LEI Verisi GLEIF Veri Kalite Yönetimi

Veri Kalitesi Raporları HakkındaGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) açıkça tanımlanmış kalite kriterlerine dayalı olarak Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Sistemindeki GLEIF veri kalite seviyesi değerlendirmesinin sonuçlarını özetleyen aylık veri kalitesi raporları yayınlamaktadır:

LEI popülasyonu bağlamında veri kalitesi konseptini açıklamak için GLEIF, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ve LEI tahsis eden kurumlar ile yakın diyalog halinde, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen standartları kullanarak bir dizi ölçülebilir kalite kriteri tanımlamıştır. Bunlar, LEI veri kayıtlarının eksiksiz olması, kapsamlılığı ve bütünlüğü gibi kriterleri içerir. Bir dizi tanımlanmış kalite kriterinin oluşturulması, Global LEI Sistemi'ndeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt oluşturur.

GLEIF veri kalitesi programı, LEI veri havuzunun (bir LEI ile kimliği tanımlanabilen tüzel kişiler hakkında kamuya açık bilgiler) kalitesinin izlenmesini, değerlendirilmesini ve daha da iyi duruma getirilmesini sağlar. Sonuç olarak, global pazar genelindeki kullanıcılar LEI popülasyonunun sürekli artan güvenilirlik ve kullanılabilirliğinden faydalanarak kolaylıkla kimlik tespitinde bulunabilirler.

Veri kalitesinin sürekli optimizasyonu

Özetlenirse: LEI veri kalitesini sürdürme süreci, tüzel kişinin kaydedilmesi ile başlar. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan tüzel kişi doğru LEI referans verilerini sağlamalıdır. LEI tahsis eden kurum (ayrıca ‘Yerel İşletim Birimi’ olarak da ifade edilir) LEI referans verisini, yerel resmi kaynaktan – örneğin, ulusal Ticaret Sicili – doğrulamalı ve LEI standardına uyumlu bir LEI tahsis etmelidir.

Tüzel kişiye bir LEI tahsis edildiğinde, bu kod LEI'yi tahsis eden Yerel İşletim Birimi tarafından ilgili tüzel kişi referans verisiyle birlikte yayımlanır. Her bir Yerel İşletim Birimi, tahsis ettiği LEI'ler ve ilgili referans verisini içeren günlük güncellenmiş dosyalar yayımlar. ‘Ortak Veri Dosyası formatları’ LEI tahsis eden kurumların kendi LEI'lerini ve LEI referans verilerini nasıl bildireceklerini tanımlar. GLEIF, bugüne kadar tahsis edilen tüm LEI'ler hakkında bilgi veren ve günlük olarak güncellenen Global LEI Dizinini yayımlamaktadır.

GLEIF tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanan LEI veri kayıtları belirli kalite kriterlerine göre günlük olarak denetlenir. Bu denetimler, mevcut durumda veri kayıtlarının tutarlı ve makul olup olmadığını tespit eder. GLEIF, LEI tahsis eden kurumlara performans değerlendirme sonuçlarının detaylarını içeren günlük bir rapor gönderir. GLEIF halihazırda veri kalitesi denetimlerini LEI-Ortak Veri Dosyası formatı versiyon 2.1 esasında gerçekleştirmektedir.

Buna ek olarak GLEIF, LEI veri kalitesinin seviyesini değerlendirmek için bir metodoloji de geliştirmiştir. ‘LEI Toplam Veri Kalitesi Puanı’, raporlama dönemi esnasında kayıtların belirli veri kriterlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için yapılan denetimleri başarılı olarak geçen tüm LEI veri kayıtlarının yüzdesini temsil eder. GLEIF tarafından yapılan denetimler 'Veri Kalitesi Kural Ayarı' (Data Quality Rule Setting) belgesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir (burada bulunabilir). GLEIF veri kalitesi yönetimi programını sürekli olarak iyileştirme amacıyla, denetimler sürekli geliştirilmektedir. Her bir rapor için LEI veri havuzunun kalitesi 'Veri Kalitesi Kural Ayarı' (Data Quality Rule Setting) başlıklı belgenin en son versiyonunda belirtilen denetimler gerçekleştirilerek değerlendirilir.

Tanımlar, yapılan denetimler ve LEI Toplam Veri Kalitesi Puanını oluşturmak için kullanılan metodoloji de dâhil olmak üzere, geçerli kalite kriterleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, lütfen ‘Sorular ve Yanıtlar’ ve ‘Destekleyici Belgeler’ başlıklı GLEIF Web sitesi sayfalarına başvurun. İleriye dönük olarak, GLEIF veri kalitesi yönetimi programı önceden tanımlanan kalite kriterlerini ve ilgili denetimleri kademeli olarak uygulayarak gelişimini sürdürecektir.

160201-v2-1-lay-gleif-gleis-participantsdataqualityvaulechain.tr-750x589