Maintenance activity planned on February 9, 2023, from 20:00 to 23:30 Central European Time (CET). During this time-period, some of the GLEIF services may be unavailable.
Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF ‘LEI Eşleme Sertifikasyonu Hizmetini’ Başlattı

Yeni GLEIF girişimi, önemli tüzel kişi kimlik kodlarının ücretsiz olarak çapraz referansına olanak tanıyor. Sonuç? Gelişen müşteri fonksiyonelliği, hızlanan tüzel kişi doğrulama süreci ve azalan veri yönetim maliyetleri.


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2018-05-15
  • Görünümler:

Mayıs 2018'de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Eşleme Sertifikasyonu hizmetini başlattı. Eşleme Sertifikasyonu hizmeti yeni, ücretsiz bir sertifikasyon sürecidir. Bu süreç, Tüzel Kişi Kimlik Kodunu (LEI) kendi kimlik kodları ile eşleştiren kuruluşların bunu doğru yapmak için uygun yöntemler ve/veya süreçler kullanmalarını temin eder. Müşterilerine gelişmiş fonksiyonellik sağladığı için, veri satıcıları ve diğer kuruluşlar ilgili kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesinden büyük fayda sağlamaktadır.

Sertifikasyon almak isteyen her kuruluş, aşağıdaki şemada özetlenen yerleşik süreci izlemelidir.

Eşleme Sertifikasyonu hizmeti aynı zamanda kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesine ilişkin kalite kontrollerinin GLEIF tarafından tanımlanan gereksinimleri karşılamasının veya aşmasının temin edilmesi suretiyle Global LEI Sisteminin bütünlüğünü de destekler.

Sertifikasyonun ardından eşleme ortağının bu kalite standartlarını idame ettirmesi gerekmektedir ve sonucun GLEIF’in öngördüğü performans standartlarına uygunluğunu sürdürdüğünü teyit etmek için GLEIF düzenli aralıklarla doğrulama faaliyetleri gerçekleştirir. GLEIF aynı zamanda ilgili kimlik kodunun LEI ile eşleştirildiği bir ilişki dosyası yayımlar. Mevcut veri platformlarına entegrasyon için, veri kullanıcıları bu bilgilere GLEIF web sitesi üzerinden ulaşabilir.

Sertifikasyon süreci hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra ilgili dokümantasyon bu işleme ayrılmış ‘GLEIF Sertifikasyon Süreci’ başlıklı GLEIF web sitesi sayfasında bulunabilir (aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümüne bakınız).

LEI eşleme ve sertifikasyon: Yararları

Tüzel kişi kimlik belirlemesi zaman alan, masraflı ve karmaşık bir işlem olabilir. İlgili bilgiler genellikle farklı dahili ve harici sistemlerde saklanır ve farklı müşteri kimlik numaraları altında etiketlenir. Bu ve diğer güçlüklerin giderilmesi amacıyla GLEIF, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını kapsayan Global LEI Dizinini yayımlar. Referans verileri, ‘kim kimdir’ ve ‘kim kime ait’ sorularını yanıtlayan, LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlar. Global LEI Dizini, açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve online tek kaynaktır.

Bir tüzel kişinin alternatif kimlik kodlarının ilgili LEI ile eşlenmesi suretiyle, veri satıcıları ve diğer kuruluşlar müşterilerine gelişmiş fonksiyonellik ve daha akıcı, pürüzsüz bir deneyim sunabilir. Paralel kimlik platformları arasında karşılıklı kullanılabilirlik, daha hızlı tüzel kişi kimlik doğrulama süreçleri ve veri kullanıcılarının veri yönetimi maliyetlerinde kayda değer düşüşle sonuçlanır.

Eşleme Sertifikasyon hizmeti ve ardından GLEIF tarafından genel kullanıma sunulan, kimlik kodlarına tekabül eden LEI’lere ait açık kaynak ilişki dosyalarının yayımlanması, karşı taraf bilgilerinin toplanması, toplulaştırılması ve mutabakatı sürecini kolaylaştırmaktadır. Uyum, düzenleyici kurum raporlaması, müşteri ilişki yönetimi ve elbette durum tespit çalışması gibi çeşitli durumlarda bunun sağlayabileceği değer kolaylıkla anlaşılabilir. Aynı zamanda, kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesine ilişkin bir sertifikasyon sürecinden, kesin kimlik doğrulamaya dayanan ve global pazar yerinde gelişmiş şeffaflığa değer veren her sektör yarar sağlayabilir.

Özet olarak, GLEIF Eşleme Sertifikasyonu hizmeti, yakın dönemdeki bir GLEIF araştırmasının da teyit ettiğine göre, daha gelişmiş tüzel kişi doğrulama sistemlerine yönelik ivedi piyasa talebine cevap vermektedir. (Finansal hizmetlerde tüzel kişi kimliğinin belirlenmesindeki zorluklara ilişkin GLEIF araştırma bulgularına göz atmak için web sitemizin aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünde bulunabilecek şu sayfasına göz atabilirsiniz: ‘LEI ve KYC: Tüzel Kişi Kimlik Tanımlamasında Yeni Bir Gelecek’)

İş Kimlik Kodu (BIC)-LEI İlişki Dosyası: Başarılı bir pilot çalışma

Şubat 2018’de GLEIF ve SWIFT, bir kuruluşa tahsis edilen İş Kimlik Kodunu (BIC) LEI ile eşleyen ilk aylık açık kaynak ilişki dosyasının lansmanıyla sertifikasyon sürecine başarıyla öncülük etmiştir. Bu işbirliği, piyasa katılımcılarının önemli tüzel kişi kimlik kodlarının çapraz referansını tamamen ücretsiz olarak sağlamak için GLEIF ile nasıl çalışabileceklerini göstermektedir. BIC-LEI ilişki dosyaları, SWIFT tarafından oluşturulan ve GLEIF tarafından onaylanan bir eşleme süreci üzerine kuruludur.

SWIFT’in Global Ödemeler Başkanı Harry Newman, sertifikasyonu LEI eşlemenin değerini açıkça kabul etmektedir: “BIC-LEI ilişkileri ve ilgili düzenleyici kurum raporlama verileri piyasa katılımcılarından büyük rağbet görmektedir. LEI’lerin eşlenmesi yoğun kaynak kullanımı gerektirse de, SWIFT olarak bu ilişkilerin en yüksek kalitede belirlenmesine yönelik olarak çalışan özel bir ekip görevlendirmiş bulunuyoruz. Basel II ve diğer düzenlemelere uyumlu modernizasyona katkılarımızı sürdürürken GLEIF ve sektör ile birlikte çalışmayı memnuniyetle bekliyoruz.”

Açık kaynak BIC-LEI ilişki dosyası bilgi mutabakatına yönelik kesinlikle önemli bir adımdır ve bugüne kadar tüzel kişi doğrulamasının getirdiği maliyeti önemli oranda azaltacaktır. Bu başarılı işbirliğinin GLEIF ve kendi kimlik kodlarına sahip çok sayıda diğer kuruluş arasında da yaşandığı takdirde bu, piyasa katılımcıları için çok daha fazla şeffaflık ve global pazar yeri hakkında daha kolay erişilebilen içgörü sonucunu doğuracaktır. Tüzel kişi doğrulama platformlarının standardizasyonu sayesinde piyasa katılımcıları aynı zamanda maliyetleri azaltabilecek, işlemleri yalınlaştırarak hızlandırabilecektir. Tüzel kişi kimlik tanımlamasının daha etkin hale getirilmesi için bu, tüm paydaşlar açısından önemli bir fırsattır.

Yeni sertifikasyon hizmetimiz kapsamında çok sayıda başarılı işbirliğini iple çekiyor ve sertifikasyon ile ilgilenen tüm tarafların sorularını bekliyoruz.

LEI Eşleme sertifikasyonu hizmeti ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için LEImapping@gleif.org ile iletişime geçiniz.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Müşteri İlişki Yönetimi, Veri Yönetimi, Global LEI Dizini, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Müşterini Tanı (KYC), LEI'nin İş Dünyasına Yararları, LEI Eşleme, Açık Veri, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Risk Yönetimi