Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

ABD Federal Hükümeti için Kapsamlı Tüzel Kişi Kimliği Belirleme Planlaması

Yeni rapordaki bulgular, kamu otoritelerinin birden fazla kimlik belirleme rejimini dayanak almaya devam ettiği her yetki bölgesindeki düzenleyici makamları bilgilendirmeye hizmet edebilir


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2018-09-12
  • Görünümler:

Geçtiğimiz yıllarda, pek çok yetki bölgesindeki düzenleyici makamlar; riskin değerlendirilmesi, düzeltici adımlar atılması, piyasa suistimalinin asgariye indirilmesi ve finansal verilerin doğruluğunun geliştirilmesi için Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımını zorunlu kılmıştır. Finans piyasalarındaki şeffaflığın artırılması amacını güden dünyanın her yanından kamu otoritelerinin temsil edildiği LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC), her yetki bölgesinin kendi ihtiyaçlarına uygun bir LEI stratejisi benimsemeyi göz önünde bulundurmasını tavsiye etmektedir. Nisan 2018’de yayımlanan LEI ROC ilerleme raporunda bunun “farklı tüzel kişi türlerini kapsayan çok sayıda yerel kimlik tanımlayıcının mevcudiyetini gidermeye yardımcı olacağı” ve “ülkelerin [Global LEI Sistemi] tarafından geliştirilen altyapıdan faydalanmalarına olanak tanıyacağı” belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ve ABD merkezli Data Foundation, LEI’nin ABD federal kurumları tarafından kullanılmasının tüzel kişi kimliğinin belirlenmesini nasıl kolaylaştıracağını ve finansal piyasaların içinde ve ötesinde nasıl fayda sağlayabileceğini araştırmak üzere güç birliğine gitmiştir. Bu amaçla, ABD hükümeti genelinde halihazırda kullanılan tüzel kişi kimliği belirleme sistemleri hakkında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Araştırma bulguları esasında GLEIF ve Data Foundation tarafından yayımlanan rapor olan ‘ABD Federal Hükümeti için Kapsamlı Tüzel Kişi Kimliği Belirleme Planlaması’ (Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government) aşağıdan indirilebilir.

GLEIF ve Data Foundation ortak araştırma raporunda:

  • ABD federal kurumlarının tüzel kişi kimliği belirleme ihtiyaçlarının mevcut durumu incelenmekte ve her birinin kullandığı tüzel kişi kimlik belirleme sistemi açıklanmaktadır.
  • Global LEI Sistemi, ABD’de halihazırda kullanılan diğer sistemler ile karşılaştırılmaktadır.
  • ABD federal kurumlarının özel veya kurum içi kimlik kodlarının yerine LEI kullanılmasından nasıl faydalanacağı tespit edilmektedir.
  • Belirli bir ABD tüzel kişi kimliği belirleme sisteminin LEI üzerine kurulu kapsamlı bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemine dönüştürülmesinin yapılabilirliği veya alternatif olarak, mevcut kimlik kodlarının LEI ile eşlenmesinin değerini ortaya koyan etmenler önerilmektedir.

Bu araştırma, ABD federal hükümeti bünyesinde elli farklı tüzel kişi kimliği belirleme sistemi kullanıldığını ve bunların her birinin ayrı olup birbirleriyle uyumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla tüzel kişi kimliğinin belirlenmesi, pek çok federal kurumun görevleri açısından kayda değer bir güçlük olmaya devam etmektedir. Düzenleme, istatistik, tedarik veya yardım işlevini yerine getirmek amacıyla federal olmayan tüzel kişileri izleyen her kurumun kendi tüzel kişi kimlik belirleme sistemini oluşturması veya ilk olarak başka bir kurum tarafından oluşturulmuş bir sistemi kullanması gerekmektedir. Her iki yaklaşım da tüzel kişilerin eşlenmesi ve yasal sorumluluğun doğru tahsisi açısından zorluklara yol açmaktadır.

ABD federal hükümeti elli farklı tüzel kişi kimlik belirleme sistemi kullanıyor

Grafikte kullanılan kısaltmalar için GLEIF ve Data Foundation araştırma raporunun ekine göz atabilirsiniz.

Uygun biçimde uygulandığı takdirde, LEI’yi esas alan kapsamlı bir tüzel kişi kimlik belirleme sistemi piyasalarda riskin tespit edilerek azaltılmasına, düşük performans kaydeden yüklenicilerin izlenerek ihalelerden men edilmesine ve tedarik zinciri verimliliğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda düzenleyici makamların, istatistik uzmanlarının, sözleşme ve tahsis görevlilerinin, kurumsal aktörlerin ve araştırmacıların sektör ve endüstriler genelinde bir tüzel kişinin hükümet nezdindeki eylemlerini ve etkileşimlerini anlamalarına yardımcı olarak ABD’deki ekonomik ve kurumsal faaliyetlerin daha eksiksiz bir resminin çizilmesini sağlayabilir.

Özet olarak, GLEIF ve Data Foundation ortak araştırma raporu kapsamlı, açık ve standartlaştırılmış bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemi, hükümet-şirket ilişkisinin mevcut olduğu her yerde faydalı olabileceğini göstermektedir. LEI bu amaca hizmet edebilir.

GLEIF dünyanın her yerindeki hükümetleri LEI esasında standartlaştırılmış tüzel kişi kimliği belirleme sistemine geçmeyi göz önünde bulundurmaya davet ediyor

GLEIF bu araştırma raporundaki bulguların, halihazırda bir kısmı kuruluşa özel olan birden fazla kimlik belirleme rejimini dayanak almaya devam eden ABD dışında yetki bölgelerindeki düzenleyici makamları bilgilendirmeye yardımcı olabileceğinin altını çizmektedir. LEI, piyasalar, ürünler ve bölgeler genelinde tüzel kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik evrensel bir sisteme duyulan kritik ihtiyaca cevap vermektedir. LEI’nin yaygın biçimde benimsenmesi ve bunun sonucunda Global LEI Dizini ile kullanıma sunulan açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli referans verilerine erişim sayesinde her ülkedeki tüm paydaşlar karşılıklı çalışabilirliği ve karşılıklı bağlılığı geliştirebilecektir.

LEI esasında karşı tarafın kimliğinin daha kolay belirlenmesi, otomasyon ve dijitalleşmenin daha gelişmesine kapıyı aralayacak, işletmelerin ve vatandaşların dijital piyasaya katılımını daha kolay ve güvenli hale getirecektir. Standart tüzel kişi kimlik kodu olarak LEI üzerinde mutabakata varılmasının, tüzel kişi kimlik kodunu zorunlu kılan mevzuata tabi işletmeler için maliyet ve yükü kayda değer oranda azaltacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kural ve yönetmeliklere uyumu temin etmek üzere çok sayıda farklı yerel ve kuruluşa özel kimlik kodu alma zorunluluğu bilhassa küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından külfetlidir.

LEI’nin avantajları finansal işlemlere katılan herkes için önemlidir. Operasyonel verimlilikler, maliyet tasarrufları, işlem yapma süresinin azaltılması ve daha güvenilir bilgi elde edilebilmesi, karşı tarafın kimliğinin belirlenmesini ve doğrulanmasını gerektiren her sürece LEI’nin dahil edilmesi ile başarılabilir. Aynı zamanda kamu otoritelerinin finansal piyasalarda ve ötesinde şeffaflığın artırılması hedefini de desteklemektedir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Uyum, Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, LEI Eşleme, Açık Veri, Politika Gereklilikleri, Düzenleme, Risk Yönetimi, Standartlar, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)