LEI hakkında Ortak Veri Dosyası Formatları

Önceki SürümlerTüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) referans verisinde sunulan iş kartı bilgileri, örneğin tüzel kişinin resmi unvanı ve kayıtlı adresi "Düzey 1" verisi olarak anılır. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. LEI-Ortak Veri Dosyası (CDF) formatı, LEI tahsis eden kurumların LEI ve Düzey 1 referans verilerini nasıl rapor edeceklerini tanımlar.

LEI-CDF formatı sürüm 1.0 başlangıçta Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından geliştirilmiş ve Ağustos 2014'te tüm LEI tahsis eden kurumlar için zorunlu kılınmıştır. Ardından, standardı sürdürüp daha da geliştirme sorumluluğunu Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) üstlenmiştir.

Formatın önceki versiyonu referans olarak aşağıda sunulmaktadır.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

• PDF olarak indirin:LEI Ortak Veri Dosyası (LEI-CDF) Formatı (LEI Veri Dosyası Formatı Versiyon 1.0) (LEI Common Data File (LEI-CDF) Format (LEI Data File Format Version 1.0))
• İlgili XML şema tanımı ayrı olarak buradan indirilebilir: lei-data-file-format.xsd
• PDF olarak indirin:LEI-CDF V2.1 Uygulama Kılavuzu (Versiyon 1.3) (LEI-CDF V2.1 Implementation Guide (Version 1.3))