Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2018'in İkinci Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2018-08-08
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Ağustos 2018'de, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmelerin özetlendiği en son üç aylık raporunu yayımlamıştır. Raporlarda, özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentileri incelenmekte olup Global LEI Sistemi içerisinde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet seviyesi değerlendirilmekte ve LEI yenileme oranları ile referans verilerinin doğrulanması analiz edilmektedir. Temmuz 2017’den beri aynı zamanda, tüzel kişiler tarafından sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgileri hakkında istatistikler de sunulmaktadır.

2018’in ikinci çeyreğini kapsayan 'Global LEI Sistemi İş Raporu’nu (Global LEI System Business Report) indirmek için aşağıdaki ‘ilgili bağlantılara’ bakın.

Bu blog yayınında, en son rapordaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar, aşağıda bulunan ‘ilgili bağlantılar’ bölümüne dahil edilmiştir.

En son Global LEI Sistemi İş Raporu'nun başlıca bulguları

Ağustos 2018'de yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporu, 2018'in ikinci çeyreğinde gözlemlenen gelişmelerin analizini sunmaktadır. Şunlar gösterilmektedir:

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyelinin gidişatı

2018’in ikinci çeyreğinin sonunda toplam LEI popülasyonu, 1,2 milyona yaklaşmış durumdadır. Birinci çeyrekte tahsis edilen yaklaşık 167.000 sayısına kıyasla, 2018'in ikinci çeyreğinde yaklaşık 71.300 adet LEI tahsis edilmiştir. Bu, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 oranında bir büyüme oranını temsil ediyor (İlk çeyrekte: yüzde 17,8).

2018’in ikinci çeyreğindeki LEI tahsisi; Avrupa Birliği tarafından revize edilen ve 3 Ocak 2018’den beri geçerli olan Finansal Araç Piyasası Direktifini (MiFID II) ve Düzenlemesi (MiFIR) altında piyasanın, LEI gerekliliklerine uyum sağlamak için iyi hazırlıklı olduğunu doğruladı. MiFIR uyarınca yatırım firmaları, ilgili raporlama yükümlülüklerini tetikleyecek olan hizmetler sunmadan önce müşterilerinden LEI'leri almak zorundadır.

Bu gelişmeyi yansıtan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi'nden (ESMA), MiFID ve MiFIR altındaki LEI gereklilikleriyle ilgili Aralık 2017’de sunulan geçiş düzenlemelerinin “daha fazla uzatılmayacağını” 20 Haziran 2018 tarihinde doğruladı. Altı aylık geçici süre, “2 Temmuz 2018 günü de dahil olmak üzere bu tarihte sona erdi.” (20 Aralık 2017’de ESMA, “yatırım firmalarının, önceden LEI kodu almamış oldukları bir müşteriye işlem raporu verme yükümlülüğü doğuran bir hizmet sunması için altı aylık bir süre tanıdığını; ancak bu hizmeti sunmadan önce yatırım firmasının, müşterisi adına LEI kodu başvurusunda bulunmak üzere gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğine” izin verdiğini bildirmişti.) ESMA ve ulusal yetkili makam ile merciler, “MiFIR altında LEI gerekliliklerinin pürüzsüz sunulmasına destek vermek için sunulan altı aylık sürenin uzatılmasına gerek olmadığı sonucuna vardılar.”

2018’in hem birinci hem de ikinci çeyreğinde Hindistan, ülke seviyesinde en yüksek LEI gelişme oranı ile ön plana çıktı. (2018’in ikinci çeyreğinde yüzde 100,5). Bu trend, Hindistan Rezerv Bankası’nın büyük kurumsal kredi alanlar için LEI’yi benimsenmesine atfedilebilir.

Global LEI Sistemi'nde rekabet

Bu rapor, ülkede hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısı esasında, 1.000’den fazla LEI bulunan en az ve en çok rekabetçi piyasaları belirlemektedir. 2018’in ikinci çeyreğinde; İtalya, İspanya, Hollanda ve ABD en az rekabetçi beş piyasa arasında kalmaya devam ettiler. Bulgaristan, Portekiz, Malta ve Güney Afrika ise, en fazla rekabetçi piyasalar oldular.

LEI yenilemesi oranları

2018’in ikinci çeyreğinde genel yenileme oranı, yüzde 66,6 ile önceki iki çeyreğe kıyasla hemen hemen aynı düzeyde seyretmiştir. (Bu oran, önceki çeyrek sonu itibariyle toplamda en az 1.000 LEI’ye sahip ülkeleri kapsamaktadır.) 2018’in ikinci çeyreğinin sonunda, tüm LEI’lerin yüzde 84’ü geçerli durumdaydı (Önceki çeyreğe kıyasla bir değişiklik yaşanmadı). Raporlama süresinde, aşağıdaki beş ülke en yüksek yenilenme oranlarını sergilediler: Japonya (yüzde 90,1), Finlandiya (yüzde 85,8), Avusturya (yüzde 79,9), İsviçre (yüzde 76,5) ve Norveç (yüzde 76,0).

LEI’lerin transferi

GS1 AISBL’nin, GLEIF tarafından bir LEI tahsis eden kurum olarak akredite edilmesinin ardından, GS1 Almanya GmbH yönetimi altındaki tüm LEI’leri, GS1 AISBL’ye transfer etti. Dahası, GS1 Almanya GmbH bir Kayıt Aracısı olarak işlem yapmaya başlayacak. (Bir Kayıt Aracısı, tüzel kişilerin, LEI'lerin tahsis edilmesi ve ilgili hizmetlerden sorumlu olan LEI tahsis eden kurumların ağına erişmesine yardımcı olur.)

Düzey 1 referans veri doğrulama

LEI referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, bir başka deyişle tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine; 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. Düzey 1 verisi eğer, bir LEI kaydını yönetmeden sorumlu olan LEI tahsis eden kurum tarafından kullanım halinde olan doğrulama prosedürlerine dayanarak, tüzel kişinin kayıt için sağlamış olduğu bilgileri doğrulamak için yetkili kamu kaynaklarında yeterli bilgiler mevcutsa, tamamen doğrulanmış olarak kabul edilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, bir LEI kaydında mevcut iş kartı bilgileri ‘sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış’ olarak sınıflandırılır. 2018'in ikinci çeyreğinde, tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verisi yüzdesi, yüzde 76,1’e düştü. (İlk çeyrekte: yüzde 84,6). Bu değişiklik, en büyük LEI tahsis eden kurum olan İşletme Tüzel Kişi Verisi B.V.’nin (Business Entity Data B.V.) yönetimi altındaki önemli sayıdaki tarihsel LEI’leri, ‘tamamen doğrulanmış’ statüsünden ‘sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış’ statüsüne geçirmesi gerçeğini yansıtıyor. GLEIF, konuyu incelemektedir.

Ana şirket bilgilerinin, tüzel kişiler tarafından bildirilmesine ilişkin istatistikler

2018’in ikinci çeyreğinin sonu itibariyle, toplam LEI popülasyonunun yüzde 93’ünü meydana getiren yaklaşık 1,1 milyon LEI kayıtlı tüzel kişi, doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında bilgi sunmuştur (önceki çeyrek: yüzde 75). Yasal düzenlemeleri, kendilerini ana bilgi sağlamak ve yayımlamak konusunda engel olarak aktaran tüzel kişi yüzdesi ciddi olarak, yüzde 4’ten yüzde 19’a yükseldi. Bu, bir LEI tahsis eden kurum olarak İşletme Tüzel Kişi Verisi B.V.’nin raporlamadaki bir değişikliğinden kaynaklandı. Raporlamadaki bu değişiklik, gerçekten sapıyor ve 2018’in üçüncü çeyreğinde çözülmesi bekleniyor.

Üç aylık raporlar, Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporların kolaylıkla anlaşılabilmesi için, ilgili kavramlar şu belgede özetlenmiştir: ‘Global LEI Sistemi İş Raporu Hakkında Arka Plan Bilgisi’ (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF aynı zamanda kullanıma sunduğu ‘İş Raporlama Sözlüğü’ (Business Reporting Dictionary) ile üç aylık raporlarda vurgulanan LEI faaliyeti hakkında bildirimde bulunmak için kullanılan formül ve algoritmaları tanımlamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Yenilemesi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip)