LEI Kod Listeleri

GLEIF Kayıt Makamları ListesiGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından "Kayıt Makamları Listesi" (Registration Authorities List) yayınlanmıştır (aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz). Liste 1000'den fazla ticaret sicilini ve diğer ilgili kayıt ve doğrulama makamı kaynaklarını içermektedir ve listedeki her sicile/makama benzersiz bir kod atanmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis eden kurumlar LEI tahsis süreçlerinde ve raporlamalarında bu koda atıfta bulunacaktır.

Mart 2022'de GLEIF, Kayıt Makamları Listesinin 1.7 sürümünü yayınlamıştır. ROC'nin Fon İlişkileri Politikası ve Yatırım Fonlarının Global LEI Sistemine kaydına ilişkin Kılavuz İlkeler hayata geçirilmesi, Kayıt Makamları listesinin gözden geçirilmesini ve fonlara ilişkin bilgileri doğrulamak için kullanılabilecek kaynakların artırılmasını gerekli kılmıştır. Bu kaynaklar genellikle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonları, Merkez Bankaları, Mali Denetim Makamları vb. kuruluşlardır.

GLEIF Kayıt Makamları Listesinin kullanılması, LEI verilerinin güvenilirliğine ve kullanılabilirliğine ayrıca katkıda bulunur.

Özet: Tüzel kişiliğin verilerinin yerel bir kaynağa göre çapraz referansı

LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin kimliğinin net ve benzersiz biçimde belirlenmesine olanak tanıyan önemli referans bilgilere bağlanmaktadır. Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir. Veri havuzunun bu hedefi karşılama becerisi, güvenilen, açık ve sağlam verilerin bulunabilirliğine bağlıdır.

LEI veri kalitesinin güvence altına alınma süreci, kayıt yapan tüzel kişiden başlamaktadır. Kendi kendine kayıt yoluyla kayıt yapan tüzel kişi, tercih ettiği LEI tahsis eden kuruma, doğru tüzel kişi referans verilerini sağlamak zorundadır. LEI tahsis eden kurumlar (ayrıca "Yerel İşletim Birimleri" veya LOU'lar olarak da ifade edilirler) kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sağlar ve LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim şeklinde görev yapar.

GLEIF tarafından yayınlanan Kayıt Makamları Listesi, tüzel kişi tarafından sağlanan bilgilerin yerel yetkili kaynaktan çapraz referansını ilk kez standart hale getirmektedir. Bu liste ile GLEIF, LEI verilerini kullananların LEI ile diğer veri kaynakları arasında kolaylıkla bağlantı kurmasına olanak tanımaktadır.

LEI tahsis eden kurumlar, yerel yetkili kaynağa göre çapraz referansın standart hale getirilmesini ve LEI kaydına dâhil edilmesini sağlamalıdır

LEI verilerini kullananlar, tüzel kişi ile bağlantılı yetkili kaynağı tanımlayabileceklerdir. İlgili kod, LEI kaydını meydana getiren bilgilerin bir parçası olacaktır. Tüm LEI kayıtları kamuya açıktır ve GLEIF web sitesindeki Global LEI Dizini bağlantısı kullanılarak ücretsiz olarak erişilebilir.

‘"Ortak Veri Dosyası" (CDF) formatlarında LEI tahsis eden kurumların, LEI ve ilgili referans verilerini raporlama biçimleri tanımlanır. Bu standart esasında, LEI tahsis eden kurumlar, BusinessRegisterEntityID alanını kullanarak tüzel kişinin bağlı olduğu yerel yetkili kaynağı tespit edebilecektir. Bu alan iki unsur içermektedir:

  • Kayıt: İşletme kaydını veya EntityID (sonraki maddeye bakın) değerini sağlayan diğer kayıt makamını tanımlayan kod. Bundan sonra bu, GLEIF Kayıt Makamları Listesi'ne eklenen yetkili kaynağa atanacak kod olacaktır.
  • EntityID: Yetkili kaynağın sürdürdüğü şekliyle tüzel kişiliğin tanımlayıcısı (yerel numara).

EntityID mevcut değilse, sicil bu kimlik numarası olmadan rapor edilebilir.

GLEIF Kayıt Makamları Listesi'nin uygulanması

GLEIF, LEI tahsis eden kurumların Kayıt Makamları Listesine uyumunu denetleyecektir. Kayıt Makamları Listesinin her yeni versiyonu yayınlandıktan sonra LEI tahsis eden kurumların tüm değişiklikleri sınırlı bir zaman çerçevesi içerisinde uygulaması gerekir.

GLEIF Kayıt Makamları Listesi gelişimini sürdürecektir. Belgede değişiklik yapılmasına yönelik istekleri veya yorumlar info@gleif.org adresine gönderilmelidir.

GLEIF, Kayıt Makamları Listesini farklı formatlarda sunmaktadır (aşağıya bakın).


İndirilebilir İlgili Dosyalar