Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2018'in Birinci Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporunu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2018-05-18
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Mayıs 2018'de, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmelerin özetlendiği en son üç aylık raporunu yayımlamıştır. Raporlar, özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentilerini incelemekte olup Global LEI Sistemi içerisinde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet seviyesini değerlendirmekte ve LEI yenileme oranları ve referans verilerinin doğrulamasını analiz etmektedir. Temmuz 2017’den beri aynı zamanda, tüzel kişiler tarafından sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgileri hakkında istatistikler de sunulmaktadır.

'Global LEI Sistemi İş Raporu' (Global LEI System Business Report) 2018’in birinci çeyreğini kapsamakta olup aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünden indirilebilir.

Bu blog yayınında, en son rapordaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar aşağıda bulunan "ilgili bağlantılar" bölümüne dahil edilmiştir.

En son Global LEI Sistemi İş Raporu'nun başlıca bulguları

Mayıs 2018'de yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporu, 2018'in birinci çeyreğinde gözlemlenen gelişmelerin analizini sunmaktadır. Şunlar gösterilmektedir:

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyelinin gidişatı

2018’in birinci çeyreğinin sonunda toplam LEI popülasyonu 1,1 milyonu aşmış durumdadır. 2017’nin dördüncü çeyreğinde neredeyse 400.000 yeni LEI tahsisi ile zirve yapmasının ardından, 2018’in birinci çeyreğinde yeni LEI sayısı 167.353’e düşmüştür. 2017’nin ikinci yarısında gözlemlenen bu olağanüstü büyüme oranı öncelikle, 3 Ocak 2018’de yürürlüğe giren gözden geçirilmiş AB Finansal Araç Piyasaları Yönergesi (MiFID II) ve Yönetmeliği (MiFIR) ile uyum sağlamayı amaçlayan, bu mevzuattan etkilenen piyasa katılımcılarından kaynaklanmaktadır. Öngörülen son tarihin ardından 2018’in birinci çeyreğinde tahsis edilen LEI sayısındaki düşüş, MiFID II / MiFIR’ın yürürlüğe girmesine kadar LEI sunumunun başarısını ortaya koymaktadır.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından bildirilen ilgili geçiş dönemi düzenlemelerinin sadece geçici bir süre ile uygulanmakta olduğu, MiFID II / MiFIR kapsamındaki LEI gerekliliklerine uyması gereken piyasa katılımcılarına hatırlatılmaktadır. (20 Aralık 2017’de ESMA, “yatırım firmalarının, önceden LEI kodu almamış oldukları bir müşteriye işlem raporu verme yükümlülüğü doğuran bir hizmet sunması için altı aylık bir süre tanıdığını; ancak bu hizmeti sunmadan önce yatırım firmasının, müşterisi adına LEI kodu başvurusunda bulunmak üzere gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğini” bildirmiştir.)

Diğer yandan, 2018’in ilk çeyreğinde tahsis edilen LEI sayısının geçmiş verileri kayda değer düzeyde aştığı not edilmelidir:

LEI tahsisi 2018 2017
Ocak 95.820 5.601
Şubat 39.963 5.818
Mart 31.570 7.412

Bu eğilim, iş dünyasının genelinde LEI’nin benimsenmesinin getirdiği maliyetten tasarruf ve verim avantajlarının daha iyi anlaşıldığının bir göstergesi olabilir. (Referans olarak McKinsey & Company ve GLEIF ortaklığında hazırlanan beyaz kitaba göz atabilirsiniz: ‘Tüzel Kişi Kimlik Kodu: Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri’ (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) aşağıda bulunan "ilgili bağlantılar" bölümüne dahil edilmiştir.)

Global LEI Sistemi'nde rekabet

Bu rapor, ülkede hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısı esasında 1.000’den fazla LEI bulunan en az ve en çok rekabetçi piyasaları belirlemektedir. 2018’in ilk çeyreğinde en rekabetçi piyasalar Bulgaristan, Malta, Portekiz, İsviçre ve Güney Afrika olmuştur. Rekabet Hindistan ve Slovenya'da dikkat çekici ölçüde azalmış, bu yetki alanlarında LEI yönetiminin bir LEI tahsis eden kurumda yoğunlaştığı görülmüştür.

LEI yenilemesi oranları

2018’in birinci çeyreğinde genel yenileme oranı yüzde 66,3 ile önceki çeyreğe kıyasla hemen hemen aynı düzeyde seyretmiştir. 2018’in ilk çeyreğinin sonunda tüm LEI’lerin yüzde 84’ü geçerli durumdaydı. Ancak geçtiğimiz on iki ay içinde usulünce yenilenmemiş LEI sayısının 26.645 arttığı dikkate alınmalıdır.

Ana şirket bilgilerinin tüzel kişiler tarafından bildirilmesine ilişkin istatistikler

LEI referans havuzunu ‘kim kime sahip’ sorusunu yanıtlayan ‘Düzey 2’ verisini içerecek şekilde geliştirme süreci Mayıs 2017'de başlamıştır. 2018’in birinci çeyreğinin sonu itibariyle, toplam LEI popülasyonunun yüzde 75’ini meydana getiren yaklaşık 838.000 LEI kayıtlı tüzel kişi, doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında bilgi sunmuştur (önceki çeyrek: yüzde 61). Doğrudan ana şirketler hakkındaki sunulan bilgilerin yüzde 28’i tam olarak doğrulanmıştır (önceki çeyreğe kıyasla değişiklik yok). Tüzel kişilerin sadece yüzde dördü, ana şirket bilgilerinin sağlanması veya yayımlanmasına karşı yasal engelleri gerekçe göstermiştir.

Üç aylık raporlar, Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporların kolaylıkla anlaşılabilmesi için, ilgili kavramlar şu belgede özetlenmiştir: ‘Global LEI Sistemi İş Raporu Hakkında Arka Plan Bilgisi’ (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF aynı zamanda kullanıma sunduğu ‘İş Raporlama Sözlüğü’ (Business Reporting Dictionary) ile üç aylık raporlarda vurgulanan LEI faaliyeti hakkında bildirimde bulunmak için kullanılan formül ve algoritmaları tanımlamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Yenilemesi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip)