Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Ödeme İşlemlerinde Bir Dönüşüm Haritası: FSB Benzersiz Kimlik Kodlarını Gelişmiş Sınır Ötesi Ödemeler İçin Bir Yapı Taşı Olarak Görüyor

Clare Rowley, global bir Benzersiz Kimlik Kodu hakkında GLEIF ve diğer paydaşlara danışılan ve FSB'nin LEI'nin benimsenmesini hızlandırmak için seçenekler aradığını da gösteren FSB'nin Sınır Ötesi Ödemelerin Geliştirilmesi için yaptığı yol haritasını benimsiyor


Yazar: Clare Rowley

  • Tarih: 2021-02-18
  • Görünümler:

Her geçen gün hızla dijitalleşen bir dünyada, G20'nin sınır ötesi ödemeleri geliştirmeyi hedeflediği kesin. Sınır ötesi ödeme hizmetlerinin daha hızlı, ucuz, şeffaf ve kapsamlı hale gelmesi sayesinde küresel seviyede insanların ve ekonomilerin yararlanabileceği ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ve finansal katılımda gelişim bekleniyor. Dünya genelindeki mevcut salgının ekonomik sonuçları, bu geçişin oldukça yakın bir zamanda yaşanacağını gösteriyor.

Bu uluslararası öncelliği desteklemek için Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ekim ayında Sınır Ötesi Ödemelerin Geliştirilmesi üzerine yol haritasının 3. Bölümünü yayınladı. Belge, Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI) ve bağlantılı diğer uluslararası paydaşların birlikte çalışmaları sonucunda geliştirildi. Sınır ötesi ödemelerde uyuşmazlıkların ve engellerin açıklanması açısından FSB'nin yayınladığı 1. Bölüm raporuna ekleme yaparken, 19 yapı taşı şeklinde listelenen gerekli cevap unsurlarını açıklayarak CPMI'nin 2. Bölüm raporunu oldukça detaylandırıyor.

Raporda FSB, zorlukların üstesinden gelmek için küresel koordinasyon ve eylem gereken birkaç önemli başlık maddesi sıralıyor. Mevcut ödeme ekosistemini geliştirmeyi ve yeni ortaya çıkmakta olan ödeme altyapılarını ve düzenlemeleri kapsamayı amaçlayan bu başlık maddeleri, FSB yetkili üyeleri, standart koyucular ve uluslararası kuruluşların birlikte karar verdiği eylem ve zaman dilimlerine uygun olarak yapı taşları yoluyla hayata geçiriliyor. Bu yaklaşım hırslı ama mümkün hedefleri olan yüksek düzeyde bir plan ortaya koyuyor.

Ödeme işlemleri dijitalleşmenin temelinde yer alır. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, Dijital Finans Paketinin bir parçası olan bir Perakende Ödeme Stratejisini sundu. Uluslararası ödeme işlemleri bu stratejinin temelini oluşturuyor ve özellikle küresel standartlar açısından G20'nin yol haritasını destekliyoruz. Sınır ötesi ödeme işlemlerinde maliyeti düşürebilen güvenilir ve bilinen bir araç olduğu için LEI'ye büyük önem verilecek. - Ceu Pereira, Takım Lideri, Avrupa Komisyonu'nda Perakende Ödemeleri

Global Benzersiz Kimlik Kodları: sınır ötesi ödemeler için bir yapı taşı

FSB'nin sınır ötesi ödemelerin geliştirilmesi yol haritasında önemli bir yapı taşı olan "vekil sicilli Benzersiz Kimlik Kodlarının Kurulumunun" tanımlanması GLEIF için büyük önem taşıyor. Bu yapı taşı başlık maddeleri şu şekilde not edilmiş: Veri ve pazar uygulamalarını geliştirerek veri kalitesini ve kesintisiz işlemleri arttırmak.

Yol haritasının eylem odaklı çatısı altında, FSB ve GLEIF; CPMI, Dünya Bankası, IMF, Uluslararası Standartlar Organizasyonu ve diğer paydaşlarla birlikte şu amaçlar doğrultusunda çalışmaya hazırdır: "LEI'nin de dahil olduğu tüzel kişilere yönelik mevcut kimlik kodlarını göz önünde bulundurarak, sınır ötesi ödeme işlemleri ve potansiyel diğer finansal işlemler için global bir Benzersiz Kimlik Kodu (UI) geliştirmek amacıyla engellerin ve olanakların araştırılması... İnceleme aynı zamanda şunları gözden geçiriyor:

  • Vize ve vekil sicili gibi ödeme bilgileri içeren kullanıcı arayüzleriyle eşleşen mekanizmaların değerlendirilmesi,
  • Teknik, yönetim ve politika ile ilgili sorunlarda rol oynayan FATF'nin (Financial Action Task Force) da dahil olduğu, ilgili standart belirleyici kurumların çalışmalarının göz önünde bulundurulması,
  • Mevcut kimlik kodlarını işaretlemenin bir yolunun bulunması."

Bu ortak çalışmanın Ekim 2020'den Aralık 2021'e kadar devam etmesi planlanıyor ve GLEIF bu konu üzerinde çalışma fırsatını iple çekiyor.
Ayrıca GLEIF, "Benzersiz Kimlik Kodlarının Kurulumu..." yapı taşına işaretlenmiş bir başka eylem olarak FSB, Tüzel Kişi Kimlik Kodu Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI-ROC) ve ulusal yetkililerle sıkı bir iş birliği içinde LEI'yi geliştirmenin yolları üzerinde çalışacak. Bu çalışma Haziran 2021'den Haziran 2022'ye kadar devam edecek.

GLEIF'in bakış açısından, FSB'nin sınır ötesi ödemelerin geliştirilmesi yol haritasının tüzel kişi, kimlik kodu ve düzgün çalışan küresel bir ödeme işlemi ekosistemi arasında belirgin bir bağlantı çizmesi oldukça umut verici. Sınır ötesi bir işlem olsun veya olmasın, bir işlemde tarafların kimliklerini benzersiz bir şekilde tanımlayan bir sistemin yokluğu, özünde şeffaflığı ve ödemelerin güvenliğini sınırlandırıp sahtekarlıkların takip edilmesini zorlaştırıyor. FSB'nin, tüm uluslararası topraklarda kimlik doğrulamaya imkan tanıyabilecek olan, standart haline gelmiş küresel bir tüzel kişi kimlik kodu tanımlama çalışmaları takdir edilmesi gereken bir çabadır. Böyle bir çalışma, dikkate değer sayıda ekonomik ve ticari fırsatın doğmasıyla sonuçlanabilecek, küresel ticari güvenin artmasını sağlayabilir.

LEI'den yararlanılabilir mi?

Kurumların ödeme işlemi yapılırken ve ödemeler işlenirken tarafların kimliklerini şeffaf bir şekilde görebilmeleri bir gerekliliktir. Bu, farklı yargı alanlarından tüzel kişilerle iş yaparken sorunlu bir süreçtir. İşlem yapılan karşı tarafın ve esas lehtarının benzersiz kimliği kolayca tanımlanabilse uçak yolculuk ödemeleri ve KYC işlemleri çok daha kolaylaşabilirdi. LEI'nin sınır ötesi ödemelerde kullanımı tüm dünyada kurumlara kayda değer avantajlar sağlayabilir. - Dr. Franz Kaiser, Hazine Defterdarlığı ve Orta Ofis Başkanı, Airbus'de Finans FTR

FSB'nin LEI'yi bu girişim bağlamında değerlendirmeye olan bağlılığı da oldukça umut veren bir haber. Bu yol haritası, LEI'nin sınır ötesi ödeme alanlarında tüzel kişilerin kimliklerinin belirlenmesinde oynayabileceği rolü değerlendirebilmek için araştırma gerektiren çalışmaların gerektiğini açıkça gösteriyor. Benzersiz Kimlik Kodunun ileri sürülmesi için küresel bir uzlaşma olması gerektiği kesin. İşte LEI'nin asıl gücü de burada yatıyor; ortak ödeme standartları çoğu zaman büyük ve farklı paydaş gruplarının işbirliği ile şekillenir ve LEI bu tür bir küresel uzlaşmanın mirasıdır. 2008 ekonomik krizini takiben türev piyasalarında şeffaflık sağlamak amacıyla geliştirilen LEI'nin küresel ödemeler alanında şeffaflık sağlama gibi önemli bir rol oynaması evrimsel sürecindeki bir sonraki adım olması açısından oldukça doğaldır. Bu, tüzel kişilerin kimliklerinin küresel seviyede doğrulanması için anında bir çözüm üretebilecek oldukça sağlam bir tekliftir. Bu teklif, küresel seviyede bireyler için benzersiz kimlik kodu ihtiyacının nasıl sağlanacağı sorusuyla ters düşmektedir. Böyle bir durumda, anında bir çözüm o kadar kolay gözükmüyor.

FSB'nin geleceğe hazır bir küresel ödeme işlemleri ekosisteminin temellerini sağlam atmak istediğini biliyoruz ve küresel ödemeler alanının dönüşümünde GLEIF'in oynadığı ortak çalışmaya açık, değerli role bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sınır ötesi ödeme hizmetlerinin geliştirilmesine, belli bir amaca yönelik katkıda bulunmamız ve ilerlemeye devam etmemiz dışında FSB görüş alımlarında etkileşime girerek kendi rolümüzü oynamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Finansal istikrar üzerine olan katkıları haricinde, LEI'ler aynı zamanda ödemeler ekosistemini de geliştirebilir. Bu tür bir destek gelişmiş AML ve yaptırım taramalarından ödeme işlemlerinde daha etkili iç anlaşma sağlanmasına kadar birçok fayda sağlayabilir. Ödeme işlemlerindeki önemi ve gittikçe daha veri tabanlı bir sisteme geçen ekonomide önemli bir araç olan İngiltere Bankası 20022 CHAPS ödeme mesajlarına LEI'yi dahil edecek. Bu, Şubat 2023'te "tercihe bağlı gönderim" temelinde başlayacak. 2024 baharından itibaren LEI'nin iki finansal kurum arasında ödemeler için gönderilmesi zorunlu hale getirilecek. Umuyorum zamanla LEI kullanımının artmasıyla daha geniş bir ödemeler grubunda zorunlu hale getirebileceğiz. Daha geniş bir kritik kitleye ulaşabilmek en önemli ilerlemenin yapılabilmesine imkan tanıyacak. - Victoria Cleland, İngiltere Bankası, Ödeme İşlemleri ve İnovasyon, Banka İşlemleri Yetkili Müdürü

Avrupa'daki finansal kurumlar verimli ve güvenli bir şekilde ödemeleri işleyebilmeleri için hepsinin aynı teknik dili konuşması gerekiyor. Bu nedenle, EPC SEPA ödemesi ve ödeme ile ilgili planlarda tüm paydaşların ortak olarak anlayabileceği bir veri alışverişini sağlayabilmek için küresel açık standartlardan yararlanıyor. Dolayısıyla, EPC Küresel LEI Sistemi'nin büyümesine ve kurumları desteklemesine sevinmekte ve RTP hizmet sağlayıcılarının (SP'ler) kimliklerini tanımlayabilme seçeneği olarak yeni SEPA Request-to-Pay (SRTP) programında LEI'yi kullanmaya hazır. - Javier Santamaria, European Payments Council Başkanı ve GLEIF Kurul Üyesi

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Clare Rowley, Global Legal Entity Identifier Foundation'da (GLEIF) İş Operasyonları Müdürüdür. Rowley, GLEIF’de çalışmadan önce ABD Federal Deposit Insurance Corporation’da banka çözümleme programlarının iyileştirilmesine yönelik teknolojik girişimleri yönetti ve yüksek riskli mortgage kredilerine ilişkin araştırmalara katkıda bulundu. Rowley, CFA® sertifikasına sahiptir ve Northwestern University'de Öngörücü Analiz alanında master yapmıştır.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Yönetim, LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Açık Veri, Standartlar, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)