki raporlama için de kullanılır. Açık XBRL özellikleri standardı kullanmayı amaçlayan herhangi bir kişi için ücretsiz olarak lisanslandırılır. XBRL, bir iş raporunun yanı sıra tüm şartlara arasındaki ilişkilerde kullanılan raporlama terimlerinin tümünü içeren anlamı yakalayan, taksonomiler olarak adlandırılan yeniden kullanılabilir, yetkili tanımların oluşturulmasına izin verir. Taksonomiler raporlanması gereken bilgiyi açıkça tanımlaması gereken düzenleyiciler, muhasebe standartlarını oluşturanlar, devlet kurumları ve diğer gruplarca geliştirilir. XBRL, ne tür bilginin tanımlandığını sınırlandırmaz: gereken şekilde kullanılabilen ve genişletilebilen bir dildir.

LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin açık ve benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar. (LEI hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne başvurun.)

XBRL International şu şekilde yorumlamaktadır: "LEI çerçevesinin zaman içinde dünya genelinde kullanıma girecek birincil kimlik tanımlama mekanizması haline gelmesi beklenmektedir, bu nedenle bu çabalar, XBRL International ve GLEIF arasındaki karşılıklı çalışma girişimidir. (...) Artık, XBRL belgeleri içinde LEI'nin uygulanmasına ilişkin rehberliği geliştirme fırsatı bulunmaktadır. Bu muhtemel olarak mali düzenleyiciler, menkul kıymetler düzenleyicileri ve işletme kayıt memurlarına özel bir yardımdan ibaret olacaktır, aynı zamanda hem düzenleyici hem de işletme alanında XBRL standardını kullanan diğer gruplara da yardımcı olabilir."

GLEIF dijital iş raporlamasının artan kullanımını kolaylaştırma bakış açısıyla XBRL International ile büyük ölçüde işbirliği yapmayı ummaktadır.

GLEIF Temsilcilerini içeren yeni ‘XBRL Çalışma Grubunda Tüzel Kişinin (LIX WG)’ gönderilmesi

Aşağıdaki bilgi XBRL International tarafından GLEIF Temsilcilerini içeren müşterek bir çalışma grubu olan yeni ‘XBRL Çalışma Grubunda Tüzel Kişinin' taslak Sözleşmesi ile birlikte yayımlanmıştır.

LIX WG aşağıdaki konuları ele alacaktır:

 • Mevcut uygulamalar arasındaki kullanım durumlarını kapsayan çok sayıda bölge genelinde en azından finansal ve menkul kıymetler düzenleyicileri ile işletme kayıt memurları dâhil olmak üzere mevcut XBRL uygulamalarında ana kimlik gereksinimlerini analiz etmek.
 • (a) Raporlama tüzel kişisinin kimliği ve (b) ihtiyaç duyulması halinde, bu ilişkilerin niteliği dâhil olmak üzere açıklanması gereken iştirakin, ana şirketin veya sair suretle ilgili tüzel kişilerin kimliği ile birlikte XBRL açıklamalarında gereken kimliğin temel bileşenlerini tanımlamak.
 • Raporlama tüzel kişilerinin yanı sıra LEI standardını kullanan tüzel kişiden tüzel kişiye yönelik ilişkileri temsil eden global kimlik taksonomisini veya diğer bir çerçeveyi geliştirmek.
 • XBRL raporlarına dâhil edilen LEI'lerin doğrulanması için fırsatları değerlendirmek ve XBRL uygulamalarına bu tür doğrulamanın dâhil edilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
 • Temel tüzel kişi tanımlayıcısı olarak XBRL raporları içinde LEI'lerin kullanımını uygulamaya koyabilen bir mekanizmaya ilişkin gereksinimleri tavsiye etmek. Bu, ilave bir XBRL özelliği şeklini alabilir, ancak diğer mekanizmalar da dikkate alınmalıdır.
 • LEI'leri kullanan XBRL belgeleri için açıklanan ilişki bilgisinin kullanımı için gereksinimleri tavsiye etmek.

LIX WG, XBRL çerçevesi içinde LEI'lerin kullanımını tanıtan ve LIX WG çıktısının kabul edilebileceği yolları açıklayan bir beyaz raporu veya brifing notunu geliştirecektir. LIX WG'nin 12 aylık dönemde veya daha erken bir dönemde çalışmasını tamamlaması beklenmektedir.

Müşterek çalışma grubu, XBRL International katılımcıları veya GLEIF üyeleri ya da atanmış delegeler olan gönüllülerden oluşacaktır.

XBRL'ye yönelik bir tanıtım

Aşağıdaki bilgi, XBRL Uluslararası web sitesinde verilmektedir:

XBRL, global bir kâr gütmeyen konsorsiyum olan XBRL International tarafından yönetilen dijital iş raporlamasına ilişkin açık bir uluslararası standarttır. XBRL International kamu çıkarına raporlamayı geliştirmeyi üstlenmiştir. XBRL dünya genelinde 50'den fazla ülkede kullanılır. Her yıl, eski kağıt tabanlı raporların yerini daha kullanışlı, daha etkin ve daha kesin dijital sürümleriyle alan milyonlarca XBRL belgesini oluşturmaktadır.

Özetlemek gerekirse, XBRL, raporlama şartlarının yetkili biçimde tanımlanabileceği bir dili sağlar. Ardından bu şartlar mali beyanların veya diğer uyum, performans ve iş raporlarının içeriklerini benzersiz bir biçimde temsil etmek için kullanılabilir. XBRL kuruluşlar arasında hızlı, kesin ve dijital olarak raporlama bilgisi hareketine izin verir.

Kağıt, PDF ve HTML tabanlı raporlardan XBRL'ye geçiş biraz da film fotoğrafçılığından dijital fotoğrafçılığa veya kağıt haritalardan dijital haritalara geçişe benziyor. Yeni format, eskiden mümkün olan her şeyin yapılmasına izin veriyor, bununla birlikte yeni kabiliyet yelpazesini de açıyor, çünkü bilgi açıkça tanımlanır, platformdan bağımsızdır, test edilebilir ve dijitaldir. Dijital haritalarda olduğu gibi, XBRL formatlarındaki dijital raporlar insanların veriyi kullanabileceği, analiz edebileceği ve değer katabileceği yolları basitleştirir.

Sıklıkla 'raporlama barkodları' olarak ifade edilen XBRL raporlamasını daha kesin ve daha verimli kılar. Raporlanan olgularla ilişkili olacak benzersiz etiketlere izin verir, bununla birlikte:

 • İnsanların bunlar içindeki bilgilerin güvenle kullanabilmesini ve kesin olarak analiz edebilmesini sağlamak için raporları yayımlamalarına olanak sağlar.
 • İnsanların bu raporları kaynakta hataları yakalamak ve önlemek amacıyla bir dizi iş ve mantık kuralına göre test etmek için kullanmalarına izin verir.
 • İnsanların farklı dillerin, alternatif para birimlerinin ve tercih edilen stilin kullanılması dâhil olmak üzere ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde bilgiyi kullanmalarına imkân tanır.
 • İnsanların kendilerine verilen verilerin bir dizi gelişmiş ön tanımlı tanımlamalara uygun olduğundan emin olarak bilgiyi kullanmalarını temin eder.

Kapsamlı tanımlamalar ve kesin veri etiketleri, her türlü iş bilgisinin hazırlanmasına, doğrulanmasına, yayımlanmasına, karşılıklı alınıp verilmesine, tüketilmesine ve analiz edilmesine izin verir. XBRL standardını kullanarak hazırlanan raporlarda bilgi, tamamen farklı kuruluşlarda farklı bilgi sistemleri arasında karşılıklı olarak değiştirilebilir. Bu, bir raporlama zinciri genelinde iş bilgisinin paylaşımına izin verir. Bilgiyi raporlamak isteyen insanlar bilgiyi paylaşır, performans bilgisini yayımlar ve tamamen XBRL'ye dayanan doğrudan bilgi işlemesine izin verirler.

Mali beyanlar, risk ve performans raporları gibi özet iş raporlarının paylaşımına izin vermeye ilave olarak XBRL, XBRL raporları halinde toplulaştırılabilen işlemlerin etiketlenmesine izin verme kabiliyetine de sahiptir. Bu işlem kabiliyetleri önemli miktarlardaki destek bilgisinin sistemden bağımsız paylaşımına ve analizine izin verir ve raporlama tedarik zincirlerinin dönüştürülmesi için anahtar olabilirler.

Uluslararası XBRL konsorsiyumu, hem özel hem de kamu sektörlerinden gelen 600'ün üzerinde üye kuruluş tarafından desteklenmektedir. Standart, on yılı aşkın bir süre boyunca geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir ve neredeyse her türlü makul raporlamayı destekler, diğer yandan raporların kalite ve tutarlığı ile birlikte kullanılabilirliklerini geliştiren geniş bir dizi özellik yelpazesini sağlar. XBRL düzenleyiciler, şirketler, hükümetler, veri sağlayıcılar, analistler, yatırımcılar ve muhasebeciler tarafından pek çok farklı yol ve pek çok farklı amaç için kullanılır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Standartlar, Uyum