GLEIF GLEIF Katılımı

GLEIF GIFI İlişki GrubuGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Global Ölçekte Önemli Finansal Kurumlar (GIFI) İlişki Grubunun öncelikli hedeflerinden biri, GLEIF ve global ölçekte önemli finansal kurumlar arasında güçlü bir ilişki tesis edilmesidir. GLEIF GIFI İlişki Grubu aşağıdaki hedefler doğrultusunda oluşturuldu:

  • GLEIF ve global varlık yöneticilerini, bankaları, sigorta ve reasürans şirketlerini de içeren bir dizi finansal kurum arasındaki iletişimi kolaylaştıran açık bir platform oluşturmak.
  • GLEIF GIFI İlişki Grubunun GLEIF’in mevcut Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) hizmetleri veya LEI hizmet geliştirmeleri hakkındaki görüşlerini ifade etmesine olanak tanımak ve ilave LEI hizmetleri geliştirilmesinin şartlarını belirlemek.
  • LEI ve kullanılabileceği alanların ortak tanıtımını yapmak.
  • GLEIF’in LEI verisi kullanan finansal kurumların gereksinimlerini anlamasına olanak tanımak.
  • Kamu sektöründe ya da özel sektörde mevcut olan veya gelecekte yapılacak girişimler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve görüş paylaşmak.
  • Ortak Veri Dosyası Formatı ve diğer Global LEI Sistemi standartlarındaki güncellemelerin bildirilmesi için etkin bir araç oluşturmak.

GLEIF GIFI İlişki Grubu, işlem, ürün veya hizmetlerinde müşterilerinin ve iş ortaklarının LEI bilgilerini kullanan veya kullanmayı planlayan büyük bankaların, global varlık yönetim firmalarının, sigorta şirketlerinin ve diğer finansal kurumların temsilcilerinden meydana gelir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz info@gleif.org.

LEI ile iş değeri yaratılması hakkında detaylı bilgiler şu kaynaklarda bulunabilir: McKinsey & Company ve GLEIF işbirliği ile hazırlanan ‘Tüzel Kişi Kimlik Kodu: Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri’ (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) ve GLEIF raporu ‘LEI ve KYC: Tüzel Kişi Kimliğinin Belirlenmesinde Yeni Bir Gelecek’ (LEI in KYC: A New Future for Legal Entity Identification).


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: Görev Tanımı – GLEIF GIFI İlişki Grubu Tüzüğü (Terms of Reference – GLEIF GIFI Relationship Group Charter)