Haber Odası ve Medya Basın Açıklamaları

GLEIF ve SWIFT, Çok Sayıda Kimlik Platformu Arasında Karşılıklı Kullanılabilirlik Sağlamak İçin İşbirliği Yapıyor

GLEIF, Piyasa Kimlik Kodu (MIC) bağlantısı sunan en yeni sertifikasyon ile global tüzel kişi kimlik kodu tanımlama sistemleri arasında LEI eşleme kabiliyetini genişletiyor


  • Tarih: 2022-11-15

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Piyasa Kimlik Kodu (MIC) ile Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) eşlemesi için sertifikasyon sunarak Swift ile işbirliğinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. MIC ve LEI arasındaki yeni açık kaynaklı dosya eşlemesi GLEIF ve/veya Swift verilerini kullanarak risk analizi ve pazar takibi yapan finansal kurumlar ve kamu kuruluşları gibi pazar katılımcılarının önemli tüzel kişi kimlik kodlarına ücretsiz olarak bağlantı kurmasını ve çapraz referans yapabilmesini sağlayacaktır. Bu, paralel kimlik platformlarının karşılıklı kullanılabilirliği sayesinde karşı taraf hakkında bilgileri toplama, kümeleme ve uyumlamayı kolaylaştıracaktır.

Dünyanın lider güvenli finansal mesajlaşma hizmetleri sağlayıcıları olan GLEIF ve Swift arasındaki bu iş birliği, 2018 yılında İş Kimlik Kodu (BIC) ile LEI'yi birbirine bağlamak için kurulan iş birliğine dayanmaktadır. MIC, ticareti işlemek ve şeffaflaştırmak için kullanılan Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) kodudur ve menkul kıymetler endüstrisi kesintisiz işlemlere doğru geçiş yaptıkça daha fazla ilgi görmektedir.

Basın açıklamasını PDF olarak indir