GLEIF GLEIF Katılımı

GLEIF CA Paydaş GrubuGLEIF Sertifikasyon Makamları (CA'lar) Paydaş Grubu, dijital kimlik ürünleri arasında LEI kullanımının koordinasyonunu sağlayıp küresel bir yaklaşımı teşvik etmek için Sertifikasyon Makamlarına ve Güven Hizmeti Sağlayıcılarına (TSP’ler) açıktır.

Grup dijital kimlik ekosisteminde güveni ve şeffaflığı geliştirmek için aşağıdaki amaçları gütmektedir:

  • Dijital kimlik sektöründe LEI kullanımını ve kullanım senaryolarını müşterek olarak tanıtmak.
  • ISO standardı 17442-2'de açıklandığı gibi dijital sertifikalarda LEI kullanımını kabul edip uygulamak.
  • Basit kullanım senaryoları oluşturmak ve dijital sertifikalarda LEI kullanımı için en iyi uygulamaları belirlemek yoluyla CA sektöründe pazar farkındalığı ve yaygın bilgiler oluşturmak.
  • GLEIF CA Paydaş Grubu'nun GLEIF'ın mevcut LEI hizmetleri hakkındaki görüşlerini ifade etmesini ve gelecekte LEI hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik girdide bulunmasını sağlamak.
  • Özel sektör ve kamu sektöründeki mevcut ve yakında gerçekleşecek girişimler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla GLEIF, CA'lar ve TSP'ler arasında iletişimi kolaylaştıran açık bir platform oluşturmak.

Temsilci CA'lar ve TSP'ler GLEIF'ın misyonuyla ilgili veriler ve veri dağıtımında önemli bir kapasiteye sahiptir ya da bu kapasiteyi desteklemektedir. Dolayısıyla müşterilerine dijital sertifikalar gibi ürünlerine ve hizmetlerine eklenen LEI verileri sunabilmektedirler.

GLEIF, CA'ları ve TSP'leri grubun katılımcıların yeni hizmetler oluşturması ve mevcut durumda sunduklarına değer eklemesi için bilgi ve deneyimleri paylaşma fırsatı sunan ve üç ayda bir yapılan toplantılarına katılmasını memnuniyetle kabul etmektedir. Çin Mali Sertifikasyon Kurumu (CFCA), DigiCert, InfoCert, Entrust Datacard, ICAI Hindistan ve SwissSign katılacaklarını onaylamış durumdadır.

Daha fazla bilgi edinmek veya gruba katılmak için lütfen info@gleif.org adresine e-posta gönderin.