Haber Odası ve Medya Basın Açıklamaları

ISO, LEI'leri Dijital Sertifikalara Ekleme Sürecini Standart Hale Getiriyor


  • Tarih: 2020-08-19

ISO, Tüzel Kişi Kimlik Kodlarını (LEI'ler) dijital sertifikalara yerleştirmeye yönelik olarak Sertifikasyon Makamları için standart bir yaklaşım tanımlamıştır. Süreci açıklayan ayrıntılar, Ağustos ayı başında yayınlanan bir revizyonun ardından ISO 17442'ye dahil edilmiştir. LEI entegrasyonunu basitleştirmeye geçiş, tüm dijital sertifikaların serbestçe erişilebilen bir havuzda evrensel bir tanımlayıcıyla doğrulanmış ve düzenli olarak güncellenmiş tüzel kişilik referans verilerine bağlanmasının yolunu açmakta ve ayrıca sertifika sahibinin tüzel kişilik içindeki rolünü de içerebilmektedir. Bu, sertifikaların yönetilmesini, toplanmasını ve muhafaza edilmesini kolaylaştıracak ve genel şeffaflığı artıracaktır.

LEI yönetiminin basitleştirilmesi, dijital takaslarda kimlik yönetimini desteklemekte olup dijital sertifika ekosisteminde daha fazla verimlilik ve üst düzey güven elde etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Basın açıklamasını PDF olarak indir