Haber Odası ve Medya GLEIF Videoları ve Podcastleri

Dijital Bağlantısı Giderek Artan Bir Dünyada Güveni ve Şeffaflığı Nasıl Garanti Edebiliriz?


  • Tarih: 2022-07-19
  • Görünümler:

Dünya hızla dijitalleşirken, tüzel kişiliklerin de insan müdahalesi olmadan güven inşa edebilmeleri için kimlik işlemlerinin dijital hale gelmesi gerekiyor. Bunun hemen gerçekleşmesi mümkün değil: dijital gerçeklikte güven neredeyse yok gibidir.

LEI'nin daha çok benimsenmesine paralel olarak tüm bu avantajların daha geniş işletme toplulukları tarafından tanınmasıyla GLEIF, gelişim göstererek yeni bir stratejik yön belirledi: her yerdeki tüzel kişiliklerin LEI'yi benimsemelerini sağlamak ve düzenlemenin zorunlu kıldığının ötesinde LEI'lerin gönüllü olarak daha kapsamlı bir şekilde kullanılmalarını teşvik etmek. Hızla dijital hale gelen küresel ekonomide bunu küresel kimlik sağlayarak, güveni koruyarak ve şeffaflığı destekleyerek yapacaktır.

GLEIF'in ("her işletmenin arkasında tek bir global kimlik") olan vizyonu değişmemekle birlikte, kuruluş bu yeni yöne yanıt vermek için bir dönüşümden geçiyor. Sınırlarını düzenlemeye tabi LEI kullanımının ötesine genişletiyor ve kuruluşların LEI'nin çevrimdışı veya çevrimiçi her sektörde kimlik yönetimine nasıl daha fazla güven, verimlilik ve şeffaflık getirebileceğini anlamalarına yardımcı olma taahhüdünü derinleştiriyor.

Teknolojilerin insanların, işletmelerin ve devletlerin kimle etkileşime geçeceklerini ve kime güveneceklerini değiştirmesinin hikayesini anlatmasına yardımcı olmak için GLEIF'in kendisi de dönüşümden geçti. Bunun bilincinde olarak, kuruluş kendini dünyaya sunma şeklini de modern hale getirdi. Dünya genelinde tüzel kişilikler arasında sorumlu etkileşimler sağlayan kayıtların ve bunun temelinde yatan ağın resmi koruyucusu olarak, GLEIF kuruluşun çeşitliliğini ve çevrimdışı ve dijital dünyalarda evrensel uygulanabilirliğini yansıtan yeni bir logo ve slogan da dahil olmak üzere yeni ve net bir marka kimliğine ihtiyaç duyuyordu. GLEIF kimliğinin dış özellikleri değişmiş olsa da başlıca amacı ve ana misyonu aynı kaldı: her yerdeki tüzel kişilikler arasında uzun ömürlü ve doğrulanabilir güven oluşturma.