Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI Lightbulb Blog Dizisinde 1 Numara - LEI Kabulü ve Destekçiliğinde Odak Noktası: Güçlü Yasal Köklerden Doğan "İş Dünyası İçin Tek Küresel Kimlik"in Artan İvmesi

GLEIF'in bu yeni "LEI Lightbulb Blog Dizisi" hangi sektör liderleri, yetkililer ve kuruluşların LEI'yi desteklediğini ve neden desteklediğini vurgulayarak kamu sektöründe ve özel sektörlerde, coğrafi bölgelerde ve kullanım senaryolarında LEI'nin kabulünün ve destekçiliğinin kapsamına ışık tutacak. GLEIF, güçlü düzenleyici köklerden elde edilen başarının yeni ve gelişen uygulamalar genelinde ilave LEI mevzuatı ve LEI'yi gönüllü benimseme açısından destekçilerde ani artış sağladığını göstererek sektörden bağımsız biçimde dünya genelindeki işletmeler için "tek küresel kimlik" sunabilen mevcut ve gelecekteki potansiyel değer hakkında eğitici olmayı ummaktadır.


Yazar: Clare Rowley

  • Tarih: 2021-03-24
  • Görünümler:

LEI'nin kökeni finans hizmetleri ve düzenlemeye sıkıca bağlı olmakla birlikte, geleceği, reddedilemez biçimde büyük ve küçük ölçekli kuruluşlarla alakalı olarak kamu sektörü ve özel sektörlerde evrensel bir uygulanabilirliğe işaret etmektedir. Bu potansiyel, baş destekçileri olan G20 ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından LEI'nin doğuşunda fark edilmiştir. LEI'nin başlangıçtaki amacı tüm dünyada finans işlemlerine katılan tüzel kişiliklere benzersiz bir kimlik sağlamak olduğu halde, G20 ve FSB baştan beri LEI'nin kamunun geneline mal olması gerektiği ve özel sektör için büyük bir fırsat barındırdığı konusunda netti.

Neyse ki, LEI'nin başlangıçtaki amacı bağlamındaki başarısı finans hizmetleri düzenlemeleri dışında sunduğu potansiyel için tutkulu bir ilgi uyandırmıştır. Bugüne kadar tahsis edilen 1,82 milyon LEI, finans hizmetleri raporlamasında LEI kullanımını şart koşan 116 düzenleme ve yasa, dünya genelindeki gözetim ve kimlik kullanım senaryoları ve iyi kurulmuş, en uygun biçimde işlev gösteren küresel LEI tahsisi ve yönetim altyapısı sayesinde, kullanımının diğer alanlarda keşfedilmesi ve desteklenmesi için son derece ikna edici ve güvenilir bir durum söz konusudur.

Sonuç olarak, LEI'nin benzersiz bir evrensel kimlik kodu olarak değeri son yıllarda dünya genelindeki düzenleyiciler, hükûmetler, kamu kurumları ve özel sektörler arasında giderek artan şekilde kabul ve destek görmektedir. Belirli finans işlemlerindeki katılımcılar için kimlik kodu olarak LEI'yi şart koşan artan sayıda düzenlemenin yanında, LEI kullanımının mevcut ve yeni pazarlar ile uygulamalar genelinde genişletilmesi doğrultusunda önde gelen sektör kanaat önderleri arasında artan bir iştah görülmektedir. Tüm bunlar, önümüzdeki yıllara baktığımızda heyecan verici ve dönüşüme gebe gelişmelerin eşiğinde olduğumuza işaret etmektedir.

LEI'nin özelliklerinden yararlanılabilecek - henüz belirlenmemiş ve test edilmemiş - çok sayıda yol olduğu halde, küresel olarak kimlik yönetim senaryoları ve ekosistemlere güvenle ilgili benzersiz avantajlar sağlama potansiyelinden habersiz veya bu konuda kafası karışmış çok sayıda mevcut ve potansiyel LEI paydaşı bulunmaktadır. GLEIF, LEI'nin evrensel uygunluğunun, gelecekteki potansiyelinin halihazırdaki uygulamasını çok gerilerde bırakacağı anlamına geldiğinin farkındadır. Basitçe ifade etmek gerekirse, henüz tüm kullanım senaryoları ortaya konmak bir yana tasavvur bile edilmemiştir çünkü kullanım senaryoları potansiyel olarak sınırsızdır. Bu durum özellikle toplum dijitalleşmeye doğru ilerledikçe önem arz etmektedir ve dijital kimlik yönetimi sistemlerinin çevrimiçi alışverişlerde giderek artan biçimde güven ve şeffaflık oluşturması gerekmektedir. LEI, bu talebi desteklemek için ideal bir konumdadır.

Bu nedenle GLEIF, bu "LEI Lightbulb Dizisi"ni başlatmaktadır. Amacı, LEI'nin ilerlemesine ait "eksiksiz bir resim" oluşturmak üzere düzenleyici alanlar ve destekçilerinin içinde ve dışında LEI'nin nasıl kullanılıp desteklendiğine ilişkin netlik, bilgi ve anlayış sağlamaktır. Çok sayıda sektör, uygulama ve coğrafi bölgede düzenleyiciler ile kamu sektörü ve özel sektör kanaat önderlerinin yüksek profilli destek ve uygulamalarına ilişkin haberleri paylaşarak okuyucuların LEI'nin iyice oturmuş olduğu çevrelerin ötesindeki kullanım senaryolarında ve sektörlerde artan ilgi derecesi ile evrensel uygulamasıyla ilgili kendi "ampullerinin yandığı" anlara ulaşmalarına yardımcı olabileceğimizi umuyoruz.

Bu blog dizisi LEI'nin düzenleme zorunlulukları dolayısıyla sektör dönüşümünde ve dijitalleşmesinde zaten güçlü etkisi olduğu konusunda bilgilendirirken ve değeri itibarlı otoriteler tarafından verilen desteklerle tanınırken, aynı zamanda anında ve olumlu etki yapabileceği sektörlerde ve kullanım senaryolarında LEI'nin daha fazla kullanımının ve potansiyel düzenlemesinin dikkate alınması için iş dünyasına yararlarını ana hatlarıyla belirtmeyi de amaçlamaktadır.

GLEIF, güçlü düzenleyici köklerden elde edilen başarının yeni ve gelişen uygulamalar genelinde ilave LEI mevzuatı ve LEI'yi gönüllü benimseme açısından destekçilerde ani artış sağladığını göstererek sektörden bağımsız biçimde dünya genelindeki işletmeler için "tek küresel kimlik" sunabilen mevcut ve gelecekteki potansiyel değer hakkında eğitici olmayı ummaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Clare Rowley, Global Legal Entity Identifier Foundation'da (GLEIF) İş Operasyonları Müdürüdür. Rowley, GLEIF’de çalışmadan önce ABD Federal Deposit Insurance Corporation’da banka çözümleme programlarının iyileştirilmesine yönelik teknolojik girişimleri yönetti ve yüksek riskli mortgage kredilerine ilişkin araştırmalara katkıda bulundu. Rowley, CFA® sertifikasına sahiptir ve Northwestern University'de Öngörücü Analiz alanında master yapmıştır.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Yönetim, Açık Veri, Standartlar, Uyum, Düzenleme, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)