Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

ANNA ve GLEIF ISIN-LEI Eşleme Girişimi İçin Güçlerini Birleştirdi

Şeffaflığı geliştirmek ve risk ve maruz kalma yönetimini kolaylaştırmak için iki standart birbirine bağlanıyor


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2018-09-04
  • Görünümler:

Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA) ve Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 4 Eylül 2018 günü Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numaraları (ISIN) ile Tüzel Kişi Kimlik Kodlarını (LEI) birbirine bağlamak üzere yeni bir girişimin imzalandığını duyurdu. Girişim, menkul kıymetlerin ihracını ve ihraççı kuruluşu birbirine bağlamak suretiyle riske maruz kalma şeffaflığını geliştirmeye yardımcı olmak için oluşturuldu.

ISIN, menkul kıymetler gibi finansal araçların benzersiz tanımlaması için küresel olarak tanınmış bir standart. “Menkul kıymet, takas edilebilir bir finansal varlıktır. Bu terim yaygın olarak herhangi bir türdeki finansal araçlar anlamına gelir, ama yasal tanımı yetki bölgesine göre değişiklik gösterir. Terim bazı yetki bölgelerinde, hisse senetleri ve sabit gelir araçları dışındaki araçları özellikle kapsamaz. Diğer yetki bölgelerinde ise, hisse senetlerine ve sabit gelir araçlarına yakın olan öz sermaye varantı gibi araçları da kapsar. ‘Menkul kıymet’ terimi, dayanak olan yasal ve düzenleyici rejim böyle geniş bir tanıma sahip olmasa da, bazı ülkelerde ve dillerde günlük konuşmada herhangi bir finansal aracı ifade etmek üzere yaygın olarak kullanılır.” (Wikipedia). LEI, örneğin menkul kıymetler tahsis eden kurumlar gibi finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin kimliğinin net ve benzersiz biçimde belirlenmesine olanak tanıyan önemli referans bilgilere bağlanır.

Bu yeni, küresel girişim, yeni ve mevcut ISIN’ları ilgili LEI’ler ile eşleştirecek. Şirketler, bu iki ISO standardını birbirine bağlayarak belirli bir ihraççı kuruluş ve ilgili tüzel kişileri dahilindeki menkul kıymetlerin maruz kalma riskinin net bir görünümünü elde etmek üzere gerekli verileri toplulaştırabilecek. Girişim uygulamaya geçtiği zaman ISIN-LEI eşleme tablosu, hiçbir sınırlama olmaksızın ücretsiz olarak GLEIF ve ANNA internet sitelerinde herkesin kullanımına açık olacak.

ISIN kayıt makamı olarak ANNA; üyeler, düzenleyici makamlar ve genel olarak sektör ile işbirliği ve çalışmaları yoluyla ISIN standardının geliştirilmesi ve teşvik edilmesinden sorumlu. Sonuç olarak bugün ISIN dünya genelinde 200'ü aşkın yetki bölgesinde tahsis edilmekte ve küresel sınır ötesi işlemleri ve gelişmiş şeffaflığı mümkün kılıyor. ANNA’nın standartların kullanımının artırılmasına yönelik taahhüdünün ve misyonunun vurgulandığı bu girişim kapsamında iki ISO standardı kullanılıyor: ISIN (ISO 6166) ve LEI (ISO 17442).

Birçok yetki bölgesindeki kamu makamları, riskleri değerlendirmek, düzeltici adımlar atmak ve gerektiği takdirde piyasanın kötüye kullanımını asgariye indirip finansal verilerin doğruluğunu artırmak amacıyla LEI'den faydalanıyor. Açık LEI veri havuzundan yararlanmak; maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha derin içgörü elde edilmesi açısından her noktadaki kuruluşları güçlendiriyor. LEI, tüzel kişilerin kimliklerinin belirlenmesinde tek aşamalı, ticari işlemlerdeki karmaşıklığı ortadan kaldırma potansiyeline sahip bir yaklaşım sunuyor.

ANNA Başkanı Dan Kuhnel konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Standardizasyonun teşvik edilmesi ve finans sektörüne uyum getirilmesi için sürekli yeni yollar arıyoruz ve iki önemli ISO standardını birbirine bağlamak üzere GLEIF ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu girişimi, uygulama aşamasına doğru ilerletmeye yardımcı olmak üzere Ulusal Numaralandırma Kuruluşları ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

GLEIF’in bakış açısından ISIN’lar ile LEI’lerin birbirine bağlanması bazı yönetmeliklerce şart koşulmakla birlikte, bu yeni girişimi global piyasanın tamamı için faydalı olarak gördüğümüzün altını çizmek oldukça önemli. Bu, risk ve maruz kalma yönetimine yardımcı olacak gerekli verilerin toplulaştırılması için kullanılabilecek araçlara sahip olmak adına ilk büyük adım.

Özet: LEI eşleme ve GLEIF sertifikasyon süreci

(Aşağıdaki bilgileri ilk olarak 15 Mayıs 2018 tarihinde ‘GLEIF LEI Eşleme Sertifikasyonu Hizmetini Başlattı’ başlığıyla yayımlanan GLEIF blog yazısında duyurmuştuk.)

GLEIF Eşleme Sertifikasyonu hizmeti, ücretsiz bir sertifikasyon sürecidir. Bu süreç, LEI’yi kendi kimlik kodları ile eşleştiren kuruluşların, bu işlemi doğru yapmak üzere uygun yöntemler ve/veya süreçler kullanmalarını temin eder. Müşterilerine gelişmiş fonksiyonellik sağladığı için, ilgili kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesinden veri satıcıları ve diğer kuruluşlar büyük fayda sağlamaktadır. Eşleme Sertifikasyonu hizmeti aynı zamanda kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesine ilişkin kalite kontrollerinin GLEIF tarafından tanımlanan gereksinimleri karşılamasının veya aşmasının temin edilmesi suretiyle Global LEI Sisteminin bütünlüğünü de destekler.

Sertifikasyonun ardından eşleme ortağının bu kalite standartlarını idame ettirmesi gerekmektedir ve sonucun GLEIF’in öngördüğü performans standartlarına uygunluğunu sürdürdüğünü teyit etmek için GLEIF düzenli aralıklarla doğrulama faaliyetleri gerçekleştirir. GLEIF aynı zamanda ilgili kimlik kodunun LEI ile eşleştirildiği bir ilişki dosyası yayımlar. Mevcut veri platformlarına entegrasyon için, veri kullanıcıları bu bilgilere GLEIF web sitesi üzerinden ulaşabilir.

Şubat 2018’de GLEIF ve SWIFT, bir kuruluşa tahsis edilen İş Kimlik Kodunu (BIC) LEI ile eşleyen ilk aylık açık kaynak ilişki dosyasının lansmanıyla sertifikasyon sürecine başarıyla öncülük etmiştir. Bu işbirliği, piyasa katılımcılarının önemli tüzel kişi kimlik kodlarının çapraz referansını tamamen ücretsiz olarak sağlamak için GLEIF ile nasıl çalışabileceklerini göstermektedir. BIC-LEI ilişki dosyaları, SWIFT tarafından oluşturulan ve GLEIF tarafından onaylanan bir eşleme süreci üzerine kuruludur.

Sertifikasyon süreci hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra ilgili dokümantasyon bu işleme ayrılmış ‘GLEIF Sertifikasyon Süreci’ başlıklı GLEIF web sitesi sayfasında bulunabilir (aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümüne bakınız).

Özet: Yararları

Tüzel kişi kimlik belirlemesi zaman alan, masraflı ve karmaşık bir işlem olabilir. İlgili bilgiler genellikle farklı dahili ve harici sistemlerde saklanır ve farklı müşteri kimlik numaraları altında etiketlenir. Bu ve diğer güçlüklerin giderilmesi amacıyla GLEIF, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını kapsayan Global LEI Dizinini yayımlar. Referans verileri, ‘kim kimdir’ ve ‘kim kime ait’ sorularını yanıtlayan, LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlar. Global LEI Dizini, açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve online tek kaynaktır.

Bir tüzel kişinin, alternatif kimlik kodlarını ilgili LEI ile eşlenmesi suretiyle, veri satıcıları ve diğer kuruluşlar müşterilerine gelişmiş fonksiyonellik ve daha akıcı, pürüzsüz bir deneyim sunabilir. Paralel kimlik platformları arasında karşılıklı kullanılabilirlik, daha hızlı tüzel kişi kimlik doğrulama süreçleri ve veri kullanıcılarının veri yönetimi maliyetlerinde kayda değer düşüşle sonuçlanır.

Eşleme Sertifikasyonu hizmeti ve ardından GLEIF tarafından genel kullanıma sunulan, kimlik kodlarına tekabül eden LEI’lere ait açık kaynak ilişki dosyalarının yayımlanması, karşı taraf bilgilerinin toplanması, toplulaştırılması ve mutabakatı sürecini kolaylaştırmaktadır. Uyum, düzenleyici kurum raporlaması, müşteri ilişki yönetimi ve elbette durum tespit çalışması gibi çeşitli durumlarda bunun sağlayabileceği değer kolaylıkla anlaşılabilir. Aynı zamanda, kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesine ilişkin bir sertifikasyon sürecinden, kesin kimlik doğrulamaya dayanan ve global pazar yerinde gelişmiş şeffaflığa değer veren her sektör yarar sağlayabilir.

Özet olarak, GLEIF Eşleme Sertifikasyonu hizmeti, yakın dönemdeki bir GLEIF araştırmasının da teyit ettiğine göre, daha gelişmiş tüzel kişi doğrulama sistemlerine yönelik ivedi piyasa talebine cevap vermektedir. (Finansal hizmetlerde tüzel kişi kimliğinin belirlenmesindeki zorluklara ilişkin GLEIF araştırma bulgularına göz atmak için web sitemizin aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünde bulunabilecek şu sayfasına göz atabilirsiniz: ‘LEI ve KYC: Tüzel Kişi Kimlik Tanımlamasında Yeni Bir Gelecek’)

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Müşteri İlişki Yönetimi, Veri Yönetimi, Global LEI Dizini, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Müşterini Tanı (KYC), LEI'nin İş Dünyasına Yararları, LEI Eşleme, Açık Veri, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Risk Yönetimi