Haber Odası ve Medya GLEIF Videoları ve Podcastleri

Bir Sonraki Adım: Global LEI Sisteminde ‘Kim Kime Sahip’ hakkında Veri Toplamaya ilişkin İlerleme Raporu


  • Tarih: 2016-09-28
  • Görünümler:

Bugüne kadar Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) referans verisinde mevcut bilgiye, yani tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine 'Düzey 1' verisi olarak atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusunu yanıtlar. Bir sonraki adımda, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini içerecek şekilde geliştirilecektir. Mart 2016'da LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) 'Global LEI Sistemindeki tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama – Faz 1’ başlıklı dokümanı yayınlamıştır. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), proje yönetimini sürdürmekten ve nihai ana şirketler hakkında veri toplamak için LEI tahsis eden kuruluşlar tarafından talep edilen organizasyonel ve teknik standartları geliştirmekten sorumludur. Bu podcast yayınında kısa bir ilerleme raporu sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: GLEIF blog yayını.
Ses dosyasını indir