Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF Kimlik Doğrulama ve Kolay Çevrimiçi Veri Toplama Yoluyla Güveni Güçlendirmek için LEI’lerin Makine Tarafından Okunabilir Mali Raporlara Dahil Edilmesine Öncülük Ediyor

Inline XBRL formatındaki GLEIF 2018 yıllık raporu LEI yerleştirilen ilk finansal açıklama oldu


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2019-05-22
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dijital, makine tarafından okunabilir mali dokümanlara Tüzel Kişi Kimlik Kodu’nun (LEI) dahil edilmesine öncülük etti. XBRL International ile ortaklığında GLEIF, 2018 yıllık raporunu, insan ve makine tarafından okunabilen Inline XBRL ve HTML formatında, ilk defa finansal bilgilere GLEIF’in LEI’si yerleştirilmiş şekilde yayınladı. Bu belge global olarak, dosyalayan tüzel kişiyi Global LEI Dizini’nde tutulan doğrulanmış LEI referans verileriyle otomatik olarak ilişkilendiren ilk resmi iş raporu olmuştur.

LEI’yi insan ve makine tarafından okunabilen Inline XBRL ve HTML formatında dahil etmenin avantajları hakkında daha fazla bilgi almak için bu kısa videoyu izleyin

Global LEI Dizini, bir LEI ile tüzel kişilere ilişkin standartlaştırılmış, yüksek kalitede ve ücretsiz erişilebilen tüzel kişi referans verileri sağlayan global ve çevrimiçi tek kaynaktır. Referans veriler; bir tüzel kişinin adı ve kayıtlı adresi dahil olmak üzere iş kartı bilgileri ile birlikte, tüzel kişinin başka tüzel kişilere sahip olduğunu ya da tüzel kişilerce sahip olunduğunu teyit eden ilişki verilerini içerir. GLEIF akreditasyonlu LEI tahsis eden kurumlarca yıllık olarak doğrulanan referans verileri doğru ve günceldir.

XBRL International, ücretsiz olarak lisanslanmış XBRL özelliklerinin arkasındaki standart geliştirme kuruluşudur. XBRL International’ın amacı, iş raporlamaya yönelik açık veri alışverişi standardını sağlayarak, iş performansına ilişkin hesap verebilirliği ve şeffaflığı global düzeyde iyileştirmektir. Standartlar, dünya çapındaki milyonlarca şirketten yüksek nitelikte ve güvenilir dijital iş bilgilerini zamanında toplamak üzere, 70’ten fazla ülkede 130’un üzerinde düzenleyici kurum tarafından kullanılmaktadır.

LEI’nin makine tarafından okunabilen raporlara entegrasyonu, veri kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve sahteciliğin azalması da dahil olmak üzere sektör çapında önemli faydalar sağlayabilir.

LEI’nin dijital iş raporlarına entegrasyonu: gelişmiş tüzel kişi doğrulaması ve kolay çevrimiçi veri toplama

Bir kurumun – ya da iştirakleri, bağlı şirketleri ve ana şirketlerinin – LEI’sini dijital finansal raporlara yerleştirme süreci, stratejik kararları bildirmek için resmi belgelere itimat eden piyasa katılımcılarının (örneğin ticari faaliyette bulunanlar, yatırımcılar, düzenleyici kurumlar) dosyalayan tüzel kişilik hakkındaki bilgileri hızla ve kolayca konsolide etmesine ve doğrulamasına olanak tanır.

Bu yaklaşımın finansal piyasa katılımcıları açısından önemli avantajları şunları içerir:

  • Dosyalayan tüzel kişi kimliğinin LEI’si temelinde kolayca doğrulanması, belgelerin özgünlüğü ve bütünlüğünde yüksek son kullanıcı güveniyle sonuçlanır.
  • Dosyalayan tüzel kişiye ilişkin toplanan verilere otomatik erişim. Bu, Global LEI Dizini’nde mevcut tüzel kişi referans verilerinin gelişmiş görünürlüğü, bir LEI ile tüzel kişilerin önemli veri varlıklarını derleyen yeni çevrimiçi veri tabanları oluşturma fırsatları ve standart finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğini destekleyecek şekilde, firmalar hakkında birden fazla kaynaktan elde edilen bilgilerin kolayca toplanması dahil olmak üzere birçok fayda sağlayacaktır.
  • Bir tüzel kişinin sahiplik yapısı hakkında son kullanıcılar açısından artan şeffaflık. Dosyalayan tüzel kişi, iştirakleri, bağlı şirketleri ve ana şirketlerinin LEI’leri makine tarafından okunabilir finansal raporlarda sağlandığında, LEI’ler arasındaki ilişki ağı hızla ve otomatik olarak oluşturulabilir.
  • Düzenleyici kurumların piyasanın kötüye kullanımını asgariye indirmesi konusunda artan kabiliyet.
  • GLEIF 2018 yıllık raporu, eIDAS (Elektronik Kimlik Belirleme, Doğrulama ve Güven Hizmetleri, bir AB yönetmeliği) uyumlu sertifikalarla imzalanmıştır. Bu, yaşam boyu güven ve (teknik olarak) reddedilmeme sağlamak üzere bir sertifikada yerleşik bir LEI kullanımını temsil etmektedir. 

GLEIF ve XBRL International, GLEIF’in 2018 yıllık raporunu yerleşik bir LEI ile yayınlayarak güvenilir dijital finansal bilgileri yayınlama, toplama ve bu bilgilere erişme sürecinde devrim yaratan ilk adımı atmıştır. Finansal açıklamaları Inline XBRL formatında dosyalamak, çoğu yargı alanında bir uyum gerekliliği haline gelmiştir. GLEIF, yalnızca matbu ya da PDF tabanlı raporlamayı tarihe karıştıran avantajlarını değil, aynı zamanda dosyalayan tüzel kişi, iştirakleri ve ana şirketlerinin LEI’sini makine tarafından okunabilir raporlara entegre etmenin avantajlarını dikkate almaları için şirketleri bu senaryoya hazırlanmaya teşvik etmektedir. Bu kadar basit bir eylem, güvenin artması, veri kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve sahteciliğin azalması da dahil olmak üzere sektör çapında önemli faydalar sağlayabilir. Bu gelişme vasıtasıyla GLEIF, LEI’lerin global dijital ekonomiyi desteklediği başka bir somut yöntem sergiler.

XBRL International CEO’su John Turner, bu durumu şu şekilde yorumlamaktadır: “LEI’yi XBRL standardıyla entegre etmeye yönelik bu önemli ilk adım, benzersiz kimlik belirlemesi ve dijitalleştirilen, yapılandırılan raporlama ile mümkün hale gelen, global bir fayda ortaya koymaktadır. Bu durum, veriler etiketlendirildiğinde ve yapılandırıldığında elde edilen verimin ve yapılandırılmış verilerin analiz, yenilik ve iş birliği açısından taşıdığı potansiyelin açık bir örneğidir. LEI ve XBRL arasındaki doğal iş birliği, düzenleyici kurumlara ve finansal piyasalara önemli yardımlarda bulunarak yeni, artan şeffaflık, gelişmiş güven ve açıklık sunacaktır.”

LEI’nin dijital imzalara entegrasyonu: kesinliğin ve güvenin artması

GLEIF’in 2018 yıllık raporunda, GLEIF’in LEI’si ayrıca GLEIF’in imzacı icra kurulu üyelerinin dijital sertifikalarına da yerleştirilmiştir. Bu sertifikalar, ilk defa, imzacının rolünü LEI vasıtasıyla kuruluşla ilişkilendirmekte ve böylece dosyalanan belgenin ve imzacıların aynı kuruluşu temsil ettiğini - otomatik olarak, paylaşılan LEI aracılığıyla - doğrulamak üzere kullanılabilmektedir. Bir şirketin LEI’sini, icra kurulu üyelerinin finansal açıklamaları imzalamak için kullandığı dijital sertifikalarına dahil etmek, verilerin güvenirliğine ve dosyalanan belgeye kamuya açık herhangi bir sunucu aracılığıyla global olarak erişilmesine izin verildiği halde, bilgilerin tahrif edilmediğine ilişkin güvence sağlar. Denetçinin imzası da dahil olmak üzere dijital imzaları uygulamaya koymak ayrıca, etkili rapor üretim ve dağıtım süreçlerine, kağıt sarfının ortadan kalkmasına ve kesinliğin ve güvenin artmasına olanak verir.

LEI’nin dijital sertifikalara entegrasyonu ticari işlemlerin dijitalleştirilmesini destekler ve kesinlik ve güveni artırır.

GLEIF’in imzacı icra kurulu üyelerinin 2018 yıllık raporuna dahil edilen dijital sertifikaları, Avrupa Birliği Elektronik Kimlik Belirleme ve Güven Hizmetleri (eIDAS) Yönetmeliği ile uyumludur. Avrupa Komisyonu’nun web sitesinde (aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ kısmına bakın) belirtildiği gibi, eIDAS Yönetmeliği “yurttaşlar, işletmeler ve kamu idarelerinin çevrimiçi hizmetlere erişmek ya da elektronik işlemleri yönetmek üzere elektronik kimlik belirleme araçları ve güven hizmetlerini (örneğin elektronik imza, elektronik mühür, zaman damgası, kayıtlı elektronik teslimat ve web sitesi doğrulama) kullanmasına olanak tanır.” Bu düzenleme, “sınırların ötesinde geçerli ve geleneksel kağıt tabanlı süreçlerle aynı yasal statüye sahip olacağını garanti ederek elektronik güven hizmetleri için bir Avrupa iç piyasası yaratır. İşletmeler ve yurttaşlar, yalnızca tüm bu hizmetlerin yasal geçerliliğine ilişkin kesinlik sağlayarak dijital etkileşimleri doğal etkileşim yolları olarak kullanacaktır.”

Dijital ekonomiyi global olarak ilerletme perspektifiyle GLEIF, LEI’yi herkesin kullanımına sunarak standart dijital imza oluşturmayı amaçlamaktadır. LEI standardının yeni ve ayrı bir parçası olarak LEI’yi dijital sertifikalara yerleştirmenin standart bir yolu (ISO 17442) teklif edilmiştir ve bu, şu anda Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından geliştirilme aşamasındadır.

Teşekkür

GLEIF, bu proje sırasında yazılım geliştirme ve destekleri için XBRL International, PortAlchemy, Aguilonius, FirmaPro, Workiva ve Lange Design Intelligence’a teşekkürlerini sunar. Onlar olmasaydı, Inline XBRL formatında GLEIF 2018 yıllık raporunu oluşturmak mümkün olmazdı.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Müşteri İlişki Yönetimi, Veri Yönetimi, Dijital Kimlik, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, Müşterini Tanı (KYC), LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Açık Veri, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Risk Yönetimi, Standartlar