vLEI vLEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

Gerekli BelgelervLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Sözleşmesi (vLEI Issuer Qualification Agreement)
GLEIF ve GLEIF'in Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum olarak çalışmasını uygun bulduğu bir kurum arasındaki sözleşme. Tüm Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumlar için vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Sözleşmesi aynıdır.

vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Sözleşmesi'nin Ekleri

Ek 1: Gizlilik Sözleşmesi (NDA) (Appendix 1: Non-Disclosure Agreement (NDA))
Gizli bilgileri ele almaya ilişkin gereklilikleri özetleyen bir sözleşme.

Ek 2: vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Programı Kılavuzu (Appendix 2: vLEI Issuer Qualification Program Manual)
Yeterlilik programını açıklayan belge.

Ek 3: vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Programı Kontrol Listesi (Appendix 3: vLEI Issuer Qualification Program Checklist)
Yeterlilik için kontrol ve süreç gerekliliklerinin ayrıntılarını içeren belge.
Aday vLEI Tahsis Eden Kurumlar bu Kontrol Listesinin çevrimiçi sürümünü doldurmalıdır.

Ek 4: vLEI Tahsis Eden Kurum İletişim Bilgileri (Appendix 4: vLEI Issuer Contact Details)
Yeterlilik sürecinde GLEIF ve Aday vLEI Tahsis Eden Kurum ile GLEIF ve devam eden işlemler sırasında Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum'un iletişim bilgilerinden oluşan liste.

Ek 5: Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) (Appendix 5: Qualified vLEI Issuer Service Level Agreement (SLA))
GLEIF ve Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Programı ile sağlanan hizmetlerin ayrıntılarını içeren belge.

Ek 6: Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum TrustMark Kullanım Koşulları (Appendix 6: Qualified vLEI Issuer TrustMark Terms of Use)
TrustMark'ın Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum tarafından kullanılmasına ilişkin koşulların ayrıntılarını içeren belge.

Ek 7: Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum-Tüzel Kişilik Gerekli Sözleşme Koşulları (Appendix 7: Qualified vLEI Issuer-Legal Entity Required Contract Terms)
Bir QVI ve bir Tüzel Kişilik arasında vLEI hizmetleri için yapılan sözleşmeye eklenmesi gereken sözleşme koşullarını belirten belge.