Haber Odası ve Medya Basın Açıklamaları

GLEIF Tüzel Kişi Kimlik Kodu Tahsis Eden Kuruluşların Akreditasyonuna Başlıyor


  • Tarih: 2015-10-07

Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu Kuruluşu (GLEIF) finansal işlemlerde bulunan tüzel kişilere LEI'leri tahsis eden kuruluşların uygunluğunu onaylayan akreditasyon programının lansmanını yaptı. LEI'ler bu tüzel kişilerin açık ve benzersiz bir biçimde tanımlanmasını sağlıyor. Önceki yetkilendirme prosedürlerine dayalı olarak halen LEI'leri tahsis eden kuruluşlar, gelecekte LEI'leri tahsis etmeyi isteyen herhangi bir kuruluşun yapması gerektiği gibi GLEIF tarafından akredite edilmelidir.
Basın açıklamasını PDF olarak indir