LEI ISO 17442: Global Standart

ISO 17442 2. Bölüm: Dijital Sertifikalarda LEIDijital sertifikalar yaygın bir şekilde kullanılıyor, standartları ve teknoloji platformları gelişmiş ve denetimden geçiyor. Birçok kanun yapıcı ve politika belirleyici dijital imza yasalarının temeline dijital sertifikaları koymuştur. İlgili hizmetlere ve ürünlere büyük ölçüde erişilebilir.

LEI'lerin dijital sertifikalarda kullanımını kolaylaştırmak için 2020'de ISO standart 17442-2 yayınlandı. Bu sertifika yetkisi sektörünün LEI'leri sürekli olarak dijital sertifikalara ekleyebilmesi için gerekli teknik standarttır.

Güncellenmiş LEI ISO standardının yayımlanmasıyla GLEIF, iş bağlamında sertifika ve mühürlerin tahsisinde LEI'lerin yerleştirmeleri için kuruluşları teşvik etmek amacıyla Sertifika Yetkilileri ve Güven Hizmeti Sağlayıcıları, aşağı yönde uygulama tedarikçileri, özel ve kamusal politika belirleyicileri ile etkileşime geçmeyi istiyor. Bu şirket mühürleri ve bir şirketin adına hareket eden kişileri de kapsıyor. Bu aynı zamanda tüzel kişi eğer daha edinmediyse kendisine LEI tahsis edilmesiyle de sonuçlanıyor.

GLEIF LEI yerleştirilmiş dijital sertifikaların dijital dönüşümün önemli bir parçası olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni, geçerli dijital sertifikanın kendisinin imzalayanın kimliğini doğrulaması ve kişinin imzasının dokümanın bütünlüğünü kesinleştirmesi ve geçerli zaman damgaları kullanarak zamanını çerçevelemesidir. Bu sebeple LEI'leri dijital sertifikalar ve doküman e-imza işlemleriyle birleştirmek, LEI zaten organizasyonel kimliklerde güvenilir veri sağlayan, küresel ve emniyetli bir mekanizma olduğu için ek bir güven katmanı sağlayabilir.

Bu modeli kullanarak kuruluşun konumu fark etmeksizin sertifika doğrulanmasının yapıldığı şekilde veriler her zaman otomasyon kullanımı ile kontrol edilebilir. LEI yerleştirilmiş dijital sertifikalar aynı zamanda düzenli olarak güncellenen LEI referans verisine link sağlar ve bu şekilde iptal için daha da fazla otomatikleştirilmiş kontrole imkan tanır. Net sonuç, bir kuruluşun verileri ile şirketin adına hareket edenlerin kimliği üzerine sağlam ve güvenilir doğrulamadır.

GLEIF'in yıllık raporu LEI yerleştirilmiş dijital sertifika kullanmanın önemi üzerine bir gösterim sunuyor. GLEIF’in 2019 yıllık raporu, Avrupa Tek Elektronik Formatı (ESEF) biçiminde yayınlanmış bir rapor halindeki en iyi uygulama örneğini sunmak üzere ESMA tarafından web sitesinde yayınlanmıştır. Rapor, insan ve makine tarafından okunabilir Satır İçi XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ve HTML biçiminde ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) hem yıllık rapora hem de raporun imzaya yetkili üst yöneticilerinin dijital sertifikalarına eklenmiş şekilde yayımlanmıştır. Bu iki özelliğin birleşimi tamamen eşsiz bir özellik sağlamaktadır: Hem belgenin gerçekliğini hem de içeriğinden sorumlu temel kişileri onaylayan, anında kullanılabilir ve dijital olarak doğrulanabilir kimlik bilgileri.

Daha fazlasını öğrenmek için lütfen GLEIF'e buradan ulaşın: info@gleif.org.