LEI Verisi LEI Verisini Sorgulama

Sorular ve YanıtlarGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) yüksek kaliteli Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) verisinin izlenmesinden ve sağlanmasından sorumludur. LEI tahsis eden kurumlar tarafından kaydedilen ve Global LEI Dizini ile GLEIF web sitesinde yayımlanan tüzel kişi referans verilerinin kalitesi aylık GLEIF veri kalitesi raporları kapsamında değerlendirilir.

Ek olarak, GLEIF doğrulamayı ve gereken durumlarda ilgili referans veriler dâhil olmak üzere Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kayıtlarının hızlı güncellemesini başlatmak için ilgili herhangi bir tarafa çevrimiçi bir sorgulama olanağını sunar.

Kalite yönetiminde Global LEI Sisteminde beklenen yüksek standartları karşılamayan veri unsurlarıyla karşılaşmanız halinde, sizi GLEIF’in merkezi sorgulama olanağı aracılığıyla bir LEI veri sorgulaması yapmaya davet ediyoruz.

Bu, GLEIF’in bu yolla yapılan tüm sorgulamaları izlemesini ve bunlara yönelik güncellemeler sunmasını sağlar; sorgunuz, standartlaştırılmış ve otomatik bir yolla oluşturulacak ve LEI’yi hangi LEI tahsis eden kurumun yönettiğine bakılmaksızın bu yolla LEI tahsis eden kuruma iletilecektir.

Aşağıdaki sorular ve yanıtlar GLEIF sorgulama olanağı hakkında daha ayrıntılı bilgiyi sağlar.

Bir LEI veri sorgulaması nedir?

Sorgulama, LEI kayıtları arasındaki veri tutarlılığı veya ilgili referans verilerinin doğruluğu ve bütünlüğü konusundaki her türlü şüphe anlamına gelir. Ayrıca, olası çift girişlerin veya LEI ile ilgili kurumsal işlemlere zamanında yanıt verilmediği durumların gösterilmesine olanak tanır. Buna, LEI Araması 2.0’da gösterilen, ilişki bilgilerine dair sorgulamalar da dahildir.

Tüm ilgili taraflar herhangi bir LEI için LEI verisi kaydına ilişkin sorgulama başlatabilir. Mevcut veriden daha doğru olduğunu değerlendirdiğiniz yeni veriyi önerebilir veya (örneğin, doğru verinin ne olduğunu bilmiyorsanız) bir veri alanının neden güncellenmesi gerektiğini ayrıntılandıran bir yorumda bulunabilirsiniz.

Ayrıca, LEI kodu bakımından LEI kaydını da sorgulayabilirsiniz:

  • Münhasırlık (bir tüzel kişi birden fazla LEI koduna sahiptir).
  • Uygunluk (yasal yapı bir LEI için uygun değildir).
GLEIF sorgulama hizmeti nedir?

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından sunulan sorgulama olanağı, herhangi bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) verisi kullanıcısına bir LEI kodunun benzersizliğine, LEI kayıtları arasında referans bütünlüğüne veya ilgili referans verisinin kesinliği ve tamlığına ilişkin şüpheleri doğrulama fırsatını sağlayan merkezi bir iletişim noktasıdır. Ayrıca, olası çift girişlere veya LEI ile ilgili kurumsal işlemlere yönelik zamanında yanıtın verilmemesine işaret edilmesine de izin verir.

Bir sorgulama GLEIF web sitesinde mevcut çevrimiçi form kullanılarak kaydedildiğinde GLEIF bilgiyi ilgili LEI tahsis eden kuruma takip için derhal gönderir. Her bir LEI tahsis eden kurum, yönettikleri LEI'ler için referans verisini içeren sorgulamalara yanıt verir.

GLEIF, LEI'lerin ilgili standartları izlemelerini ve veri kalitesini sürdürmelerini sağlamak amacıyla sorgulamalara ait ilerlemeyi kaydeder ve izler, ancak LEI tahsis eden kurumlar sağladıkları veriden nihai olarak sorumlu kalacaktır.

Bir sorgulama neden gönderilmedi?

Tüm sorgulamalar, teklif edilen değişiklikler LEI tahsis eden kurum tarafından kabul edilirse Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) veri kaydının Global LEI Dizininin dışında kalmasına neden olacak veri hataları bakımından otomatik olarak kontrol edilirler.

Teklif edilen veri değişikliklerinin karşıt olmamasını sağlayan bazı ilave kontroller de gönderilmekte olan bir sorgulamayı da engelleyebilir. Bundan kaçınmak için bir sorgulamayı girerken, lütfen ekran ipuçlarını ve yönlendirmelerini izleyin.

Lütfen Güvenlik Sorusu görevini tamamlandığınızı kontrol edin (otomatik sorgulama girişini önlemeyi amaçlayan).

Sorgulamamla birlikte ne türde kanıt göndermem gerekiyor?

Her bir sorgulama için gereken kanıtın kesin türü sorgulanan belirli alan(lar)a dayalı olarak değişiklik gösterecektir.

Kanıt, aşağıdaki formatlarda gönderilebilir:

  • Dosya yükleme.
  • Çevrimiçi dosyalara ait bilgiye yönelik bağlantılar veya serbest metin açıklaması veya referans dâhil metin.
Bir sorgulamayı gönderdiğimde ne olur?

Sorgulanan LEI verisini yöneten Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis eden kurum sorgulamanızı alacaktır.

E-posta yoluyla sorgulamanızın bir onayını ve özetini alacaksınız.

Hâlen açık olan bir sorgulama hakkında bir LEI tahsis eden kurum ile nasıl iletişim kurarım?

Sorgulanan LEI verisini yöneten LEI tahsis eden kurum sorgulamanızı alacaktır.

LEI tahsis eden kurum sorgulamayı araştıracak ve söz konusu tüzel kişiye (gereken durumda) danışacaktır. Bu noktada, hâlen sahip olabileceğiniz herhangi bir kaygıyı içeren e-posta yoluyla LEI tahsis eden kurum ile iletişim kurma fırsatınız olacaktır.

LEI tahsis eden kurum değerlendirme sonucunun ayrıntıları ile birlikte sizinle iletişime geçecektir.


İndirilebilir İlgili Dosyalar