Haber Odası ve Medya GLEIF Videoları ve Podcastleri

‘LEI ile İş Değeri Yaratmak’ Başlıklı GLEIF Webcasti


  • Tarih: 2017-11-20
  • Görünümler:

16 Kasım 2017 günü Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından, aşağıdaki konuların ele alındığı bir webinar düzenlenmiştir: 3 Ocak 2018 itibariyle uygulamaya konulacak gözden geçirilmiş Avrupa Birliği (AB) Finansal Araç Piyasaları Yönergesi ve Yönetmeliğine (MiFID II / MiFIR) hazır olmak için LEI almaları piyasa katılımcılarına bu vesileyle bir kez daha hatırlatılmıştır. Aynı zamanda LEI veri havuzunda kullanıma sunulan bilgileri sürekli nasıl artırdığımız, veri kalitesini nasıl temin ettiğimiz ve veri kullanıcılarının bilgiye erişimini nasıl daha da kolaylaştırdığımız hakkında bilgiler sunulmuştur. Ayrıca, McKinsey & Company ve GLEIF tarafından gerçekleştirilen, tüzel kişi kimliğinin tanımlanmasının modernleştirilmesi sürecinde LEI kullanılmasının potansiyel yararlarının ele alındığı, LEI’ler hakkındaki araştırmanın başlıca bulguları özetlenmiştir. Araştırma sonucunda hazırlanan beyaz kitap, finans hizmetleri sektörünün tüzel kişi kimliğinin doğrulanmasında daha fazla güvenilirlik, tasarruf ve verimlilikten elde edebileceği değerin yılda 650 milyon ABD dolarını bulabileceğini ortaya koymaktadır.

GLEIF webinar sunumunu PDF formatında indir