Haber Odası ve Medya Basın Açıklamaları

GLEIF Kimlik Doğrulama ve Kolay Çevrimiçi Veri Toplama Yoluyla Güveni Güçlendirmek için LEI’lerin Makine Tarafından Okunabilir Mali Raporlara Dahil Edilmesine Öncülük Ediyor


  • Tarih: 2019-05-22

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dijital, makine tarafından okunabilir mali dokümanlara Tüzel Kişi Kimlik Kodu’nun (LEI) dahil edilmesine öncülük etti. XBRL International ile ortaklığında GLEIF, 2018 yıllık raporunu, insan ve makine tarafından okunabilen Inline XBRL ve HTML formatında, ilk defa finansal bilgilere GLEIF’in LEI’si yerleştirilmiş şekilde yayınladı. Bu belge, dosyalayan tüzel kişiyi Global LEI Dizini’nde tutulan doğrulanmış LEI referans verileriyle otomatik olarak ilişkilendiren ilk resmi iş raporu olmuştur.

Bir kurumun – ya da iştirakleri, bağlı şirketleri ve ana şirketlerinin – LEI’sini dijital finansal raporlara yerleştirme süreci, stratejik kararları bildirmek için resmi belgelere itimat eden piyasa katılımcılarının (örneğin ticari faaliyette bulunanlar, yatırımcılar, düzenleyici kurumlar) dosyalayan tüzel kişilik hakkındaki bilgileri hızla ve kolayca konsolide etmesine ve doğrulamasına olanak tanır.

Basın açıklamasını PDF olarak indir