Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) LEI Uygulaması üzerine Yeni Emsal Değerlendirmesi: LEI’lerin Önemli Faydalarını ve FSB’nin Bunların Global Olarak Daha Fazla Kullanımına Olan Bağlılığını Tekrar Doğruluyor

GLEIF, LEI’nin benimsenmesini artırmak ve faydalarını yetkililer ve piyasa katılımcıları için tamamen sunmak adına FSB’nin önerilerini içtenlikle karşılıyor


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2019-06-13
  • Görünümler:

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) yakın zamanda Tüzel Kişi Kimlik Kodu’nun (LEI) Uygulanması Üzerine Yeni Bir Tematik İnceleme yayınladı. FSB emsal kaynaklı tematik incelemelerinin hedefleri şunlardır; ülkeler arası ve sektörler arası tutarlı uygulamayı teşvik etme; standartların ve politikaların amaçlanan sonuçları verme miktarını değerlendirme (mümkün olduğu durumlarda) ve incelenen alanlarda boşlukları ve zayıf yönleri belirleme ve FSB üyeleri tarafından olası takip için öneriler sunma.

Emsal değerlendirmesi LEI uygulamasının objektif bir değerlendirmesini sağladığından ve ortaya çıkan önerilerin amacı daha fazla LEI benimsenmesini teşvik etmek ve belirlenen sorunları ele almak olduğundan, içeriği ile aşina olma açısından LEI paydaşları için büyük değer bulunmaktadır. Bu bakımdan, bu blogun amacı global olarak LEI paydaşları arasında “gelişmeleri yayma” konusunda FSB’yi destekleme hedefiyle temel bulguları ve önerileri özetlemektir.

FSB, global finans sistemini izleyen ve bununla ilgili tavsiyelerde bulunan uluslararası bir kurumdur. FSB uluslararası finansal istikrarı destekler. Bunu güçlü düzenleyici, denetleyici ve diğer finansal sektör politikaları geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten ulusal finansal kurumları ve uluslararası standart belirleyici kuruluşları koordine ederek yapar. Sektör ve yargı yetkisi alanlarında bu politikaların uyumlu bir şekilde uygulanmasını teşvik ederek, eşit bir oyun alanını destekler. FSB, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) kurucusudur.

LEI kullanımı şunları şart koşar: Düzenleyiciler ve pazar katılımcıları için önemli avantajlar

Rapor, 2012 yılında Global LEI Sistemi Yirmiler Grubu tarafından onaylandığından beri, sistemin 200’den fazla ülkede benzersiz kimlik belirleme amaçlarıyla LEI kullanan 1,4 milyondan fazla tüzel kişi ile “başarılı bir şekilde uygulandığını” belirtmektedir. FSB yetki alanlarının çoğunun en az bir bölgede LEI kullanımını zorunlu kıldığını ve benimsemenin en çok uluslararası standart belirleme girişiminin bir parçası olarak veya birden fazla piyasa segmentinde LEI zorunlu kılındığında başarılı olduğunu vurgular. Borsa Dışı (OTC) Türevler ve menkul kıymetler piyasaları dahil olmak üzere bazı finansal piyasa segmentlerinde geniş kapsam elde edildi. LEI en çok bu bölgelerde Yirmiler Grubu’nun “finansal riskleri belirleme ve yönetme konusunda yetkilileri ve piyasa katılımcılarını desteklemek için LEI’nin global olarak benimsenmesini teşvik etme” hedefini karşılamaya yaklaştı.

İnceleme, global bir düzeyde tüzel kişilik kimlik belirlemesini standartlaştırma ve büyük veri gruplarının yönetimini ve analizini destekleme yeteneği sayesinde LEI için düzenleme alanında çeşitli kullanımlar olduğunu vurguluyor. Ayrıca, LEI’nin hem düzenleyicilere hem de piyasa katılımcılarına sağladığı önemli faydaları tekrar doğruluyor. LEI’nin uygulanmasının “kurumlar, ürünler ve yetki alanları arasında piyasanın kötüye kullanımını izleyerek düzenleyicilerin gözetimini iyileştirdiğini belirtiyor. LEI ayrıca karşı taraf risklerinin, karşılıklı bağlılığın […] ve kompleks grup yapılarının analizinin yanı sıra düzenleyicilerin ve piyasa katılımcılarının bir araya gelmesine ve birden fazla kaynaktan tüzel kişilerle ilgili granüler verilerin daha esnek bir şekilde alınmasına […] yardımcı olabilir. Bazı yetki alanlarında, LEI ayrıca kredi sicillerine raporlama ve bankalarla ilgili durumların çözülmesi için de kullanılır […] Çeşitli finansal kurumlar ve ticaret birlikleri, hem düzenleyici raporlamayı kolaylaştırmak hem de verimliliği artırmak ve müşteri kimliği bildirme, işlemleri gerçekleştirme ve veri toplama masraflarını azaltmak için yetkilileri LEI […] kullanımını zorunlu hale getirmeye davet etmiştir.”

Raporda belirtilen önemli bir nokta, finans sektöründeki birçok kişi tarafından LEI’nin aktif olarak desteklenmesiydi. Bu hedef kitlenin LEI’nin sağladığı hem mevcut hem de potansiyel faydaları büyük ölçüde tanımış olarak görünmesi GLEIF’i teşvik etmektedir.

Sonraki adımlar: Engellerin üstesinden gelerek LEI benimsemesinde yeni sınırları zorlamak

Yirmiler Grubu’nun LEI hedefini karşılamaya yönelik ilerlemeler olsa da, menkul kıymetler ve türev piyasaları dışında kullanımını artırmak için daha fazla şey yapılması gerekmektedir. Bu, yeni sektör veya düzenleyici kullanım vakalarını destekleyebilir ve piyasa katılımcılarının gönüllü ilgisinin daha fazla benimsemeyi teşvik edeceği taşma noktasına ulaşılmasını sağlayabilir. Ayrıca coğrafi FSB yetki alanları arasında LEI benimsenmesini dengelemek için de geliştirmeler gereklidir; kapsam şu anda Kanada, AB ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yoğunlaşmış durumdadır. İncelemede belirtilen aşağıdaki engeller ele alınarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde LEI benimsenmesini teşvik etmek ve faydaları artırmak için daha fazla çaba gerekmektedir:

  • Katılımcılar için LEI kullanımının mevcut faydalarını ve maliyetlerini net bir şekilde hizalamayan güncel iş modeli.
  • Düzey 2 (ilişki) verileri için LEI kapsamı eksikliği.
  • Diğer kimlik kodlarıyla (özellikle ticaret sicilleri) yetersiz bağlantılar.

GLEIF FSB’nin önerilerini içtenlikle karşılıyor
FSB, Yirmiler Grubu’nun hedefini karşılamak için LEI’nin global olarak daha geniş kapsamlı kullanımına olan bağlılığını doğrulama konusunda çok net. Bu amacı desteklemek için, şunları ele almaya yönelik dört öneri setini ana hatlarıyla belirtir: FSB üyesi yetki alanları; FSB’nin kendisi; ilgili standart belirleyici kuruluşlar ve uluslararası organizasyonlar ve LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) ve GLEIF.

FSB yetki alanlarına yapılan öneriler şunları içeriyordu: OTC türevleri için ticari işlem havuzlarına bildirilen verilerde tüzel kişiliklerin kimliklerinin belirlenmesi için LEI kullanımını gerektirme konusunda yetkilileri kuvvetli bir şekilde teşvik etme; potansiyel olarak belirtilen tüzel kişiliklerin kimliğini belirleme için raporlamada veya açıklama çerçevelerinde LEI’lerin kullanımını ve yenilenmesini gerektirme ve genel olarak LEI benimsenmesini daha da teşvik etmenin yollarını keşfetme.

Kendi sorumluluklarıyla ilişkili olarak FSB şunlara kendini adamıştır: LEI’nin çalışma alanındaki potansiyel rolünü keşfetme; merkezi karşı tarafların ve onların nihai ana şirketlerinin global ve sistemik olarak önemli finansal kurumları ve takas odası üyelerinin tüm grup tüzel kişilikleri ve majör karşı tarafları için LEI’nin benimsenmesini kolaylaştırmak adına standart belirleyici ve sektör kuruluşlarıyla çalışma; muhabir bankacılık ilişkileri sayısındaki düşüşün ele alınmasına yardımcı olmak için standart belirleyici ve sektör kuruluşları ile birlikte çalışarak ödeme mesajlarında LEI seçeneğinin etkili bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırma.

FSB, ilgili standart belirleyici kurumların (Basel Bankacılık Denetleme Komitesi (BCBS), Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI), Uluslararası Sigorta Denetleyiciler Derneği (IAIS), Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Kuruluşu (IOSCO)) ve uluslararası kuruluşların (Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Bankası) çalışmalarında LEI’ye yapılan başvuruları katmaya veya geliştirmeye yönelik yolları incelemeleri ve göz önünde bulundurmalarını önermiştir. Bunun amacı, yetkililer ve piyasa katılımcıları için ilgili LEI kullanımlarının uygulanmasını kolaylaştırmaktır.

LEI ROC ve GLEIF’e yapılan önerilerin bir özeti aşağıdaki şekildedir:

  • LEI alan ve sürdüren tüzel kişilikler için maliyeti ve idari yükü azaltmak için LEI iş modelinde geliştirme yapmayı göz önünde bulundurma.
  • Kullanılabilirliğini artırmak üzere LEI verilerinin güvenilirliğini artırmak için veri kalitesi süreçleri geliştirmeyi göz önünde bulundurma.
  • LEI’nin faydaları konusunda farkındalık artırmak ve gönüllü benimsemeyi teşvik etmek için sektör ve kamu sektörüyle çalışma.
  • Düzey 2 (ilişki) verilerinin kapsamını ve kullanılabilirliğini geliştirme.

GLEIF, FSB ve emsal değerlendirmesinden gelen önerileri büyük içtenlikle karşılamaktadır. Global olarak LEI benimsenmesini teşvik etme ve düzenleyiciler ile piyasa katılımcılarına yönelik faydaları geliştirme amaçlı tüm çabalar pozitif olarak görülmeli ve mümkün olduğu durumlarda takip edilmelidir.

Veri kalitesi yönetimi halihazırda GLEIF içinde gerçekleştirilen işler için merkezidir ve ilgili öneriler dikkate alınmıştır. Yerleşik bir veri kalitesi yönetimi programı, LEI'nin benzersiz bir tüzel kişi tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlar. GLEIF, LEI popülasyonunda bulunan bilgi zenginliğinden faydalanması için piyasa katılımcılarını yetkilendirerek tüm LEI verilerinin (hem kimin kim olduğuna dair Düzey 1 verileri hem de kimin kime ait olduğuna dair Düzey 2 verileri) kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanır.

Bir sonraki adım olarak GLEIF, tüm önerileri FSB’nin global olarak daha geniş LEI benimsenmesi hedefini nasıl en iyi şekilde yanıtlayabileceğimiz ve destekleyebileceğimiz konusunu dahili olarak hizalama bakış açısıyla inceleyecek ve değerlendirecektir. İlgili gelişmeleri gerçekleştikçe bildirmek için sabırsızlanıyoruz. İş birliği ruhu dahilinde, diğer LEI paydaşlarını da FSB önerilerini tamamıyla göz önünde bulundurmaya teşvik ediyoruz. Her zamanki gibi GLEIF karşılıklı konularda iş birliğini tamamıyla içtenlikle karşılamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Uyum, Muhabir Bankacılık, Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Müşterini Tanı (KYC), LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Politika Gereklilikleri, Düzenleme, Standartlar, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)